Göm menyn

Delegationsprotokoll 2015

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

 

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FSTdel 15-001 2015-01-12 Budgetkomplettering 2014 - EU FP7 Medfinansiering
FSTdel 15-002 2015-01-12 Remissvar: Förslag till ändring i UHRFS 2013:1
FSTdel 15-003 2015-01-16 Yrkeslivsrepresentant i EF-nämnden
FSTdel 15-004 Registrator 2015-01-16 Fastställande av Studiehandboken 2015
FSTdel 15-005 2015-01-26 Utseende av en arbetsgrupp med uppgift att utreda utnyttjande och finansiering av laborativa lokaler i grundutbildningen vid IFM
FSTdel 15-006 2015-01-26 Yrkeslivsrepresentant i KB-nämnden
FSTdel 15-007 Registrator 2015-01-29 Adjungerad universitetslektor
FSTdel 15-008 2015-01-29 Remissvar: Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
FSTdel 15-009 Registrator 2015-01-29 Delegationsbeslut enligt TAN 2015-01-15
FSTdel 15-010 2015-01-29 AP Junior u-lektor i Konstruktionsmaterial, IEI
FSTdel 15-011 Registrator 2015-01-29 AP (1-2) universitetsadjunkt i matematik (MAI)
FSTdel 15-012 2015-01-30 Forskarskola i tillämpad matematik, utseende av ledamöter
FSTdel 15-013 2015-02-03 Remissvar: Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå
FSTdel 15-014 2015-02-04 Budgetkomplettering 2015 - Nedsättn anstnämnd samt fördeln rektors medel
FSTdel 15-015 2015-02-04 AP bitr. u-lektor i Biomolekylär och organisk elektronik, IFM
FSTdel 15-016 2015-02-04 Bitr. u-lektor i Teoretisk kemi, IFM
FSTdel 15-017 2015-02-09 AP bitr. u-lektor i Informationskodning med inriktning mot organisk elektronik vid ISY
FSTdel 15-018 Registrator 2015-02-10 Förslag t anställning som professor i Medicinsk teknik, IMT
FSTdel 15-019 Registrator 2015-02-10 Utseende av sakkunnig, bitr universitetslektor i beräkningsmatematik, MAI
FSTdel 15-020 Registrator 2015-02-10 Utseende av sakkunniga, universitetslektor i teori och modellering, IFM
FSTdel 15-021 2015-02-10 Budgetkomplettering 2015 - PUG projekt
FSTdel 15-022 Registrator 2015-02-12 Förl anst som gästprof i Datorseende, ISY
FSTdel 15-023 Registrator 2015-02-13 Förl anst som adj prof i Beräkningsmat, MAI
FSTdel 15-024 Registrator 2015-02-13 Förl anst som adj prof i Konstruktionsmtrl, IEI
FSTdel 15-025 2015-02-13 AP u-lektor i Materialfysik vid IFM
FSTdel 15-026 Registrator 2015-02-16 Utseende av sakkunniga, univ.lektor i industriell miljöteknik, IEI
FSTdel 15-027 2015-02-17 AP univ lektor Programvaruteknik, IDA
FSTdel 15-028 Registrator 2015-02-23 Byte av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 15-029 2015-02-23 Bitr. u-lektor i Genetik m inr.
FSTdel 15-030 2015-02-24 Remissvar: Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet
FSTdel 15-031 Registrator 2015-02-26 Utseende av sakkunniga, u.lektor i kommunikationsdesign, ITN
FSTdel 15-032 2015-02-26 AP bitr u-lektor i Biomaterial/Tissue Engineering vid IMT
FSTdel 15-033 Registrator 2015-02-27 ALVA lektor vid IEI
FSTdel 15-034 Registrator 2015-03-03 Utseende av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 15-035 2015-03-03 Ekonomiskt bidrag för studier utomlands 2015/2016
FSTdel 15-036 Registrator 2015-03-03 ALVA-lektor vid MAI
FSTdel 15-037 Registrator 2015-03-05 Utseende av sakkunniga, univ.lektor systemutv. inr webbvisualisering, ITN
FSTdel 15-038 Registrator 2015-03-06 Utseende av sakkunniga, ansökan befordran, MAI
FSTdel 15-039 2015-03-18 Budgetkomplettering 2015 - FO stöd
FSTdel 15-040 2015-03-19

