Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

Ledamöter för mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamot

Suppleanter (ej personliga)

Företräder

Ulf Nilsson, dekanus, IDA

Nahid Shahmehri, IDA

verksamheten

Nicolette Lakemond, IEI

Petter Krus, IEI

verksamheten

Helena Herbertsson, IFM

Kajsa Uvdal, IFM

verksamheten

Magnus Borga, IMT

Karin Wårdell, IMT

verksamheten

Jan Lundgren, ITN

Camilla Forsell, ITN

verksamheten

Jan Nordström, MAI

Axel Hultman, MAI

verksamheten

Svante Gunnarsson, ISY

Fredrik Gustafsson, ISY

verksamheten

Marie Westrin, Ericsson

vakant

allmänna intressen

Gunnar Holmberg, SAAB Aeronautics

Helene Fogelberg, Sectra allmänna intressen

Lena Miranda, Science Park Mjärdevi

Lena Strömbäck, SMHI allmänna intressen

Ludwig Modahl Edström, LinTek

Oskar Renåker, LinTek

studerande

Linnea Bergman, LinTek

Jonatan Nygren, LinTek

studerande

Magdalena Smeds

vakant

forskarstuderande

Fackliga representanter med närvaro- och yttranderätt:
Janerik Lundquist, SACO, CF (suppl Marco Kuhlmann)
Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppl Rowena Sarinas Bladh)

Koordinator fakultetsstyrelsen: Maria Boberg


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23