Göm menyn

Protokoll LiTH-styrelsen 2013

/2013-10-24/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll_OKT_2013.pdf 212 KB 2013-11-07
Fil 13-7-04.pdf 128 KB 2013-11-07
Inkomna handlingar
Fil 13-7-08.pdf 194 KB 2013-11-07
Budget för utbildning på Grund- och Avancerad nivå vid LiTH 2014
Fil 13-7-09a.pdf 97 KB 2013-11-07
Budget CENIIT 2014
Fil 13-7-09b.pdf 204 KB 2013-11-07
Budget för Forskning och Utbildning på forskarnivå på LiTH 2014
Fil 13-7-12.pdf 98 KB 2013-11-21
Mål och riktlinjer studievägledning
Fil 13-7-14.pdf 34 KB 2013-11-07
Handlingsplan Doktorandenkäten

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-12