Göm menyn

Delegationsprotokoll 2016

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

 

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FST del 2016-001 2016-01-07 Budgetkomplettering 2016 - stöd till Y-sektionen
FST del 2016-002 2016-01-13 Utseende av bedömare av särskild behörighet för Masterprogram ht 2016
FST del 2016-003 2016-01-15 Särskild behörighet till masterprogram 2016/2017
FST del 2016-004 2016-01-18 Byte av Masterprogram
FST del 2016-005 2016-01-18 Remissvar: En rymdstrategi för nytta och tillväxt
FST del 2016-006 Registrator 2016-01-19 Fastställande av Studiehandboken 2016
FST del 2016-007 2016-01-29 Svar till UKÄ & SCB: Insamling av internationell mobilitet på forskarnivå
FST del 2016-008 2016-02-10 Remissvar: Cirkulär ekonomi
FST del 2016-009 2016-02-12 Budgetkomplettering 2016 - FO
FST del 2016-010 2016-02-12 Remissvar: Socioekonomisk indelning
FST del 2016-011 2016-02-17 Stängning av anmälan till Internationella Masterprogram
FST del 2016-012 2016-02-25 Budgetkomplettering 2016  -  PUG-projekt
FST del 2016-013 2016-03-04 Forskarskolan i tillämpad matematik
FST del 2016-014 2016-03-07 Remissvar: Gestaltad livsmiljö
FST del 2016-015 2016-03-11 Budgetkomplettering 2016 - Rektors del av kontrakt
FST del 2016-016 2016-03-14 Budgetkomplettering 2016 - FO
FST del 2016-017 2016-03-16 Remissvar: Lantmäteriets förslag till föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information
FST del 2016-018 2016-03-16 Antagningstal för internationella masterprogram
FST del 2016-019 2016-03-18 Budgetkomplettering 2016 - GU
FST del 2016-020 2016-03-23 Ekonomisk bidrag för studier utomlands 2016-2017
FST del 2016-021 2016-04-04 Pris för framstående lärarinsatser
FST del 2016-022 2016-03-31 Hedersdoktorer 2016
FST del 2016-023 2016-04-11 Stängning av anmälan till fristående kurs i Faunistik och floristik
FST del 2016-024 2016-04-20 Anställningsnämnden - entledigande av uppdrag som ledamot
FST del 2016-025 2016-04-08 LiU International Scholarships 2016/2017
FST del 2016-026 2016-04-22 Instruktion till prefekt rörande beslut om licentiatframläggning (Ersätts av FST del 2016-048)
FST del 2016-027 2016-05-02 Budgetkomplettering 2016 - FO medfinansiering
FST del 2016-028 2016-05-03 Remissvar: Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
FST del 2016-029 2016-05-09 Budgetkomplettering 2016 - GU
FST del 2016-030 2016-05-09 Ny suppleant i IL-nämnden
FST del 2016-031 2016-05-13 Uppdrag att utarbeta alternativt förslag till kursklassificering
FST del 2016-032 2016-05-17 Suppleant för externa ledamöter i tekniska fakultetsstyrelsen
FST del 2016-033 2016-05-17 Pris för framstående lärarinsatser
FST del 2016-034 2016-05-17 Remissvar: Riskhantering LiU 2016
FST del 2016-035 2016-05-19 Remissvar: Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar
FST del 2016-036 2016-05-23 Studiehandbok 2015 - inställda programkurser hösten 2016
FST del 2016-037 2016-05-26 Huvudområdesbeskrivning för Flygteknik
FST del 2016-038 2016-05-26 PUG ny ledamot
FST del 2016-039 2016-06-03 Remissvar: Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden
FST del 2016-040 2016-06-10 Områdesbehörigheter för programmen i Samhällets logistik samt Flygtransport och logistik
FST del 2016-041 2016-06-16 Budgetkomplettering 2016 - GU
FST del 2016-042 2016-06-20 Revidering kursplan exjobb - Studiehandboken 2017
FST del 2016-043 2016-06-21 Budgetkomplettering 2016 - FO
FST del 2016-044 2016-08-09 Stängning av anmälan till programmen ED, KB, KTS och FyN
FST del 2016-045 2016-08-15 Instruktion för studievägledare vid reservantagning från Ht2016
FST del 2016-046 2016-08-12 Stängning av anmälan till fristående kurser
FST del 2016-047 2016-08-17 Stängning av anmälan till programmen KA, Mat och Ke
FST del 2016-048 2016-08-18 Instruktion till prefekt förande beslut om licentiatframläggning
