Göm menyn

Protokoll LiTH-styrelsen 2012

/2012-02-01/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Protokoll FEB 2012.pdf 227 KB 2012-02-15
Fil 12-1-04.pdf 251 KB 2012-02-16
Arbetsordning
Fil 12-1-05.pdf 142 KB 2012-02-15
Inkomna handlingar
Fil 12-1-07.pdf 128 KB 2012-02-15
Mötestider 2012
Fil 12-1-09.pdf 210 KB 2012-02-16
Delegation till Dekanus
Fil 12-1-08a.pdf 162 KB 2012-02-16
Delegation till Programnämnd
Fil 12-1-08b.pdf 441 KB 2012-02-16
Delegation av program
Fil 12-1-08c.pdf 33 KB 2012-02-16
Delegation till Programföreträdare
Fil 12-1-10.pdf 137 KB 2012-02-15
Delegation Forskarutbildningsnämnden
Fil 12-1-11.pdf 145 KB 2012-02-16
Delegation till Prefekt rörande forskarutbildning
Fil 12-1-12.pdf 241 KB 2012-02-15
Delegation till Anställningsnämnden
Fil 12-1-13a.pdf 133 KB 2012-02-16
Nämnden för skolsamverkan - Ledamöter
Fil 12-1-13b.pdf 125 KB 2012-02-15
Nämnden för skolsamverkan - Uppdrag
Fil 12-1-15.pdf 75 KB 2012-02-15
Fondstyrelsen - Ledamöter och suppleanter

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-12-19