Göm menyn

Delegationsprotokoll 2019

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se 
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2019-001 2019-01-08 Budgetkomplettering 2018 - GU Extra stöd till exjobb
FST del 2019-002 2019-01-08 Stängning av efteranmälan till kurser
FST del 2019-003 2019-01-22 Remissvar - Energimyndighetens rapport kontrollstation 2019
FST del 2019-004 2019-01-24 Remissvar - Viktat högskoleprovsresultat vid urval
FST del 2019-005 2019-02-06 Ny ledamot och suppleant i DM-nämnden
FST del 2019-006 2019-02-06 Ny verksamhetsrepresentant i Nämnden för skolsamverkan
FST del 2019-007 2019-02-25 Budgetkomplettering 2019 - GU PUG-medel
FST del 2019-008 2019-02-26 Styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet - förslag på ledamöter och suppleanter - MAKULERAS
FST del 2019-009 2019-03-01 Budgetkomplettering 2019 FO
FST del 2019-010 2019-03-01 Styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet - förslag på ledamöter och suppleanter - REVIDERAT BESLUT
FST del 2019-011 2019-03-08 Remissvar - Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige
FST del 2019-012 2019-03-18 Regler för byte av kurser för avgiftsskyldiga studenter
FST del 2019-013 2019-03-22 Ändringar i Generella bestämmelser i Studieinfo
FST del 2019-014 2019-03-28 Budgetkomplettering 2019 - GU genus/Lika Villkors-utbildningen
FST del 2019-015 2019-04-01 Undantag från stängning för sena anmälningar
FST del 2019-016 2019-04-05 Remissvar - Viktat högskoleprovsresultat vid urval
FST del 2019-017 2019-04-08 Spridning av fritextsvar från kursutvärderingssystemet Evaliuate
FST del 2019-018 2019-04-12 LiU International Scholarships 2019/2020
FST del 2019-019 2019-05-03 Ekonomiska bidrag för studier utomlands 2019/2020
FST del 2019-020 2019-05-09 Remissvar - Rättssäker examination
FST del 2019-021 2019-05-15 Budgetkomplettering 2019 - FO
FST del 2019-022 2019-03-29 Hedersdoktorer 2019
FST del 2019-023 2019-05-17 Ny extern ledamot i EF-nämnden
FST del 2019-024 2019-05-20 Inställda programkurser ht 2019 - förändring i Studieinfo 2019
FST del 2019-025 Registrator 2019-05-29 Studentärende: beslut om dispens beträffande kursändring för avgiftsskyldiga masterstudenter
FST del 2019-026 2019-05-29 LiU International Scholarships 2019/2020
FST del 2019-027 2019-06-03 Pris för framstående lärarinsatser
FST del 2019-028 2019-06-26 Budgetkomplettering 2019 - GU
FST del 2019-029 2019-06-26 Budgetkomplettering 2019 - FO
FST del 2019-030 2019-06-27 Remissvar The continuation of the Bologna Process-comments on the actions suggested by EUA
FST del 2019-031 Registrator 2019-07-01 Beslut om fördelning av LiU International Scholarships efter uppföljning av studieresultat år 1 (HT2018/VT2019)
FST del 2019-032 2019-06-27 Remissvar Förslag till ändringar i föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval
FST del 2019-033 2019-08-13 Stängning efteranmälan till program och kurser
FST del 2019-034 2019-08-19 Instruktion för studievägledare vid reservantagning inför Ht19
FST del 2019-035 2019-08-26 Datum för tentamen
FST del 2019-036 2019-08-27 Inställande av kurs
FST del 2019-037 2019-08-27 Utseende av nya studierektorer vid IFM och IKE
FST del 2019-038 2019-08-29 Budgetkomplettering 2019 - FO
FST del 2019-039 2019-09-05 Nya datum för tentamen
FST del 2019-040 2019-09-12 Budgetkomplettering 2019 - FO
FST del 2019-041 2019-09-12 Budgetkomplettering 2019 - GU
FST del 2019-042 2019-09-23 Studieinfo 2020
FST del 2019-043 2019-09-30 Remissvar Kodex för forskningens integritet
FST del 2019-044 2019-10-03 Kursklassificering - programkurser
FST del 2019-045 2019-10-08 Kursklassificering - fristående kurser
FST del 2019-046 2019-10-09 Nominera bedömare till UKÄ examenstillståndsprövningar 2019-2020
FST del 2019-047 2019-10-11 Remissvar Förslag till ändring av Boverkets byggregler
FST del 2019-048 2019-10-11 Remissvar Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen
FST del 2019-049 2019-10-14 Behörighet och urvalsgrunder för Masterprogrammet i Design
FST del 2019-050 2019-10-25 Regelverk för utlandsstudier för Ii & Yi programmen via LiTHs utbytesavtal
FST del 2019-051 2019-10-25 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering gällande utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal
FST del 2019-052 2019-10-25 Inställda kurser vt 2020
FST del 2019-053 Registrator 2019-10-25 Studentärende: beslut om dispens beträffande kursändring
FST del 2019-054 2019-11-05 Ny suppleant i DM-nämnden
FST del 2019-055 2019-11-05 Ny ledamot i EF-nämnden
FST del 2019-056 2019-11-07 Budgetkomplettering 2019 - GU Mottagningsverksamhet 2019
FST del 2019-057 2019-11-12 Utseende av personer som bedömer särskild behörighet för Masterprogram ht 2020 MAKULERAS - Se FST del 2020-001 istället.
FST del 2019-058 2019-11-28 Budgetkomplettering 2019 - GU Genus/Lika villkorsutbildning
FST del 2019-059 2019-11-28 Budgetkomplettering 2019 - FO
FST del 2019-060 2019-12-09 Budgetkomplettering 2019 - GU Konferensbidrag
FST del 2019-061 2019-12-17 Budgetkomplettering 2019 - GU
FST del 2019-062 2019-12-17 Budgetkomplettering 2019 - GU
FST del 2019-063 2019-12-18 Budgetkomplettering 2019 - FO Förtydligande stöd
FST del 2019-064 2019-12-18 Budgetkomplettering 2019 - FO Medfinansiering KAW
FST del 2019-065 2019-12-18 Budgetkomplettering 2019 - GU
FST del 2019-066 2019-12-18 Budgetkomplettering 2019 - Slutreglering betalande studenter 2019
     
     

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14