Göm menyn

Delegationsprotokoll 2014

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FSTdel 14-001 Registrator 2014-01-10 Sakkunnig för anst som junior univ lektor i organisk elektronik, ITN
FSTdel 14-002 Registrator 2014-01-14 Förslag till befordran till universitetslektor i genetik, IFM
FSTdel 14-003 2014-01-16 Anställningsprofil för anställning som u-lektor i Bildreproduktion vid MIT, ITN
FSTdel 14-004 2014-01-16 Anställningsprofil för anställning av 1-2 st U-lektorer i Kvantitativ logistik, ITN
FSTdel 14-005 2014-01-16 Anställningsprofil för anställning av u-lektor i Informationsvisualisering av Multivariabel Data, ITN
FSTdel 14-006 Registrator 2014-01-21 Förlängning av anställning som adj prof i industriell försäljning, IEI
FSTdel 14-007 Registrator 2014-01-23 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor, IFM
FSTdel 14-008 2014-01-23 Anställningsprofil för anst som universitetslektor i reglerteknik, ISY
FSTdel 14-009 Registrator 2014-01-30 Garantiplatser för studerande på basår
FSTdel 14-010 Registrator 2014-01-30 Fastställande av Studiehandboken 2014
FSTdel 14-011 Registrator 2014-02-05 Byte av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 14-012 Registrator 2014-02-05 Sakkunnig för ansökan om befordran t univ lektor, IEI
FSTdel 14-013 2014-02-05 Anställningsprofil för bitr univ lektor i biosensorer o bioelektronik, IFM
FSTdel 14-014 2014-02-13 Reviderad anställningsprofil för professor i industridesign m inr m teknisk design, IEI
FSTdel 14-015 2014-02-13 Remissvar: Återföring av fosfor
FSTdel 14-016 2014-02-13 Remissvar: Östergötlands miljö
FSTdel 14-017 Registrator 2014-02-14 Sakkunniga för anst som bitr professor i hållfasthetslära, IEI
FSTdel 14-018 Registrator 2014-02-20 Sakkunnig för ansökan om befordran, ITN
FSTdel 14-019 2014-02-21 Anställningsprofil för junior univ lektor i Logistik m inr mot Miljölogistik, IEI
FSTdel 14-020 2014-02-24 Anställningsprofil för biträdande univ lektor i elektornmikroskopi av material, IFM
FSTdel 14-021 2014-02-24 Fördelning medel utifrån UK:s kvalitetsutvärderingar
FSTdel 14-022 2014-02-25 Yrkeslivsrepresentanter i DM-nämnden
FSTdel 14-023 Registrator 2014-02-27 Förlängning av anställning som adj prof i reglerteknik, ISY
FSTdel 14-024 Registrator 2014-02-27 Förlängning av anställning som adjungerad professor i reglerteknik, ISY
FSTdel 14-025 2014-03-05 Remissvar: Riksidrottsuniversitet
FSTdel 14-026 Registrator 2014-03-05 Beslut om förslag t anställning som univ lektor i tillämpad matematik, ITN
FSTdel 14-027 Registrator 2014-03-10 Beslut om ekonomiskt bidrag för studier utomlands 2014/2015
FSTdel 14-028 Registrator 2014-03-13 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 14-029 Registrator 2014-03-14 Förl av ALVA anställning, IFM
FSTdel 14-030 2014-03-14 Anställningprofil för biträdande univ lektor i organisk elektronik, ITN
