Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tidigare utbildningsdagar

Den här sidans information har flyttats till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-tekfak-utbildningsdagen-tekniska-hogskolan.aspx

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-06