Regelverk antagning till senare del av program

FSTdel 15-041 Registrator 2015-04-01 Beslut om erbjudande om LiU International Scholarships 2015/2016
FSTdel 15-042 2015-04-21 Remissvar: Kvalitetssäkring av högre utbildning
FSTdel 15-043 2015-04-22 Remissvar: Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering
FSTdel 15-044 2015-03-28 Hedersdoktorer 2015 vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet
FSTdel 15-045 2015-04-27 Budgetkomplettering 2015
FSTdel 15-046 Registrator 2015-04-29 Disputationsärende
FSTdel 15-047 2015-05-11 Programnämnder - utseende av externa ledamöter
FSTdel 15-048 2015-05-12 Beslut om stängning av anmälan till utbildningsprogram/fristående kurs
FSTdel 15-049 Registrator 2015-05-15 Fastställande av kursplan för uppdragsutbildning
FSTdel 15-050 Registrator 2015-06-01 Studiehandbok 2015 - inställda programkurser hösten 2015
FSTdel 15-051 2015-05-26 Fördelning medel utifrån UK:s kvalitetsutvärderingar
FSTdel 15-052 2015-05-26 Budgetkomplettering 2015 - Stöd till Biogascentrum
FSTdel 15-053 2015-05-29 Yrkeslivsrepresentant i IL-nämnden
FSTdel 15-054 2015-05-29 Remissvar: Konkurrenskraftsutredningen
FSTdel 15-055 2015-05-29 Remissvar: Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat
FSTdel 15-056 2015-06-09 Förkunskapskrav för Applied Ethology and Animal Biology
FSTdel 15-057 2015-06-09 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier Ii / Yi
FSTdel 15-058 2015-06-09 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier
FSTdel 15-059 2015-06-09 Remissvar: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
FSTdel 15-060 2015-06-09 Remissvar: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
FSTdel 15-061 2015-06-30 Dekanus vidaredelegationer
FSTdel 15-062 2015-06-30 Instruktion för dekanus delegation till prefekter, rörande forskarutbildning
FSTdel 15-063 2015-06-30 Budgetkomplettering 2015 GU
FSTdel 15-064 2015-06-30 Budgetkomplettering 2015 FO
FSTdel 15-065 2015-06-30 PUG Ledamöter
FSTdel 15-066 2015-07-01 Vetenskaplig hederlighet
FSTdel 15-067a 2015-08-07 Stängning av anmälan till utbildningsprogram
FSTdel 15-067b 2015-08-10 Representanter i Programme Management Commmittee för gemensam forskarutbildning
FSTdel 15-068 2015-08-13 Terminstider ht 2015 på Carl Malmsten Furniture Studies
FSTdel 15-069 2015-08-17 Instruktion för studievägledare vid reservantagning ht2015
FSTdel 15-070 2015-08-18 Regelverk för generell kandidatexamen i biologi
FSTdel 15-071 2015-08-20 Remissvar: Akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart
FSTdel 15-072 2015-08-20 Stängning för efteranmälan till program
FSTdel 15-073 2015-08-25 Yrkeslivsrepresentant i KB-nämnden
FSTdel 15-074 2015-09-03 Budgetkomplettering 2015 GU och FO
FSTdel 15-075 2015-09-09 Stängning av efteranmälan till Masterpogram
FSTdel 15-076 2015-09-18 Budgetkomplettering 2015 GU och FO
FSTdel 2015-077 2015-09-24 Senare del av Masterprogram
FSTdel 2015-078 2015-09-24 Senare del av Kandidatprogram
FSTdel 2015-079 2015-10-06 Huvudstudierektorer vid LiTH
FSTdel 2015-080 2015-10-08 Avveckling av Beredningsgrupp för forskning och forskarutbildning
FSTdel 2015-081 2015-10-13 Remissvar: Trygghetsutredningens betänkande, Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
FSTdel 2015-082 2015-10-14 Budgetkomplettering 2015 GU
FSTdel 2015-083 2015-10-14 Budgetkomplettering 2015 FO
FSTdel 2015-084 2015-10-15 Remissvar: Högre utbildning under tjugo år
FSTdel 2015-085 Registrator 2015-10-15 Forskningskvalitet
FSTdel 2015-086 2015-10-15 Tryggve Holm-medaljen 2015
FSTdel 2015-087 2015-11-04 Remissvar: Kunskaps- och lämplighetsprov för yrken inom hälso- och sjukvård
FSTdel 2015-088 2015-11-05 Takbeloppet och påbörja genomförandet med Framtida Utbildnings- och Forskningsutbudet 2016-2019 (FUF)
FSTdel 2015-089 2015-11-16 Remissvar: Betänkande - Bostäder att bo kvar i
FSTdel 2015-090 2015-11-20 Annonsering av Masterprogram inför ht 2016
FSTdel 2015-091 2015-12-01 Budgetkomplettering 2015 GU
FSTdel 2015-092 2015-12-01 Budgetkomplettering 2015 FO
FSTdel 2015-093 Registrator 2015-12-03 Kursklassificering 2015
FSTdel 2015-094   MAKULERAS
FSTdel 2015-095 2015-12-10 Styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet - förslag på ledamöter och suppleanter
FSTdel 2015-096 2015-12-17 Text på examensbevis för studerande med utlandstillgodoräknande
FSTdel 2015-097 2015-12-17 Utfärdande av examensbevis från utbildningar vid LiTH
FSTdel 2015-098 2015-12-21 Budgetkomplettering 2015 och 2016 - Forskningsstöd
FSTdel 2015-099 2016-01-09 Budgetkomplettering 2015

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-14