Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 3 juni 2019

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

 

Preliminärt program:

8.45 – 9.00: Kaffe

9.00 – 9.10: Inledning. Återkoppling från 2018. Ulf Nilsson

9.10 – 10.00: Urban Forsberg, Fredrik Heintz. Om livslångt lärande och LiU:s uppdragsutbildningar.

10.00 – 10.15: Paus

10.15 – 12.00: Viggo Kann, KTH, Helena Herbertsson, m fl. Om bedömningskriterier i våra kurser.

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.30: Rundabordsdiskussioner – Pass 1

13.30 – 14.00: Rundabordsdiskussioner – Pass 2

14.00 – 14.30: Sammanfattning av rundabordsdiskussionerna

14.30 – 15.00: Utdelning av Tekniska högskolans lärarpris. Kaffe.

 

Det är fritt fram för alla deltagare att föreslå teman för rundabordsdiskussionerna efter lunch. Skicka i så fall ett mail till svante.gunnarsson@liu.se om detta. Den som föreslår ett tema ger en kort inledning under ca 2-3 minuter, leder diskussionen och ger en kort sammanfattning efteråt. Teman för diskussionerna kommer att presenteras nedan innan utbildningsdagen.

 

Plats: C-huset, sal C4

Anmälan: Sker via ett formulär som publiceras här längre fram. 


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 12 15:49:07 CET 2019