Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Länk till universitetets hemsida

Förslag inför 2015

X = förslaget gäller främst (inte alltid kursägare)

x = förslaget påverkar också

Klicka på kurskod/kursnamn för att se institutionens förslag (pdf) och på 'X/x' för att se nämndens kommentar/förslag.

Förutom att bevaka insända förslag rekommenderas studierektorer läsa nämndernas remisser i sin helhet, särskilt i de fall de omfattar nämndförslag som påverkar institutionen, se klickbara nämndbeteckningar nedan.

IDA            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TDDB84 Designmönster
X
 
x
     
TDDC72 Kognitiv psykologi
X
         
TDDC91 Datastrukturer och algoritmer
X
         
TDDD01 Språkteknologi
X
         
TDDD05 Komponentbaserad programvara
X
         
TDDD26 Utveckling av interaktiva system
X
 
x
     
TDDD31 Programvaruutveckling med internationella parter
X
         
TDDD68 Energisnåla nätverk
X
         
TDDD72 Logik
X
         
Programmering DI/EL
X
x
       
TDDI02 Programmeringsprojekt
X
         
TDDI16 Datastrukturer och algoritmer
X
         
TDTS02 Infrastruktur för datornät
X
         
IEI            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TEAE01/TEAE04/TEIE53
x
x
X
x
X
 
Ii/Yi språkkurser  
x
X
     
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter
X
 
x
     
TDEI19 Ekonomisk styrning
x
 
X
     
TEIM03 Interkulturell kommunikation    
X
     
TEIM07 Industriell marknadsanalys    
X
     
TEIM10 Industriell tjänsteutveckling    
X
 
x
 
TEIOxx Corporate Social Responsibility    
X
 
x
 
TETS27 Supply Chain Logistics    
X
 
x
 
TETS37 Grundläggande logistik    
X
 
x
 
Logistikprofil    
X
     
TMES29 Strategisk planering och modellering av hållbara regioner        
X
 
TMES33 Globala energiperspektiv / TMES35 Energiomvandling ur ett systemperspektiv        
X
 
TMKM02 Konstruktionsmaterial - materialoptimering    
x
 
X
 
TMKM98 Konstruktionsmaterial fortsättningskurs        
X
 
TMKMxx Material, svetsning och tillverkning        
X
 
TPPE21 Produktionslogistik    
X
 
x
 
TPPE32 Finansiell riskhantering  
x
X
     
TPPExx Produktionssystemets planering och ekonomi        
X
 
TPMM04 Produktionsstrategier    
X
     
TPMM06 Analysing and Improving Manufacturing Operations    
X
     
IFM            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TFBIxx Ekologi och miljö  
x
X
x
x
 
TFBIyy Kandidatprojekt i bioteknik    
X
     
TFBIzz ????  
x
X
x
x
 
TFYYxx Fundamentals in Materials Scienece  
X
       
IKE            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
             
IMH            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
             
IMT            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen
x
X
x
     
TBMT18 Medicinsk teknik  
X
       
TBMT32 Medicintekniska utblickar
X
x
       
ISY            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TSKS03 Trådlösa system
X
X
       
ITN            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TNK087 Datakommunikation och internet  
x
X
     
TNKxxx Smart Cities    
X
     
TNMxxx Artificial Intelligence
X
         
MAI            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs  
X
       
TANA13 Numerisk lösning av tidsberoende differentialekvationer        
X
 
TAOP88 Optimering för ingenjörer        
X
 
TEMA            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
             
Övrigt/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
FRI
Schema MD    
X
 
X
 
Ansvarig: Catarina Carlberg (catarina@tfk.liu.se)