Göm menyn

Delegationsprotokoll 2020

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se 
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2020-001 2020-01-07 Utseende av personer som bedömer särskild behörighet för Masterprogram ht 2020. REVIDERAT BESLUT. Ersätter FST del 2019-057, 2019-11-12.
FST del 2020-002 2020-01-09 Budgetkomplettering 2020 - GU Resebidrag lärare
FST del 2020-003 2020-01-13 Budgetkomplettering 2019 - medfinansiering PReSTO
FST del 2020-004 2020-01-17 Utbildningsområdesklassificering av ETE318 Grunderna i AI
FST del 2020-005 2020-01-22 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2020-006 2020-01-22 Budgetkomplettering 2020 - FO
FST del 2020-007 2020-01-22 Budgetkomplettering 2020 - GU Flexibel utbildning
FST del 2020-008 2020-01-23 Stängning av efteranmälan till kurser
FST del 2020-009 2020-02-07 Budgetkomplettering 2020 - FO
FST del 2020-010A 2020-02-19 Pris för framstående lärarinsatser
FST del 2020-010B Registrator 2020-02-26 Beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2020-011 2020-03-03 Tidplan för val av programnämnder
FST del 2020-012 2020-03-05 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2020-013 2020-03-05 Budgetkomplettering 2020 - FO
FST del 2020-014 Registrator 2020-03-12 Studentärende: beslut om dispens beträffande kursändring för avgiftsskyldiga masterstudenter
FST del 2020-015 Registrator 2020-03-12 Studentärende: beslut om dispens beträffande kursändring för avgiftsskyldiga masterstudenter
FST del 2020-016 2020-03-13 Inställande av kursen ETE034 Medicinteknisk säkerhet
FST del 2020-017 2020-03-19 Remissvar Förstudie gemensamt stöd för utbildningsplanering
FST del 2020-018 2020-03-20 Fyllnadsval av ledamot i EF-nämnden
FST del 2020-019 2020-03-25 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2020-020 Registrator 2020-03-26 Studentärende: Beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2020-021 Registrator 2020-03-26 Studentärende: Beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2020-022 2020-04-06 Ekonomiska bidrag för studier utomlands 2020/2021
FST del 2020-023 2020-04-09 Remissvar UHRs föreskrifter om grundläggande behörighet och urval
FST del 2020-024 2020-04-15 Remissvar Mer biogas! För ett hållbart Sverige 
FST del 2020-025 Registrator 2020-04-08 Studentärende: beslut om dispens beträffande kursändring för avgiftsskyldiga masterstudenter
FST del 2020-026 2020-04-20 LiU International Scholarships 2020/2021
FST del 2020-027 2020-04-28 Remissvar Klimatdeklaration för byggnader
FST del 2020-028 2020-05-04 Inställda programkurser ht20
FST del 2020-029 2020-05-11 LiU International Scholarships 2020-2021 åk 2
FST del 2020-030 2020-05-14 Studentärende: Beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2020-031 2020-05-14 Studentärende: Beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2020-032 2020-05-25 Budgetkomplettering 2020 - GU
FST del 2020-033 2020-05-25 Budgetkomplettering 2020 - FO
FST del 2020-034 2020-05-29 Remissvar Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
FST del 2020-035 2020-06-09 Undervisningsform för internationella masterprogram ht 2020
FST del 2020-036 2020-06-17 Beslut om att tillfälligt ställa in de fristående kurserna THEN92 och THEN93
     
     
     

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-24