Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 3 juni 2019

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar. Program för dagen kommer inom kort.

 

Plats: C-huset, sal C4

Anmälan: Sker via ett formulär som publiceras här längre fram. 


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 07 12:24:31 CET 2018