kursanmälan@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetKursanmälan för programstudenter på LiTH
KURSANMÄLAN FÖR PROGRAMSTUDENTER PÅ LiTH

  • NÄR? --- 1 - 10 april inför hösttermin / 1-10 oktober inför vårtermin
  • VEM? --- Studerande registrerade på program på LiTH som ska fortsätta studera inom samma program nästkommande termin. Till programterminer med enbart obligatoriska kurser görs dock automatisk anmälan av studerande.
  • HUR? --- Enligt instruktioner på sidan för Kursanmälan/val - Program i Studentportalen
  • Om du planerar att ta del av undervisning (dvs ej enbart delta i examination för att få resultat rapporterat) inom kurs som du sedan tidigare har en registrering på men ej har slutfört, ska du OM-registrera dig på kursen. Ingen anmälan görs till kurs du planerar att omregistrera dig på.

  Kursanmälan inför vt 2019 är nu avslutad!

  • Slutligt beslut om kursutbudet (dvs ev. inställda kurser) meddelas före terminsstarten.
  • Anmälningar till kurser, som ej kan genomföras pga för få anmälda studerande, tas bort.
  • Anmälningar till
   • "extrakurser" utöver helfartsstudier i åk 1-3 (svar på epostförfrågan under oktober)
   • kandidatarbete ingående i programtermin 6 på civilingenjörsprogram
   • examensarbete som ska utföras under vt 2019
   samt "vanliga" efteranmälningar (webbanmälan till ansvarig studierektor) avseende vt 2019 kommer handläggas fr.o.m. mitten av december, efter planerat byte av LADOK-system.

  Vilka kurser ska jag läsa??
  LiU inför fr.o.m. 2018 ett nytt fakultetsgemensamt system för studieinformation innehållande programplaner, kursplaner och övrigt regelverk och för studier. LiTHs Studiehandbok uppdateras därmed bara t.o.m. höstterminen 2017, dvs du kan inte titta framåt i den för att planera dina studier vt 2018.

  LiU-Studieinfo anger du vilket program du läser (Steg 1) samt vilken kull du tillhör (Steg 2, fältet "Antagningstillfälle") för att söka fram den programplan som gäller för dig. Med "kull" menas. om du inte har särskilt beslut om annat t.ex. om du antogs till "senare del av program", det år som du blev antogen till programmet. Notera att det i programplanerna under LiU - studieinfo också visas vissa kurser som INTE ges, t.ex. "vartannatårskurser" som hoppar över 2018, och kurser som ställs in pga för få anmälda studerande, varför du också kan behöva kontrollera i kursplanen att en viss kurs verkligen ges.

  Programplaner för 2017 och tidigare finns i LiTHs studiehandbok 2017 och tidigare, om du behöver kontrollera att du fått med dig alla kurser frå lägre terminer. Den version av 2017 som visas på LiU - Studieinfo är inte säkert helt uppdaterad, så vid olikheter mellan LiU - Studieinfo och Studiehandboken 2017 är det som anges i Studiehandboken 2017 å det som gäller för 2017.

  Om du på LiU - Studieinfo istället söker fram en kurs, visas den senaste versionen. Endast versioner 2018 är aktuella nu i anmälningsperioden. Kursplaner för 2017 och tidigare finns i LiTHs studiehandbok 2017 och tidigare.


  Efteranmälan/Avanmälan

  Utanför anmälningsperioden görs all komplettering/korrigering av kursanmälan (även avanmälan) via webbformulär.

  Efteranmälan ÖPPNAR:

  • Inför hösttermin: 15 maj
  • Inför vårtermin: 15 november

  Det är ansvarig studierektor på institutionen som kan svara för om det finns lediga platser. Vanligtvis kan detta inte avgöras förrän vid kursstart. Endast om studierektor bekräftar att ledig plats finns accepteras din efteranmälan. Så länge det enligt institutionen finns lediga platser är det OK att efteranmäla sig, dock ej senare än tre veckor efter kursstart. Dessutom kommer ev. tillträdeskrav att kontrolleras innan din efteranmälan accepteras och du kan registrera dig på kursen i Studentportalen.

  Kandidatprojekt

  Anmälan till kandidatprojekt på: civilingenjörsprogrammens termin 6 görs enligt särskilda instruktioner.

  Examensarbete

  Anmälan till examensarbete gör du när du har kontrollerat att du uppfyller kraven för att få påbörja exjobbet och examinator bedömt att det projekt du valt uppfyller kraven för examensarbete för den examen du siktar på, se regelverk för examensarbete i Generella bestämmelser för ditt program under LiU Studieinfo.


  Programkurs som fristående

  Antagning till programkurs som fristående kurs beviljas endast i mån av plats när samtliga programstudenter räknats in och bara om LiTHs totala utbildningsvolym för året inte bedöms överskridas, samt om den sökande bedöms uppfylla i kursplanen angivna tillträdeskrav.

  OBS! Ingen antagning till programkurser som fristående planeras under 2018/2019.


  Fristående kurs

  Anmälan till kurser i det fristående utbudet görs på antagning.se, ordinarie anmälningsperioder

  • 15 februari - 15 mars (prel.) inför sommaren
  • 15 mars - 15 april (prel.) inför hösttermin
  • 15 september - 15 oktober (prel.) inför vårtermin

  Kurser som fortfarande efter sista ordinarie anmälningsdag är öppna för efteranmälan hittar du via sökmotor på antagning.se. Där kan du begränsa sökningen till t.ex. ett visst lärosäte, ämnesområde eller att enbart visa kurser som kan läsas på distans, eller se kursutbud för kommande terminer i takt med att de publiceras där.


 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Frågor skickas till: kursanmalan.lith@liu.se
Senast ändrad: 2018-10-11 06:48