Göm menyn
/2017-06-07/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll_JUNI_2017.pdf 364 KB 2017-09-27
Fil 17-4-04.pdf 230 KB 2017-06-14
Anmälningar
Fil 17-4-06.pdf 720 KB 2017-06-14
Budget OH-ramar 2018-2020
Fil 17-4-07.pdf 493 KB 2017-06-14
Policy för antagning till licentiatutbildning
Fil 17-4-08.pdf 859 KB 2017-06-14
Ändring av klassificeringskod för forskarutbildningsämne
Fil 17-4-09.pdf 607 KB 2017-09-27
Hemställan om indragning av resurser för doktorand
Fil 17-4-10.pdf 9204 KB 2017-06-14
Val programnämnder - komplettering

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-22