Göm menyn

Delegationsprotokoll 2013

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FSTdel 13-001 2013-01-09 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i byggteknik, ITN
FSTdel 13-002 Registrator 2013-01-10 ALVA-lektorat IFM, A.T.
FSTdel 13-003 Registrator 2013-01-10 ALVA-lektorat IFM,M.M.
FSTdel 13-004 Registrator 2013-01-10 Avbrytande av tillsättning - bitr ulekt i kommunikationssystem
FSTdel 13-005 Registrator 2013-01-10 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 13-006 Registrator 2013-01-10 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 13-007 Registrator 2013-01-10 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 13-008 Registrator 2013-01-14 Utseende av sakkunniga - universitetslektor i matematisk statistik vid MAI
FSTdel 13-009 Registrator 2013-01-14 Utseende av sakkunniga - professor i tillämpad fysik vid IFM
FSTdel 13-010 2013-01-15 Anställningsprofil för univ adjunkt i industriell miljöteknik, IEI
FSTdel 13-011 Registrator 2013-01-15 Utseende av sakkunniga - ansökan om befordran till bitr professor vid IEI
FSTdel 13-012 Registrator 2013-01-17 Anställning som junior univ lektor i energisystem med inriktning mot byggnadens energisystem vid IEI
FSTdel 13-013 Registrator 2013-01-17 Anställning som junior univ lektor i teknisk mekanik vid IEI
FSTdel 13-014 Registrator 2013-01-17 Sakkunnig för anst som junior univ lektor i industriell produktion, IEI
FSTdel 13-015 2013-01-21 Anställningsprofil för bitr univ lektor i beräkningsfysik, IFM
FSTdel 13-016 2013-01-28 Anställningsprofil för anställning som professor i organisk elektronik vid ITN
FSTdel 13-017 2013-01-28 Anställningsprofil för anställning som bitr universitetslektor i etologi vid IFM
FSTdel 13-018 Registrator 2013-01-29 Anställning som gästprofessor vid ITN
FSTdel 13-019 2013-01-31 Styrelsen för Forskarskolan i tillämpad matematik, MAI
FSTdel 13-020 Registrator 2013-01-31 Anställning som adj u-lekt i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 13-021 2013-02-04 Beslut om ekonomiskt bidrag för studier utomlands 2013/2014
FSTdel 13-022 Registrator 2013-02-05 Fastställande av Studiehandboken 2013
FSTdel 13-023 Registrator 2013-02-05 Garantiplatser för studerande på tekniskt/naturvetenskapligt basår/bastermin
FSTdel 13-024 Registrator 2013-02-05 Fördelning av garantiplatser för studerande på Asienkunskap
FSTdel 13-025 Registrator 2013-02-11 Anställning som junior univ lektor i medicinsk teknik vid IMT
FSTdel 13-026 Registrator 2013-02-11 Anställning som junior univ lektor i design och produktutveckling vid IEI
FSTdel 13-027 Registrator 2013-02-18 Förlängning av anställning som gästprofessor vid ISY
FSTdel 13-028 Registrator 2013-02-18 Förlängning av anställning som gästprofessor vid IFM
FSTdel 13-029 Registrator 2013-02-18 Förlängning av anställning som adj universitetslektor vid ISY
FSTdel 13-030 Registrator 2013-02-18 Anställning som adj professor - flyttning från IEI till ISY
FSTdel 13-031 2013-02-21 Anställningsprofil för bitr univ lektor i kommunikationssystem, ISY
FSTdel 13-032 2013-02-21 Anställningsprofil för junior universitetslektor i medicinsk informatik, IMT
FSTdel 13-033 2013-02-27 Budgetkomlettering 2013, avräkning 2012
FSTdel 13-034 2013-03-01 Svar till Nordiska ministerrådet angående förfrågan kring utbildningssamarbete
FSTdel 13-035 2013-03-01 Komplettering av Utredningsgrupp för kvalitetssäkring i forskning
FSTdel 13-036 Registrator 2013-03-04 Antal annonserade platser på program hösten 2013
FSTdel 13-037 Registrator 2013-03-04 Utseende av sakkunniga - universitetslektor i teknikens didaktik m inr mot grundskola o förskola, ISV
FSTdel 13-038 2013-03-11 Anställningsprofil för univ lektor i utvärderingsmetodik och visualisering, ITN
FSTdel 13-039 Registrator 2013-03-11 ALVA-lektorer i datalogi, IDA
FSTdel 13-040 2013-03-11 Budgetkomlettering 2013
FSTdel 13-041 2013-03-14 Anställningsprofil för anställning som professor i reglerteknik vid ISY
