Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Utbildningsdagen

Den här sidans information har flyttats till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-tekfak-utbildningsdagen-tekniska-hogskolan.aspx

PUG-dagen

Den här sidans information har flyttats till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar härhttps://liuonline.sharepoint.com/sites/pedagogiskutvecklingsgrupp-pug/SitePages/PUG-dagen.aspx


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-04