kursanmälan@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetMed anledning av den nya utbildningsstrukturen fr.o.m. 1 juli 2007

Övergångsregler

Studerande som påbörjat sin civilingenjörsutbildning före den 1 juli 2007 fortsätter till examen enligt följande alternativ:

  1. Studenter som önskar avsluta med en 300-hp civilingenjörsexamen och/eller masterexamen följer programplanen för sin påbörjade utbildning, och väljer kurser så att examenskraven för den nya civilingenjörsexamen 300hp (se utbildningsplanen) och masterexamen (se nedan) uppnås. Administrativt hanteras detta som en omregistrering på programtermin 9 på det "gamla" programmet och ansökan om examen lämnas in när examenskraven är uppfyllda. Notera att utbildningen måste slutföras efter 2007-06-30, dvs. något kursmoment skall vara slutrapporterat efter detta datum. (OBS! Plussning ger inget nytt provdatum.)

  2. Studerande som önskar ta ut en civilingenjörsexamen omfattande 180 p (4,5 år) kan göra det t.o.m. utgången av juni 2015. Examenskrav framgår av avsnitt b1.2.1.

Poäng

Fr.o.m. 1 juli 2007 används ett nytt poängsystem inom högre utbildning i Sverige där ett läsår omfattar 60 högskolepoäng (hp). Hp införs i kursplaner och programplaner i Studiehandboken fr.o.m. 2007. "Gamla" poäng (ett läsår motsvarar 40 p) visas också, eftersom alla examina som utfärdas enligt den tidigare förordningen utfärdas i "gamla" poäng.

Utbildningsnivå

Kurser skall enligt högskoleförordningen delas in i grundläggande (G) resp. avancerade (A) nivå. För att uttrycka den successiva fördjupningen inom grundnivån har införts två subnivåer, G1 och G2, där den högre nivån (G2) kräver ca 80-90 hp i relevanta kurser. Kursernas utbildningsnivå anges i kursplaner och programplaner i studiehandboken fr.o.m. 2007. Programnämnderna fastställer vid behov nivå (G1, G2 eller A) för kurser frå tidigare år.

Huvudområden

Huvudområden inrättas för kandidat- och mastersexamina som utfärdas efter 1 juli 2007. Vilket eller vilka huvudområden som en kurs inräknas i framgår av kursplanen.

Examenskrav för teknologie master

  • Godkända 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete (30 hp alt. 2*15 hp), varav 60 hp (kurser + examensarbete) inom det huvudsakliga området
  • Godkända 45 hp totalt (grundläggande och avancerad nivå) i matematik/tillämpning inom matematik, se separat lista.
  • Examensarbete omfattande 30 hp (alt. 2*15 hp) på avancerad nivå eller motsvarande (varav åtminstone det sista) examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
För dig som inte tidigare har avlagt teknologie kandidatexamen 180 hp skall också kraven för denna examen vara uppfyllda när du ansöker om teknologie masterexamen:
  • Minst 90 hp inom huvudområdet, varav minst 15 hp på nivå G2 eller högre
  • Minst 20 hp i matematik
  • Examensarbete inom huvudområdet omfattande minst 15 hp
 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Frågor skickas till: kursanmalan.lith@liu.se
Senast ändrad: 2011-03-14 12:10