FSTdel 14-031 2014-03-14 Anställningsprofil för biträdande univ lektor i molekylär ytfysik och nanovetenskap, IFM
FSTdel 14-032 Registrator 2014-03-20 Sakkunniga för anst som prof i miljölogisti, IEI
FSTdel 14-033 Registrator 2014-03-24 Sakkunnig för anst som adjungerad univ lektor i maskinteknik, IEI
FSTdel 14-034 2014-03-25 Budgetkomplettering 2014
FSTdel 14-035 2014-03-26 Hedersdoktorer 2014 vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet
FSTdel 14-036 2014-03-26 Ledamöter i CMTS:s styrelse
FSTdel 14-037 2014-03-27 Anställningsprofil för universitetslektor i materialmodellering, IFM
FSTdel 14-038 2014-04-01 Remissvar: Havs- och vattenmyndighetens redovisning om enskilda avlopp
FSTdel 14-039 Registrator 2014-04-04 ALVA lektor i datorseende, ISY
FSTdel 14-040 Registrator 2014-04-14 Gästprofessor i Zoologi, IFM
FSTdel 14-041 Registrator 2014-04-22 Sakkunniga för anst som univ lektor i matematisk statistik, MAI
FSTdel 14-042 2014-04-22 Remissvar: God Havsmiljö 2020
FSTdel 14-043 Registrator 2014-04-24 Sakkunniga för anst som univ lektor i Mekanisk värmeteori o strömningslära, IEI
FSTdel 14-044 2014-04-24 Remissvar: Översyn av deponiskatten
FSTdel 14-045 2014-04-24 Anställningsprofil universitetsadjunkt i datorteknik, ISY
FSTdel 14-046 2014-04-24 Anställningsprofil för anst som universitetslektor i Matematikdidaktik, MAI
FSTdel 14-047 2014-04-24 Anställningsprofil för anst som univ lektor i Industriell organisation m inr m projektledning, org o ledarskap, IEI
FSTdel 14-048 2014-04-24 Anställningsprofil för anst som bitr univ lektor i Ind miljöteknik m inr mot industriell symbios, IEI
FSTdel 14-049 Registrator 2014-04-24 Sakkunnig för anst som junior universitetslektor i logistik med inr. Miljölogistik, IEI
FSTdel 14-050 2014-04-25 MAKULERAS
FSTdel 14-051 Registrator 2014-04-30 Sakkunnig för ansökan om befordran från, IFM
FSTdel 14-052 2014-04-30 Remissvar: Energimyndighetens uppdragsredovisning "Kontrollstationer för elcertifikatsystemet 2015"
FSTdel 14-053 Registrator 2014-05-06 ALVA lektor i Matematikdidaktik, MAI
FSTdel 14-054 Registrator 2014-05-06 Förl av adj univ lektor i medicinsk informatik, IMT
FSTdel 14-055 2014-05-06 Budgetkomplettering 2014 -  fördelning UKÄ medel programnämnder
FSTdel 14-056 2014-05-06 Budgetkomplettering 2014 - planeringsbidrag EU
FSTdel 14-057 2014-05-07 Anställningsprofil för en professur i Matematikdidaktik, MAI
FSTdel 14-058 2014-05-08 Anställningsprofil för en universitetslektor i Matematikdidaktik (u viss förutsättning), MAI
FSTdel 14-059 2014-05-15 Anställningsprofil för en jun univ lektor i Organisk elektronik, ITN
FSTdel 14-060 Registrator 2014-05-19 Sakkunniga för anställning som univ lektor i Reglerteknik, ISY
FSTdel 14-061 2014-05-20 Sakkunniga för anställning som univ lektor i informationsvisualisering, ITN
FSTdel 14-062 2014-05-20 Obligatoriskt Kandidatprojekt - ingående i civilingenjörsprogrammens termin 6, fr.o.m vt 2014
FSTdel 14-063 2014-05-20

