Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten

Styrelsen för Linköpings tekniska högskola (fakultetsnämnden) är ett beslutande organ som har ansvar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom tekniska högskolan.

Ledamöter för mandatperioden 2021-2023

Ordinarie ledamot

Suppleanter (ej personliga)

Företräder

Johan Ölvander, dekanus, IEI

Nicolette Lakemond, IEI

verksamheten

Helena Herbertsson, IFM

Kajsa Uvdal, IFM

verksamheten

Magnus Borga, IMT

Karin Wårdell, IMT

verksamheten

Camilla Forsell, ITN

Jan Lundgren, ITN

verksamheten

Martin Singull, MAI

Axel Hultman, MAI

verksamheten

Svante Gunnarsson, ISY

Fredrik Gustafsson, ISY

verksamheten

Eva Blomqvist, IDA

Christoph Kessler, IDA

verksamheten

Marie Westrin, Ericsson

Maria Bolin Anvill, Utvecklingskluster Energi

allmänna intressen

Karolina Bergström, Saab

Ola Boström, Veoneer allmänna intressen

Lena Miranda, Linköping Science Park

Helén Andersson, SMHI allmänna intressen

Beatrice Ronsten, LinTek

Lucas Sevelin, LinTek

studerande

August Helgesson, LinTek

Viktor Larsson, LinTek

studerande

Magdalena Smeds

vakant

forskarstuderande

Fackliga representanter med närvaro- och yttranderätt:
Janerik Lundquist, SACO, CF (suppl Torbjörn Larsson)
Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppl Anette Frid)

Koordinator fakultetsstyrelsen: Ulla Kerren

 

Årshjul för Tekniska fakultetsstyrelsen

Här framgår vid vilka möten som olika beslut / ärenden tas upp i Tekniska fakultetsstyrelsen under året

 

Övrigt

Ledamotsförteckning med kontaktuppgifter (lösenord krävs) .

Aktuella arbetsgrupper vid LiTH

Rapporter (lösenord krävs)


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-17