Göm menyn

Delegationsprotokoll 2018

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2018-001 2018-01-12 Nya huvudstudierektorer vid ITN och CMTS
FST del 2018-002 2018-01-17 Remissvar: Studiemedel vid utlandsstudier
FST del 2018-003 2018-01-22 Regelverk för generell kandidat- och masterexamen i biologi, kemi och kemisk biologi ersatt av rektorsbeslut
FST del 2018-004 2018-01-30 IL-nämnden, fyllnadsval av ny suppleant
FST del 2018-005 2018-02-02 Budgetkomplettering 2018 - GU Resebidrag lärare
FST del 2018-006 2018-02-05 Stängning för efteranmälan till senare del av kandidatprogrammen matematik och kemi vt 2018
FST del 2018-007 2018-02-06 Remissvar - Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna?
FST del 2018-008 2018-02-15 Remissvar - Reboot, omstart för den digitala förvaltningen
FST del 2018-009 2018-02-22 Budgetkomplettering 2018 - GU Fördelning av PUG-medel
FST del 2018-010 2018-02-22 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-011 2018-03-02 Plussning - uppdatering av Studiehandboken och Studieinfo 2017
FST del 2018-012 2018-03-09 Fastställande av Planeringstal inför Ht 2018
FST del 2018-013 2018-03-21 IL-nämnden, nya externa suppleanter
FST del 2018-014 2018-03-22 Ekonomiskt bidrag till studenter vid Tekniska högskolan för studier utomlands 2018/2019
FST del 2018-015 2018-03-26 Remissvar - Skolverkets föreskrifter
FST del 2018-016 2018-03-26 Budgetkomplettering 2018 - FO Professors- och karriärkontrakt
FST del 2018-017 2018-03-28 Hedersdoktor 2018
FST del 2018-018 2018-04-13 LiU International Scholarships 2018/2019 till förstaårsstudenter vid Tekniska högskolan
FST del 2018-019 2018-04-13 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-020 2018-04-17 Reservantagning master 2018
FST del 2018-021 2018-04-17 Remissvar - Ändring i UHRs föreskrifter om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
FST del 2018-022 2018-04-17 Remissvar - Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
FST del 2018-023 2018-04-19 PUG - uppdragsbeskrivnng
FST del 2018-024 2018-04-23 Budgetkomplettering 2018 - GU
FST del 2018-025 2018-04-27 Remissvar: Förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets föreskrifter
FST del 2018-026 2018-05-02 Remissvar: Ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval
FST del 2018-027 2018-05-04 LiU International Scholarships 2018/2019 till andraårsstudenter vid Tekniska högskolan
FST del 2018-028 Registrator 2018-05-22 Ekonomiskt bidrag till studenter vid Tekniska högskolan för studier utomlands 2018/2019
FST del 2018-029 2018-05-25 Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering
FST del 2018-030 2018-05-30 IL-nämnden, ny extern ledamot
FST del 2018-031 2018-05-30 Pris för framstående lärarinsatser
FST del 2018-032 2018-06-05 Remissvar: Ökad trygghet för studerande som blir sjuka
FST del 2018-033 2018-06-11 Remissvar: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar
FST del 2018-034 2018-06-11 Budgetkomplettering 2018 - GU Konferensbidrag
FST del 2018-035 2018-06-11 Budgetkomplettering 2018 - FO NTU-program
FST del 2018-036 2018-06-12 Inställande av antagning till kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap ht 2018
FST del 2018-037 2018-06-15 Behörighet, urvalsmodell och antal platser till fristående kurser vid Tekniska fakulteten
FST del 2018-038 2018-06-15 Inställande av antagning till fristående kursen ETE311 Grundläggande datasäkerhet, vt 2019
FST del 2018-039 2018-06-18 Instruktion för dekanus delegation till prefekt rörande forskarutbildning inom tekniska fakulteten
FST del 2018-040 2018-06-20 Antagning till senare del - Högskoleingenjörsprogram
FST del 2018-041 2018-06-20 Antagning till senare del - Kandidatprogram
FST del 2018-042 2018-06-20 Antagning till senare del - Masterprogram
FST del 2018-043 2018-06-20 Antagning till senare del - Civiningenjörsprogram
FST del 2018-044 2018-06-20 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-045 2018-06-27 Inställande av antagning till ingången för kinesiska på civilingenjörsprogrammet, Teknisk fysik och elektroteknik - internationell, ht 2018
FST del 2018-046 Registrator 2018-06-06 Uppdrag avseende utredning om oredlighet i forskning
FST del 2018-047 2018-08-13 Stängning av efteranmälan till ED, KB, KTS, EL och KA
FST del 2018-048 2018-08-15 Instruktion för studievägledare vid reservantagning inför Ht18
FST del 2018-049 2018-08-20 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-050 2018-08-20 Remissvar: Validering av högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande
FST del 2018-051 2018-08-20 Remissvar: Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet
FST del 2018-052 2018-08-20 Stängning av efteranmälan till Biologi samt Kemi - molekylär design
FST del 2018-053 2018-08-27 Remissvar: Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla
FST del 2018-054 2018-08-31 Studieinfo 2019
FST del 2018-055 2018-09-18 Stängning av efteranmälan till masterprogram
FST del 2018-056 2018-09-27 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering gällande utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal - MAKULERAT. Se FST del 2018-060, reviderat beslut.
FST del 2018-057 2018-09-27 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii och Yi via LiTHs utbytesavtal
FST del 2018-058 2018-09-27 Kurser som undantas från utvärdering i kursvärderingssystemet Evaliuate
FST del 2018-059 2018-10-01 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-060 2018-10-10 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering gällande utlandsstudier via LiTHs utbytesavtal - REVIDERAT
FST del 2018-061 2018-10-19 Tryggve Holm-medaljer 2018
FST del 2018-062 2018-10-24 Budgetkomplettering 2018 - GU Mottagning
FST del 2018-063 2018-11-14 Enkät inför utlysning om projektmedel till distansutbildning
FST del 2018-064 Registrator 2018-11-15 Klassificering av kurser
FST del 2018-065 2018-11-30 Villkor samt fördelning av garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår
FST del 2018-066 2018-11-30 Förslag till förändrat regelverk för Benämningar och lokala tillämpningsregler för generell examina.
FST del 2018-067 2018-12-03 Remissvar: Komvuxutredningen - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden
FST del 2018-068 2018-12-05 Remissvar: Ny föreskrift om särskild behörighet och ändring i UHRs föreskrifter om områdesbehörigheter
FST del 2018-069 2018-12-11 Budgetkomplettering 2018 - GU Slutreglering tredjelandsstudenter
FST del 2018-070 2018-12-11 Budgetkomplettering 2018 - FO
FST del 2018-071 2018-12-11 Budgetkomplettering 2018 - GU
FST del 2018-072 2018-12-11 Ändring i delegationsordning om examensfrågor
FST del 2018-073 2018-12-11 Budgetkomplettering 2018 - GU Nedsättning programnämnd/motsv 
FST del 2018-074 2018-12-17 Budgetkomplettering 2018 - GU Resebidrag
FST del 2018-075 2018-12-19 Budgetkomplettering 2018 FO - Fördelning medel E Månssons minne och L & H Karlssons minne
FST del 2018-076 2018-12-20 Utseende av personer som bedömer särskild behörighet för Masterprogram ht 2019
FST del 2018-077 2018-12-20 Bedömning av engelska 6 för studenter med förutbildning i Bangladesh
     
     

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-09