Remissvar: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

FSTdel 14-064 2014-05-20 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i bildreproduktion, ITN
FSTdel 14-065 Registrator 2014-06-04 Sakkunniga för ansökan om befordran, MAI
FSTdel 14-066 Registrator 2014-06-04 Sakkunniga för ansökan om befordran till univ lektor, ITN
FSTdel 14-067 2014-06-05 Remissvar: Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande
FSTdel 14-068 Registrator 2014-06-10 Förlängning av anst som adj prof i kemisk fysik, IFM
FSTdel 14-069 2014-06-10 Val av programnämnder - rösträtt och valbarhet
FSTdel 14-070 2014-06-10 Anställningsprofil för en universitetslektor i Halvledarmaterial, IFM
FSTdel 14-071 Registrator 2014-06-16 Förl av anst som adj prof i Elektroniska komponenter, ISY
FSTdel 14-072 Registrator 2014-06-16 Förl av anst som adj lektor i Informationskodning, ISY
FSTdel 14-073 Registrator 2014-06-16 Förl av anst som gästprof i Ekonomiska informationssyetm, IEI
FSTdel 14-074 Registrator 2014-06-16 Förl av anst som gästlektor i Medicinsk informatik, IMT
FSTdel 14-075 2014-06-16 Anställningsprofil för en biträdande lektor i Datorseende, ISY
FSTdel 14-076 Registrator 2014-06-18 Förl av anst som adj lektor i Industriell ekonomi, IEI
FSTdel 14-077 Registrator 2014-06-19 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i Kvantitativ logistik, ITN
FSTdel 14-078 Registrator 2014-08-06 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i Industriell organisation, IEI
FSTdel 14-079 2014-08-06 Remissvar: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning
FSTdel 14-080 Registrator 2014-08-18 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran, ISY
FSTdel 14-081 2014-08-18 Anställningprofil för biträdande univ lektor i Tillämpad Fysik
FSTdel 14-082 2014-08-18 Anställningprofil för biträdande univ lektor i Tillämpad Fysik
FSTdel 14-083 Registrator 2014-09-01 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i Industridesign, IEI
FSTdel 14-084 2014-09-04 Anställningsprofil för universitetsadjunkt i Byggteknik, ITN
FSTdel 14-085 Registrator 2014-09-08 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i Medicinsk teknik, IMT
FSTdel 14-086 Registrator 2014-09-09 Utseende av sakkunnig för ansökan om bef till bitr prof i Tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 14-087 Registrator 2014-09-11 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i Matematikdidaktik, MAI
FSTdel 14-088 Registrator 2014-09-11 Utseende av sakkunniga för anst som professor i Matematikdidaktik, MAI
FSTdel 14-089 Registrator 2014-09-11 Utseende av sakkunniga för anst som u-lektor i Materialmodellering, omr. Teoretisk fysik.
FSTdel 14-090 Registrator 2014-09-12 Förl av anst som gästprof i Industriell marknadsföring, IEI
FSTdel 14-091 Registrator 2014-09-15 Förl av anst som gästprof i datorseende, ISY
FSTdel 14-092 2014-09-15 Remissvar: Examenspremier till vissa lärare
FSTdel 14-093 Registrator 2014-09-16 Förl av anställning som gästprofessor inom statistik/matematisk statistik, MAI
FSTdel 14-094 Registrator 2014-09-18 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i Medicinsk teknik, IMT
FSTdel 14-095 2014-09-25 Särskild behörighet för masterprogram
FSTdel 14-096 2014-09-26 Remissvar: Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
FSTdel 14-097 Registrator 2014-09-30 Förl av adj univ lektor i logistik vid IEI
FSTdel 14-098 Registrator 2014-09-30 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran, MAI
FSTdel 14-099 2014-10-03 Antagningen till senare del av program vårterminen 2015
FSTdel 14-100

