Göm menyn

Delegationsprotokoll 2017

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2017-001 2017-01-16 CMTS ledamöter, förslag till rektor
FST del 2017-002 2017-01-20 Remissvar: På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
FST del 2017-003 2017-01-20 Remissvar: Samråd om ändring av detaljplan i Ryd, södra delen av Ostbrickan 2
FST del 2017-004 2017-01-20 Remissvar: Samråd om detaljplan i Ryd, norra delen av Ostbrickan 2 m fl
FST del 2017-005 2017-01-30 Urval fristående kurs Faunistik och floristik
FST del 2017-006 2017-01-30 Stängning av anmälan till senare del på kandidatprogrammen i matematik och kemi
FST del 2017-007 2017-02-06 Remissvar: Förslag till ändringar i Boverkets regler
FST del 2017-008 2017-02-08 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-009 2017-02-08 Budgetkomplettering 2017 - FO
FST del 2017-010 Registrator 2017-02-13 Fastställande av Studiehandboken 2017
FST del 2017-011 2017-02-17 Verksamhetsplan internationalisering
FST del 2017-012 2017-02-17 Huvudstudierektorer - utseende
FST del 2017-013 2017-02-17 Huvudstudierektorer - uppdrag
FST del 2017-014 2017-02-22 Budgetkomplettering 2017 -GU
FST del 2017-015 2017-03-01 Ny ledamot i NSS
FST del 2017-016 2017-03-13 Extra ansökningsomgång till Masterprogrammet i Design
FST del 2017-017 2017-03-15 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-018 2017-03-15 Ekonomiskt bidrag till studenter vid Tekniska Högskolan för studier utomlands 2017/2018
FST del 2017-019 2017-03-21 Hedersdoktorer 2017
FST del 2017-020 2017-03-24 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-021 2017-03-24 Budgetkomplettering 2017 - FO medfinansiering FP7-projekt
FST del 2017-022 2017-03-29 Remissvar: Kraftsamling för framtidens energi
FST del 2017-023 2017-04-06 LiU International Scholarships 2017/2018
FST del 2017-024 2017-04-10 Remissvar: Samverkan med omgivande samhälle
FST del 2017-024B 2017-04-10 Utseende av sakkunniga
FST del 2017-025 2017-04-19 Remissvar: Översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla
FST del 2017-026 2017-04-21 Budgetkomplettering 2017 - FO
FST del 2017-027 2017-05-02 Budgetkomplettering 2017 - FO
FST del 2017-028 2017-05-08 PUG - ny medlem
FST del 2017-029 2017-05-18 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-030 2017-05-18 Budgetkomplettering 2017 - FO
FST del 2017-031 2017-05-18 Huvudområde Flygteknik - förutsättningar
FST del 2017-032

2017-05-18

Anhållan om ändringar i den lokala examensordningen
FST del 2017-033 2017-05-22 Budgetkomplettering 2017- GU
FST del 2017-034 Registrator 2017-05-22 Inställda programkurser hösten 2017
FST del 2017-035 2017-05-29 Remissvar: Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser
FST del 2017-036 2017-06-08 Remissvar: Samling för skolan. "8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering…"
FST del 2017-037 2017-06-08 Pris för framsående lärarinsatser
FST del 2017-038 2017-06-20 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-039 2017-06-21 Remissvar: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
FST del 2017-040 2017-07-06 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-041 2017-08-17 Registrering, avregistrering samt resultatrapportering
FST del 2017-042 2017-08-17 Remissvar: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
FST del 2017-043 2017-09-07 Utseende av ledamot i styrelsen för CENIIT
FST del 2017-044 2017-09-13 Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42) Vem har ansvaret?
FST del 2017-045 2017-09-26 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-046 2017-09-27 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier
FST del 2017-047 2017-09-27 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii och Yi
FST del 2017-048 2017-10-03 Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 2017-2019
FST del 2017-049 2017-10-09 Valanvisningar Programnämnder (reviderad tidplan)
FST del 2017-050 2017-10-10 Ledamöter i Antagningsnämnden vid Malmsten
FST del 2017-051 2017-10-12

Budgetkomplettering 2018 - FO

FST del 2017-052 2017-10-17 Remissvar: Rekommendationer för nationella antagningsomgångar
FST del 2017-053 2017-10-24 Tryggve Holm-medaljer 2017
FST del 2017-054 2017-10-24 Ställa in fristående kurs
FST del 2017-055 Registrator 2017-11-07 Klassificering av kurser
FST del 2017-056 2017-11-09 Särskild behörighet masterprogram 2018-2019
FST del 2017-057 2017-11-09 Utseende av personer som ska bedöma särskild behörighet för masterprogram vid LiTH ht 2018
FST del 2017-058 2017-11-10 Budgetkomplettering 2018 - GU
FST del 2017-059 2017-11-10 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-060 2017-11-17 Programnämndsordförande 2018-2020
FST del 2017-061 2017-11-22 Budgetkompletteringar 2017 och 2018 - FO
FST del 2017-062 2017-11-27 Externa representanter i programnämnderna 2018-2020 (har uppdaterats i FST del 2017-068)
FST del 2017-063 2017-12-01 Utfärdande av examensbevis
FST del 2017-064 2017-12-01 Text på examensbevis för studerande med utlandstillgodoräknande
FST del 2017-065 2017-12-07 Budgetkomplettering 2018 - GU
FST del 2017-066 2017-12-08 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-067 2017-12-14 Budgetkomplettering 2017 - GU
FST del 2017-068 2017-12-15 Externa representanter i programnämnderna 2018-2020, uppdatering
FST del 2017-069 2017-12-18 Budgetkomplettering 2017 - FO
FST del 2017-070 2017-12-20 PUG (Pedagogisk utvecklingsgrupp) - Utseende av medlemmar
FST del 2017-071 2017-12-20 SLV (Strategigruppen för lika villkor) - Utseende av ledamot
FST del 2017-072 2017-12-20 Forskarskolan i tillämpad matematik - Utseende av ledamöter
FST del 2017-073 2017-12-20 Delegationsordning programnämnderna
     
     
     
     
     

Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-18