kursanmälan@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetKursanmälan för programstudenter på LiTH
KURSANMÄLAN FÖR PROGRAMSTUDENTER PÅ LiTH

Kursanmälan inför ht 2021 pågår i Studentportalen!

Efter anmäningsperioden

Slutligt beslut om kursutbudet (dvs ev. inställda kurser) meddelas före terminsstarten.
Anmälningar till kurser, som ej kan genomföras pga för få anmälda studerande, tas bort.

Vilka kurser ska jag läsa??

LiU-Studieinfo anger du vilket program du läser (Steg 1) samt vilken kull du tillhör (Steg 2, fältet "Antagningstillfälle") för att söka fram den programplan som gäller för dig. Med "kull" menas. om du inte har särskilt beslut om annat t.ex. om du antogs till "senare del av program", det år som du blev antogen till programmet. Notera att det i programplanerna under LiU - studieinfo också visas vissa kurser som INTE ges, t.ex. "vartannatårskurser" som hoppar över ett år, och kurser som ställs in pga för få anmälda studerande, varför du också kan behöva kontrollera i kursplanen att en viss kurs verkligen ges.

Om du ska delta i undervisningsmoment i kurs som du tidigare varit registrerad på men inte avslutat ska du OM-registrera dig på kursen. Du meddelar kurskod och dina personuppgifter till Kursanmälan-LiTH så att du kan flyttas till det aktuella kurstillfället. I de fall den önskade OM-registreringen INTE är möjlig får du besked om det via epost, annars OM-registrerar du dig själv på kursen i Studentportalen.

Omregistrering görs INTE på TEXJOB, TEXCIV, TEXMAS; bokföringskoder (0hp) för auskultationer du gör fram tills dess att dit eget exjobb är klart för slutrapportering. Med registrering på relevant bokföringskod under en tidigare termin kan resultat, dvs närvaro vid exjobbsframläggning, rapporteras.

Programplaner för 2017 och tidigare finns i LiTHs studiehandbok 2017 och tidigare, om du behöver kontrollera att du fått med dig alla kurser från lägre terminer. Den version av 2017 som visas på LiU - Studieinfo är inte säkert helt uppdaterad, så vid olikheter mellan LiU - Studieinfo och Studiehandboken 2017 är det som anges i Studiehandboken 2017 det som gäller för 2017.

Om du på LiU - Studieinfo istället söker fram en kurs, visas versioner för 2018 och framåt.


Efteranmälan/Avanmälan

Utanför anmälningsperioden görs all komplettering/korrigering av kursanmälan (även avanmälan) via webbformulär. Det är ansvarig studierektor på institutionen som kan svara för om det finns lediga platser. Vanligtvis kan detta inte avgöras förrän vid kursstart. Endast om studierektor bekräftar att ledig plats finns accepteras din efteranmälan. Så länge det enligt institutionen finns lediga platser är det OK att efteranmäla sig, dock ej senare än tre veckor efter kursstart. Dessutom kommer ev. tillträdeskrav att kontrolleras innan din efteranmälan accepteras och du kan registrera dig på kursen i Studentportalen.

Kandidatprojekt

Anmälan till kandidatprojekt på: civilingenjörsprogrammens termin 6 görs under ordinarie anmälningstid i studentportalen.

Examensarbete

Anmälan till examensarbete gör du när du har kontrollerat att du uppfyller kraven för att få påbörja exjobbet och examinator bedömt att det projekt du valt uppfyller kraven för examensarbete för den examen du siktar på, se regelverk för examensarbete i Generella bestämmelser för ditt program under LiU Studieinfo.


Fristående kurs

Anmälan till kurser i det fristående utbudet görs på antagning.se, ordinarie anmälningsperioder

  • 15 februari - 15 mars (prel.) inför sommaren
  • 15 mars - 15 april (prel.) inför hösttermin
  • 15 september - 15 oktober (prel.) inför vårtermin

Kurser som fortfarande efter sista ordinarie anmälningsdag är öppna för efteranmälan hittar du via sökmotor på antagning.se. Där kan du begränsa sökningen till t.ex. ett visst lärosäte, ämnesområde eller att enbart visa kurser som kan läsas på distans, eller se kursutbud för kommande terminer i takt med att de publiceras där.


 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Frågor skickas till: kursanmalan.lith@liu.se
Senast ändrad: 2018-10-11 06:48