FST del 2016-049 2016-08-22 Remissvar: Kontrollstation 2017 för elcertifikat
FST del 2016-050 2016-08-29 Översättningar av ämnen och ämnesområden i forskarutbildningen
FST del 2016-051 2016-08-29 Reviderat regelverk: Kursplaner för exjobb, i Studiehandboken 2017
FST del 2016-052 2016-09-01 Stängning av anmälan till masterprogram
FST del 2016-053 2016-09-01 Extern suppleant i EF-nämnden
FST del 2016-054 2016-09-08 Budgetkomplettering 2016 - FO
FST del 2016-055 2016-09-21 Remissvar: Justerade indikatorer för vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning
FST del 2016-056 2016-09-27 Ändring av Studiehandbok 2016: Kandidatprojekt till vt 2017
FST del 2016-057 2016-09-29 Undantag från stängning för sena anmälningar Vt 2017
FST del 2016-058 2016-10-04 Tryggveholmmedaljörer 2016
FST del 2016-059 2016-10-04 Ändring av Studiehandbok 2016: Garantiplatser för studerande på basår
FST del 2016-060 2016-10-07 Utseende av personer som ska bedöma särskild behörighet för Masterprogram, ht 2017
FST del 2016-061 2016-10-07 Till Studiehandbok 2017: Särskild behörighet Masterprogram 2017/2018
FST del 2016-062 2016-10-13 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier
FST del 2016-063 2016-10-13 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii / Yi programmen
FST del 2016-064 2016-10-14 Remissvar: Granskning av SKBs Fud-program 2016
FST del 2016-065 2016-10-14 Remissvar: Ändring i UHRs föreskrifter om grundläggande behörighet och urval
FST del 2016-066 2016-10-17 Budgetkomplettering 2016 - FO
FST del 2016-067 2016-10-17 Budgetkomplettering 2016 - GU
FST del 2016-068 2016-10-19 Remissvar: Enkät angående Antal urval i internationell antagningsomgång
FST del 2016-069 2016-10-21 Administrativa avbrott vid Tekniska högskolan
FST del 2016-070 2016-10-25 Stängning av anmälan till fristående kurser
FST del 2016-071 2016-10-25 Remissvar: Validering med mervärde
FST del 2016-072 2016-10-28 Strategigruppen för Lika villkor - utseende av ledamot
FST del 2016-073 2016-10-31 Remissvar: Vägen in till det svenska skolväsendet  
FST del 2016-074 2016-11-08 Remissvar: Ökad användning av solel
FST del 2016-075 2016-11-08 Remissvar: Kontrollstation 2017 för elcertifikat
FST del 2016-076 2016-11-10 Begäran om entledigande som ledamot och ordförande i MD-nämnden
FST del 2016-077 2016-11-14 Särskild behörighet och urval för internationella Masterprogram, (Ersatt av FST del 2016-084)
FST del 2016-078 2016-11-15 Remissvar: Funktionshinderspolitik
FST del 2016-079 2016-11-21 Utseende av vicedekan
FST del 2016-080 2016-11-21 Fyllnadsval av ledamöter och ordförande i MD-nämnden
FST del 2016-081 2016-11-24 Begäran om entledigande som suppleant i MD-nämnden
FST del 2016-082 Registrator 2016-11-25 Klassificering av kurser
FST del 2016-083 2016-11-29 Budgetkomplettering 2016 och 2017 - GU
FST del 2016-084 2016-11-29 Särskild behörighet och urval för internationella Masterprogram
FST del 2016-085 2016-12-01 Fyllnadsval av suppleant i MD-nämnden
FST del 2016-086 2016-12-06 Utseende av ledamot i styrelsen för CENIIT
FST del 2016-087 2016-12-09 Stängning av anmälan till fristående kurs
FST del 2016-088 2016-12-09 Anmälningsomgångar till Masterprogram ht 2017
FST del 2016-089 2016-12-12 Budgetkomplettering 2016 - GU och Konferensbidrag
FST del 2016-090 2016-12-16 Utseende av ny huvudstudierektor på IEI
FST del 2016-091 2016-12-19 Stängning av anmälan till fristående kurs
FST del 2016-092 2016-12-19 Dekaus vidaredelegation - komplettering
FST del 2016-093 2016-12-19 Remissvar: Arv och miljö
FST del 2016-094 2016-12-19 Remissvar: Entreprenörskap
FST del 2016-095 2016-12-20 Remissvar: Vissa skollagsfrågor - del 4
FST del 2016-096 2016-12-20 Remissvar: Elcertifikatsystem
FST del 2016-097 2016-01-09 Budgetkomplettering - 2016
     

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-23