Göm menyn

Tekniska högskolans PUG-/utbildningsdag 21 oktober 2020

Den omfattande övergången till distansutbildning som skett/sker under året har gett många nya erfarenheter kring olika aspekter av utbildning på distans. Med anledning av detta arrangerar Tekniska högskolan ytterligare en utbildningsdag, och detta sker som ett samarrangemang med PUG-dagen. Temat för dagen är "Erfarenheter av undervisning och examination på distans”, där lärare på Tekniska högskolan delar med sig av just detta.

Läs mer och anmäl dig på PUG-dagens webbsida.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-04