Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten

Styrelsen för Linköpings tekniska högskola (fakultetsnämnden) är ett beslutande organ som har ansvar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom tekniska högskolan.

Valet hösten 2020

Under hösten 2020 sker val till Fakultetsstyrelse, Dekan/Prodekan samt till Programnämnder

Följ valprocessen

 

Årshjul för Tekniska fakultetsstyrelsen

Här framgår vid vilka möten som olika beslut / ärenden tas upp i Tekniska fakultetsstyrelsen under året

 

Övrigt

Ledamotsförteckning med kontaktuppgifter (lösenord krävs) .

Aktuella arbetsgrupper vid LiTH

Rapporter (lösenord krävs)


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24