Göm menyn

Delegationsprotokoll 2021

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se 
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2021-001 2021-01-07 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2021-002 2021-01-12 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2021-003 2021-01-13 Villkor samt fördelning av garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår
FST del 2021-004 2021-01-18 Stängning av efteranmälan till kurser
FST del 2021-005 2021-01-19 Huvudstudierektor IMT
FST del 2021-006 2021-01-25 Ny suppleant i IL-nämnden
FST del 2021-007 2021-02-04 Reviderat utbud av fristående kurser 2021
FST del 2021-008 2021-02-08 Budgetkomplettering 2021 - GU
FST del 2021-009 2021-02-08 Budgetkomplettering 2021 - GU
FST del 2021-010 2021-02-11 Utseende av medlemmar i Pedagogisk utvecklingsgrupp vid LiTH
FST del 2021-011 2021-03-01 Beslut om ändring av examinationer vid Tekniska fakulteten med anledning av pandemisituationen,
coronavirussjukdom covid-19
FST del 2021-012 2021-03-01 Remissvar: Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser
vid urval till högskolan vid extraordinära händelser
FST del 2021-013 2021-03-15 Beslut om ändring av examinationstid för TNA004 vid ITN med anledning av pandemisituationen,
coronavirussjukdom covid-19
FST del 2021-014 2021-03-16 Stängning av efteranmälan till kurser
FST del 2021-015 2021-03-19 Stängningsdatum avseende fristående kurser med specialhantering för löpande antagning
FST del 2021-016 2021-03-17 Inställande av kursen NBIC59
FST del 2021-017 2021-03-30 Inställande av Materials Physics for Nano and Quantum Technology, Master’s Programme
FST del 2021-018 2021-04-06 Remissvar: Samråd om vattenförvaltning 2021-02027
FST del 2021-019 2021-04-14 Dekans vidaredelegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning
FST del 2021-020 2021-04-19 Delegation avseende särskild behörighet för utbildning på grundnivå
FST del 2021-021 2021-04-19 Delegation av beslutanderätt avseende särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå
FST del 2021-022 2021-04-19 Delegation av beslutanderätt avseende programkurser
FST del 2021-023 2021-04-19 Inrättande av pris för goda skolsamverkansinsatser
FST del 2021-024 2021-04-19 Budgetkomplettering 2021 - GU
FST del 2021-025 2021-04-22 LiU International Scholarships 2021/2022, Tekniska fakulteten
FST del 2021-026 2021-04-22 Remiss Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
FST del 2021-027 2021-04-26 Budgetkomplettering 2021 - FO
FST del 2021-028 2021-04-26 Budgetkomplettering 2021 - FO
FST del 2021-029 2021-04-26 Budgetkomplettering 2021 - FO
FST del 2021-030 2021-04-28 Inställda programkurser ht 2021
FST del 2021-031 2021-04-28 Schemafria dagar vid tekniska fakultetens utbildningsprogram läsåret 2021/2022
FST del 2021-032 2021-04-28 Förlängd ansökningstid till utlandsstudier vid FHNW, Basel, Schweiz
FST del 2021-033 2021-04-30 Remissvar gällande försäkringsvillkor för inkommande utländska studenter och besökare
FST del 2021-034 2021-05-12 LiU International Scholarships 2021/2022 till andraårsstudenter på masterprogram
FST del 2021-035 2021-05-12 Ändring av examinationer vid Tekniska fakulteten med anledning av pandemisituationen
FST del 2021-036 2021-05-24 Instruktioner för kursansvariga angående reservantagning
FST del 2021-038 2021-05-19 Inställande av fristående kurser höstterminen 2021
FST del 2021-039 2021-05-26 Utseende av medlemmar i PUG
FST del 2021-040 2021-05-27 Remissvar, Förslag till ”Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad”
FST del 2021-041 2021-06-02 Remissvar till SUHF ang rekommendation om digital examination på distans
FST del 2021-042 2021-06-09 Pris för framstående lärarinsatser 2021
FST del 2021-043 2021-06-14 Budgetkomplettering GU
FST del 2021-044 2021-06-22 Remiss gällande ändring i UHR:s föreskrifter ang grundläggande behörighet och urval
FST del 2021-045 2021-06-22 SUHF:s förslag till förändring av bedömningsområden av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
FST del 2021-046 2021-07-05 Ny suppleant i IL-nämnden
FST del 2021-048 2021-08-10 Utseende av ny huvudstudierektor vid IDA
FST del 2021-049 2021-08-13 Remiss gällande ändring i UHR:s föreskrifter om särskild behörighet
FST del 2021-050 2021-08-17 Instruktion för studievägledare vid reservantagning inför ht21
FST del 2021-051 2021-08-18 Stängning av efteranmälan till utbildning HT21
FST del 2021-052 2021-08-26 Ny ledamot i NSS
FST del 2021-053 2021-09-01 Studieinfo 2022
FST del 2021-054 2021-09-01 Inställande av Biologi – kurspaket, VT2022
FST del 2021-055 2021-09-13 Budgetkomplettering – GU
FST del 2021-056 2021-09-21 Överklagande av beslut om avslag på dispensansökan
FST del 2021-057 2021-10-04 Klassificering av utbildningsområde för kurser vid Tekniska fakulteten
FST del 2021-058 2021-10-20 Inställda programkurser vt 2022
FST del 2021-059 2021-10-22 Budgetkomplettering – GU
FST del 2021-060 2021-10-22 Budgetkomplettering – FO
FST del 2021-061 2021-10-27 Inställande av NVFA09 ht2021 för utbytesstudenter
FST del 2021-062 2021-11-01 Villkor samt fördelning av garantiplatser för studerande på Basåret
FST del 2021-065 2021-11-10 Ny suppleant i MD-nämnden
FST del 2021-066 2021-11-10 Korrigering av översättning för huvudområde ”Byggteknik”
FST del 2021-067 2021-11-16 Förslag till ledamöter och suppleanter i styrelse för Forum för genusvetenskap och jämställdhet
FST del 2021-068 2021-11-16 Budgetkomplettering GU

Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-17