Göm menyn

Val till Fakultetsstyrelse, Dekan/Prodekan och Programnämnder 2014

 

Mandatperioden för fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten (FST), fakultetsledning (dekanus och prodekaner) samt för programnämnder på LiTH går ut den 31 december 2014.

Val skall nu genomföras inför ny mandatperiod 2015-2017 och gäller styrelsens ledamöter och ersättare, dekanus och prodekaner samt ledamöter och ersättare i programnämnder. Valet sker under hösten 2014.

 

Länkar till valresultat 2014

Förordnande av ledamöter och ersättare i fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 2015-2017 

 

Fastställande av valresultat - Fakultetsstyrelse, Dekan och Prodekaner

Fastställande av valresultat - Programnämnder

 

Tillkännagivande av valresultat - Fakultetsstyrelse, Dekan och Prodekaner

Tillkännagivande av valresultat - Programnämnder

 

Länkar till beslut om valet:

Rektors Valanvisningar del 1

Rektors Valanvisningar del 2

Beslut för val till Programnämnder vid Tekniska fakulteten

Valberedningens förslag till Dekanus/Prodekanus samt ledamöter och suppleanter till Tekniska fakultetsstyrelsen och Programnämnder

 

 

Tidplan:

2014-08-18 -- 29
Preliminära röstlängder finns tillgängliga för granskning på respektive institution

2014-09-08
Sista dag för framförande av anmärkningar mot röstlängd

2014-09-08
Sista dag för framläggande av valberedningarnas namnförslag

2014-09-10
Rektor fastställer röstlängderna

2014-09-11 -- 16
Distribution av valhandlingar till röstberättigade

2014-09-29 kl 08.00
Sluttid för mottagning av poströster

2014-10-01
Tillkännagivande av valresultat

2014-10-10
Sista dag för överklagande.
Överklagande gällande Fakultetsstyrelse, Dekan/Prodekan framställs till US.
Överklagande gällande Programnämnder framställs till Dekanus.

 

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-16