Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 2 juni 2020

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Plats: C-huset, sal C4

Preliminärt program:

8.45 – 9.00: Kaffe

9.00 – 9.15: Ulf Nilsson, Inledning. Återkoppling från 2019.

9.15 – 10.15: Johanna Lönngren, Umeå universitet, "Wicked problems: ett verktyg för att integrera hållbarhet i ingenjörsutbildningar"

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 11.30: TBD

11.30 - 12.00: Paneldiskussion

12.00 – 13.00: Lunch (på egen hand)

13.00 – 13.30: Ulf Nilsson, "Digitalt campus - god utbildning för alla?"

13.30 – 14.30: Karin Enander, Inger Erlander Klein, Mathias Henningsson, Johan Ölvander och Håkan Örman. "Vilka utvecklingsbehov kopplade till digitalisering ser programnämnderna inom sina respektive program under de närmaste tre åren?"

14.30 - 14.35: Information från PUG

14.35 – 15.00: Utdelning av Tekniska högskolans lärarpris. Kaffe.

 

 

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-26