Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 3 juni 2019

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Plats: C-huset, sal C4

Program:

8.45 – 9.00: Kaffe

9.00 – 9.10: Inledning. Återkoppling från 2018. Ulf Nilsson

9.10 – 9.35: Urban Forsberg, ”Uppdragsutbildning – villkor, möjligheter och utmaningar"

9.35 - 10.00: Fredrik Heintz, "AI och digitalisering - Vad bör alla kunna?"

10.00 – 10.15: Paus

10.15 – 12.00: Om bedömningskriterier i våra kurser:

                      Viggo Kann, KTH, "Bedömningskriterier och KTH:s modell"

                      Helena Herbertsson, "Tankar kring en LiTH-modell"

                      Marco Kuhlmann, "Exempel: Betygskriterier för kursen TDDE09 Natural Language Processing"

12.00 – 13.00: Lunch (på egen hand)

13.00 – 13.30: Rundabordsdiskussioner – Pass 1

13.30 – 14.00: Rundabordsdiskussioner – Pass 2

14.00 – 14.30: Sammanfattning av rundabordsdiskussionerna

14.30 - 14.35: Information från PUG

14.35 – 15.00: Utdelning av Tekniska högskolans lärarpris. Kaffe.

Det är fritt fram för alla deltagare att föreslå teman för rundabordsdiskussionerna efter lunch. Skicka i så fall ett mail till svante.gunnarsson@liu.se om detta. Den som föreslår ett tema ger en kort inledning under ca 2-3 minuter, leder diskussionen och ger en kort sammanfattning efteråt. Dessa teman kommer att diskuteras:

  • Biblioteket som undervisningspartner för inskolning i god akademisk sed.
  • Hur ska vi skapa nya Unique Selling Points till LiTHs utbildningsmarknadsföring inför framtiden?
  • Vad krävs för att ingenjörer ska kunna bidra till en hållbar utveckling?
  • Gruppkontrakt i projektkurser – förbättrar det bemötandet mellan studenterna?
  • Vad är kunskap?
  • Pedagogisk kursutveckling – vilka hinder eller incitament för detta upplever du?
  • Hur påverkar betygskriterier hur man utformar och genomför examination?
  • Vad vi menar med det som vi anger som förkunskaper i kursplaner?
  • Digitalt vs. analogt. Simuleringar och beräkningar vs. fysiskt prototypbygge och labbande.
  • Vad ser vi för fördelar och nackdelar med att ta bort omtentaperioder mitt i terminerna?

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformuläret som du hittar här:

Till formuläret >>

 

Vi behöver din anmälan senast den 27 maj. 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-03