Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

Sammanträdestider 2020

30 januari 2020

11-12 mars 2020 (internat lunch-lunch)

28 april 2020

9 juni 2020

22 september 2020

20 oktober 2020

10 december 2020

Sammanträdestider 2019

31 januari 2019

13-14 mars 2019 (internat lunch-lunch)

25 april 2019

5 juni 2019

19 september 2019

24 oktober 2019

5 december 2019

 

Sammanträdena äger rum kl 09.15 - ca 15.00, om inget annat anges i kallelsen.

Länk till: Universitetsstyrelsen sammanträdestider

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-16