Göm menyn
/2019-10-24/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll_OKTOBER_2019.pdf 233 KB 2019-11-07
Fil 19-6-04.pdf 175 KB 2019-11-07
Anmälningar
Fil 19-6-06.pdf 752 KB 2019-11-07
Verksamhetsplan och Budget 2020
Fil 19-6-07.pdf 224 KB 2019-11-07
Utbildningsutbud Fristående kurser ht 2020
Fil 19-6-08.pdf 260 KB 2019-11-07
Planeringstal för programutbud ht 2020
Fil 19-6-09.pdf 337 KB 2019-11-07
Uppföljning av handlingsplaner efter Studentundersökningarna 2015 och 2017
Fil 19-6-10.pdf 324 KB 2019-11-07
Handlingsplan Lika villkor och Jämställdhetsintegrering 2020-2021
Fil 19-6-11.pdf 230 KB 2019-11-07
Tidplan för interna kvalitetsutvärderingar
Fil 19-6-12.pdf 218 KB 2019-11-07
Ny rektor - Utseende samrådsgrupp för lärare
Fil 19-6-13.pdf 211 KB 2019-11-07
Kriterier hedersdoktorer 2020

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-09