Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 2 juni 2020

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Plats: På grund av rådande distansläge kommer utbildningsdagen att genomföras i förkortad form och via Zoom. Kontakta din studierektor, alternativt Svante Gunnarsson (svante.gunnarsson@liu.se), för att få tillgång till Zoom-inbjudan.

Preliminärt program:

8.45 – 9.15: Ulf Nilsson, Inledning. Återkoppling från 2019. Reflektioner över vårterminen 2020.

9.15 – 10.15: Johanna Lönngren, Umeå universitet, "Wicked problems: ett verktyg för att integrera hållbarhet i ingenjörsutbildningar".

Länk till Johannas avhandling, samt länk till artikel om wicked problems.

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 10.50: Ola Leifler, "Hur kan CDIO-ramverket användas när man arbetar med frågor kring hållbar utveckling?"

10.50 - 11.30: Ingenjören/naturvetaren som möjliggörare - Några exempel från LiTH:s kurser.

Håkan Örman, IMT, TBMI04, E-hälsa: visioner och verktyg

Renee Wever, IEI, TMKA10, Design för hållbart vardagsliv

Svante Gunnarsson, ISY, TSRT22, Reglerteknik

11.30 - 12.00: Paneldiskussion

12.00 - 12.10: Information från PUG

12.10 - 12.15: Avslutning

 

 

 

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-02