2014-10-03

Budgetkomplettering 2014 - konferensbidrag
FSTdel 14-101 2014-10-10 Anställningsprofil för en universitetslektor i Kommunikationsdesign, ITN
FSTdel 14-102 Registrator 2014-10-10 Anställning av ALVA lektor i Datalogi vid IDA
FSTdel 14-103 2014-10-15 Anställningsprofil för en bitr univ lektor i Beräkningsmatematik, MAI
FSTdel 14-104 Registrator 2014-10-16 Anställning av ALVA lektor i Matematik vid MAI
FSTdel 14-105 2014-10-20 Förlängning av två (2) adjungerade professorer i Tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 14-106 2014-10-21 Förslag till innehavare av universitetslektorat i Matematisk statistik, MAI
FSTdel 14-107 2014-10-22 Utseende av sakkunniga för anst som univ lektor i Halvledarmaterial
FSTdel 14-108 Registrator 2014-10-22 Gästprofessor i Reglerteknik, ISY
FSTdel 14-109 2014-10-24 Beslut om checklistor för examensarbetesrapporter på grund- och avancerad nivå
FSTdel 14-110 2014-10-24 Beslut om ändring av regelverk för examensarbeten på grundnivå
FSTdel 14-111 Registrator 2014-10-27 Förl av anst som gästprofessor i Nanotribologi vid IFM
FSTdel 14-112 2014-10-27 Anställningsprofil för anst som univ lektor i Maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 14-113 2014-10-27 Anställningsprofil för anst som jun univ lektor i Maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 14-114 2014-10-27 Anställningsprofil för anst som univ adjunkt i Maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 14-115 Registrator 2014-08-15 Antagning till prograkurs som fristående kurs 2014
FSTdel 14-116 2014-10-30 Budgetkomplettering 2014 - mottagning
FSTdel 14-117 2014-11-03 Anställningsprofil för anst som univ lektor i Systemutveckling m inr m webbvisualisering, ITN
FSTdel 14-118 Registrator 2014-11-04 Förlängning av ALVA anställning i Matematisk didaktik, MAI
FSTdel 14-119 Registrator 2014-11-06 Förlängning av anst som gästprofessor i Tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 14-120 Registrator 2014-11-06 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran
FSTdel 14-121 2014-11-07 Remissvar: Intern styrning och kontroll
FSTdel 14-122 2014-11-07 Anställningsprofil för anst som univ lektor i Tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 14-123 2014-11-07 Anstäningsprofil för anst som Univ lektor i Teoretisk kemi, IFM
FSTdel 14-124 Registrator 2014-11-12 Kursklassificering 2014
FSTdel 14-125 Registrator 2014-11-14 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran, ISY
FSTdel 14-126 2014-11-18 Budgetkomplettering 2014 - Grundutbildning
FSTdel 14-127 2014-11-18 Budgetkomplettering 2014 och 2015 - Forskningsstöd
FSTdel 14-128 Registrator 2014-11-21 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran
FSTdel 14-129 Registrator 2014-11-25 Förl av anst som gästprofessor vid IFM, Materialfysik
FSTdel 14-130 Registrator 2014-11-28 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran
FSTdel 14-131 Registrator 2014-12-03 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran
FSTdel 14-132 2014-12-04 Remiss: Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
FSTdel 14-133 2014-12-04 Programnämndsordförande mandatperioden 2015-2017
FSTdel 14-134 Registrator 2014-12-05 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran
FSTdel 14-135 Registrator 2014-12-05 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran
FSTdel 14-136 2014-12-08 Anställningsprofil för anst som bitr univ lektor i Fluida och mekatroniska system, IEI
FSTdel 14-137 2014-12-08 Anställningsprofil för anst som univ lektor i Industriell miljöteknik
FSTdel 14-138 Registrator 2014-12-09 Förl av anst som adj professor vid IEI, Ekonomiska informationssystem
FSTdel 14-139 2014-12-10 Budgetkomplettering 2015 - Grundutbildning
FSTdel 14-140 Registrator 2014-12-12 Byte av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 14-141 2014-12-16 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier Ii / Yi
FSTdel 14-142 2014-12-16 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTH:s utbytesavtal
FSTdel 14-143 2014-12-16 Budgetkomplettering 2014 - Forskningstöd och konferensbidrag
FSTdel 14-144 2014-12-17 Anställningsprofil för anställning som professor i Visualiseringsteknik, ITN
FSTdel 14-145 2014-12-19 Budgetkomplettering 2014
FSTdel 14-146 2014-12-19 Yrkeslivsrepresentanter i Programnämnderna 2015-2017
FSTdel 14-147 2014-12-19 Antagning till masterprogram 2015 LiTH
FSTdel 14-148 2014-12-19 Delegationsordning för programnämnderna 2015-2017

FSTdel 14-149 Registrator

2014-12-22 Utseende av sakkunniga för adj prof i Hållfasthetslära, IEI
FSTdel 14-150 Registrator 2014-12-22 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-02