Göm menyn

Val till Fakultetsstyrelse, Dekan/Prodekan och Programnämnder 2017

 

Mandatperioden för fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten (FST), fakultetsledning (dekanus och prodekaner) samt för programnämnder på LiTH går ut den 31 december 2017.

Under hösten 2017 har val genomförts inför den nya mandatperioden 2018-2020 och gäller fakultetsstyrelsens ledamöter och ersättare, dekanus och prodekaner samt ledamöter och ersättare i programnämnder.

Länkar till beslut om valet:

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt val av dekan och prodekan

Rektors valanvisningar del 1

Rektors valanvisningar del 2

Valberedningens förslag på dekanat samt ledamöter och ersättare i tekniska fakultetsstyrelsen

Valberedningens förslag på ledamöter och ersättare i programnämnderna

Rektorsbeslut: Reviderad tidplan - Val av Fakultetsstyrelser

Dekanbeslut: Reviderad tidplan - Val av Programnämnder

Tillkännagivande av valresultat - Fakultetsstyrelse, Dekan och Prodekaner

Tillkännagivande av valresultat - Programnämnder

Fastställande av valresultat - Fakultetsstyrelse, Dekan och Prodekaner

Fastställande av valresultat - Programnämnder

 

Tidplan:

2017-09-04 -- 15
Preliminära röstlängder finns tillgängliga för granskning på respektive institution

2017-09-15
Sista dag för framförande av anmärkning mot röstlängd

2017-09-18
Sista dag för framläggande av valberedningarnas förslag

2017-09-20
Rektor fastställer röstlängderna

2017-10-04
Distribution via mailutskick av valhandlingar tillröstberättigade

2017-10-20
Sluttid för mottagande av röster

2017-10-25
Tillkännagivande av valresultat på respektive styrelses hemsida

2017-11-06
Sista dag för skriftlig överklagan gällande Fakultetsstyrelse och Dekan/Prodekan, ställs till Universitetsstyrelsen.
Sista dag för skriftlig överklagan gällande Programnämnder, ställs till Tekniska fakultetsstyrelsen.

2017-11-08
Valutgången gällande val av Fakultetsstyrelse och Dekan/Prodekan fastställs genom särskilt beslut av rektor.
Valutgången gällande val av Programnämnder fastställs genom särskilt beslut av dekanus.

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-05