Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 1 juni 2017

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Plats: Sal C4 Campus Valla.

Till anmälan för Utbildningsdagen 2017

Sista anmälningsdag måndag 23 maj.

Program:

Utkast till program:

  • 8.45 – 9.00: Kaffe
  • 9.00 – 9.15: Inledning. Ulf Nilsson
  • 9.15– 10.45: Thomas Fürth, Kairos Future, ”Framtidens student – om nya värderingar och livsstilar”
  • 10.45-11.15: Paus
  • 11.15 – 12.00: Paneldiskussion, ”Hur skapar vi bästa möjliga start på utbildningen för våra studenter?" Medverkande:  Lärare, LinTek, studievägledning, nämnder, ...  
  • 12.00  - 13.00: Lunch på egen hand
  • 13.00 - 13.30:  Roger Klinth, Vice-rektor för utbildning, "LiU:s definition av utbildningskvalitet och hur det föreslagna kvalitetssäkringssystemet säkrar denna"
  • 13:30 - 14:45: Diskussion: Vad anser jag som lärare är mest angeläget att utveckla för att ytterligare höja kvaliteten  i de kurser och de program jag medverkar i?
  • 14.45 – Prisutdelning, avslutning och kaffe

Sidansvarig: joachim.hedberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 10:48:31 CEST 2017