Göm menyn
/2020-01-30/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll_JANUARI_2020.pdf 214 KB 2020-03-26
Fil 20-1-04.pdf 150 KB 2020-02-12
Anmälningar
Fil 20-1-07.pdf 133 KB 2020-02-12
Nominering av ledamöter till kommitté för hantering av avvikelser från god forskningssed
Fil 20-1-08.pdf 530 KB 2020-02-12
Bedömningskriterier inom kurser
Fil 20-1-09.pdf 195 KB 2020-02-12
Programnämndernas sammansättning
Fil 20-1-10.pdf 146 KB 2020-03-05
Utseende av valberedningar
Fil 20-1-11.pdf 216 KB 2020-02-12
Instruktion för val av programnämnder
Fil 20-1-12.pdf 403 KB 2020-02-12
Fakultetsstyrelsens vidaredelegationer

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-24