Göm menyn
/2016-09-22/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll_SEPTEMBER_2016.pdf 379 KB 2016-10-06
Fil 16-5-04.pdf 229 KB 2016-10-06
Anmälningar
Fil 16-5-08.pdf 572 KB 2016-10-06
Reviderade principer för grundutbildningsbudgeten
Fil 16-5-09.pdf 517 KB 2016-10-06
Reviderade principer för forskningsbudgeten
Fil 16-5-11.pdf 930 KB 2016-10-06
Dispens huvudhandledarskap inom forskarutbildningen
Fil 16-5-12.pdf 933 KB 2016-10-06
Revidering av Tekniska fakultetstyrelsens vidaredelegationer

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-10