Göm menyn

Val till Fakultetsstyrelse, Dekan/Prodekan och Programnämnder 2020

Mandatperioden för Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten (FST), fakultetsledning (dekanus och prodekaner) samt för programnämnder på LiTH går ut den 31 december 2020. Under hösten 2020 genomförs val inför den nya mandatperioden 2021-2023 och gäller fakultetsstyrelsens ledamöter och ersättare, dekanus och prodekaner samt ledamöter och ersättare i programnämnder.

 

Beslut om fastställande av valresultat

Beslut om fastställande av valresultat för fakultetsstyrelse och dekanat på tekniska fakulteten.pdf

Beslut om fastställande av valresultat för programnämnder vid tekniska fakulteten.pdf

 

Tillkännagivande av valresultat

Tillkännagivander av valresultat för fakultetsstyrelse och dekanat, tekniska fakulteten.pdf

Tillkännagivande av valresultat för programnämnderna vid tekniska fakulteten.pdf

 

Valberedningens förslag

2020-09-16 Valberedningens förslag till rektor - verksamheten o externt Tekfak.pdf

2020-09-16 Valberedningens förslag till dekanus.pdf

 

Länkar till beslut om valet

Beslut om instruktion för tillsättning av vissa styrelser och uppdrag, dnr LiU-2020-03011:
Dnr LiU-2020-03011 Beslut om instruktion för tillsättning av vissa styrelser och uppdrag (Rektorsbeslut).pdf

Beslut om utlysande av val för mandatperioden 2021-2023, dnr 2020-00490:
Dnr LiU-2020-00490 Beslut om utlysande av val för mandatperioden 2021-2023 med tidplan.pdf

Beslut om instruktion för val av verksamhetsföreträdare i Tekniska högskolans programnämnder, dnr LiU-2020-00295:
Dnr LiU-2020-00295 Valanvisningar (LiTH-styrelsebeslut).pdf

 

Följande valberedning har utsetts:

Mattias Severin, prefekt IFM, ordförande för valberedningen
Louise Ödlund, prefekt IEI
Martin Rantzer, prefekt ITN
Tomas Strömberg, prefekt IMT
Jan-Åke Larsson, prefekt ISY
Henrik Eriksson, prefekt IDA
Göran Forsling, prefekt, MAI

 

Tidplan

2020-09-04—18 Preliminära röstlängder finns tillgängliga för granskning på respektive institution

2020-09-18 Sista dag för framförande av anmärkning mot röstlängd

2020-09-16 Sista dag för framläggande av valberedningens förslag

2020-09-21 Rektor fastställer röstlängderna

2020-10-07 Distribution via mailutskick av valhandlingar till röstberättigade

2020-10-21 Sluttid för mottagande av röster

2020-10-26 Tillkännagivande av valresultat på respektive styrelses hemsida

2020-11-02 Sista dag för skriftlig överklagan gällande Fakultetsstyrelse och Dekan/Prodekan, ställs till Universitetsstyrelsen.
Sista dag för skriftlig överklagan gällande programnämnder, ställs till Tekniska fakultetsstyrelsen.

2020-11-04 Valutgången gällande val av Fakultetsstyrelse och Dekan/Prodekan fastställs genom särskilt beslut av rektor.
Valutgången gällande val av Programnämnder fastställs genom särskilt beslut av Dekanus.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-05