FSTdel 13-042 Registrator 2013-03-15 Utökat förordnande - gästprofessor vid IFM
FSTdel 13-043 2013-03-18 Hedersdoktorer vid LiTH 2013
FSTdel 13-044 Registrator 2013-03-26 Anställning som junior univ lektor i industriell marknadsföring vid IEI
FSTdel 13-045 2013-03-27 Principer för kandidatprojekt inom civilingenjörsutbildningarna, fr o m 1 juli 2013
FSTdel 13-046 Registrator 2013-04-02 Anställning som junior univ lektor i kemi vid IFM
FSTdel 13-047 2013-04-03 Anställningsprofil för bitr professor i naturvetenskapernas didaktik, ISV
FSTdel 13-048 2013-04-04 Anställningsprofil för jun univ lektor i kommunikationselektronik, ITN
FSTdel 13-049 2013-04-08 CENIIT ny ledamot
FSTdel 13-050 2013-04-10 Budgetkomplettering - prof-, karriär, fo ass mm
FSTdel 13-051 2013-04-10 Anställningsprofil för bitr univ lektor i informationsvisualisering, ITN
FSTdel 13-052 2013-04-10 Anställningsprofil för jun univ lektor i mobil telekommunikation, ITN
FSTdel 13-053 2013-04-15 Remissvar: Bevarande av biologisk mångfald
FSTdel 13-054 2013-04-19 Anställningsprofil för anställning som univ lektor i kvalitetsutveckling med inriktning mot människa, teknik och organisation, IEI
FSTdel 13-055 Registrator 2013-04-23 Förlänging av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 13-056 2013-04-23 Remissvar: Inventering av utbildningar och kurser inom ämnesområdet miljö-geoteknik / efterbehandling av förorenade områden samt begäran om granskning / komplettering
FSTdel 13-057 2013-04-23 Remissvar: Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016
FSTdel 13-058 2013-04-30 Principer för kandidatprojekt inom civilingenjörsutbildningarna vid LiTH
FSTdel 13-059 Registrator 2013-05-13 Sakkunniga för anställning som professor i organisk elektronik m inr m termoel mtrl, ITN
FSTdel 13-060 2013-05-21 Anställningsprofil för univ lektor i immersiv visualisering, ITN
FSTdel 13-061 Registrator 2013-05-23 Anställning som adj univ lektor i kommunikationselektronik, ITN
FSTdel 13-062 Registrator 2013-05-23 Förlängning av anställning som gästprofessor vid IEI
FSTdel 13-063 Registrator 2013-05-23 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i byggteknik vid ITN
FSTdel 13-064 2013-05-24 Utseende av ledamot i NSS, Nämnden för skolsamverkan
FSTdel 13-065 Registrator 2013-05-28 Anställning som universitetslektor i matematisk statistik vid MAI
FSTdel 13-066 Registrator 2013-05-29 Antagningstal, programantagning ht 2013
FSTdel 13-067 Registrator 2013-05-29 Inställda kurser hösten 2013
FSTdel 13-068 2013-05-30 Budgetkomplettering - 2013
FSTdel 13-069 Registrator 2013-06-03 Sakkunniga för anställning som Junior universitetslektor i mobil telekommunikation,ITN
FSTdel 13-070 Registrator 2013-06-03 Sakkunnig för anställning som Junior universitetslektor i kommunikationselektronik, ITN
FSTdel 13-071 Registrator 2013-06-03 Förlängning av anställning som adjungerad univ lektor i biologi vid IFM
FSTdel 13-072 Registrator 2013-06-04 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran, ISY
FSTdel 13-073 2013-06-05 Anställningsprofil för bitr professor i hållfasthetslära, IEI
FSTdel 13-074 2013-06-05 Anställningsprofil för univ lektor i bioinformatik, IFM
FSTdel 13-075 2013-06-05 Anställningsprofil för universitetsadjunkt i matematik, ITN
FSTdel 13-076 Registrator 2013-06-12 Sakkunnig för ansökan om befordran, IEI
FSTdel 13-077 Registrator 2013-06-14 Sakkunnig för anställning som bitr univ lektor i kommunikationssystem, ISY
FSTdel 13-078 Registrator 2013-06-18 Sakkunniga för anställning som professor i reglerteknik, ISY
FSTdel 13-079 Registrator 2013-06-18 Sakkunniga för anställning som univ lektor i utväderingsmetodik o visualisering, ITN
FSTdel 13-080 2013-06-25 Anställningsprofil för universitetsadjunkt i industriell organisation med inriktning mot organisation, projektledning och entreprenörskap, IEI
FSTdel 13-081 Registrator 2013-06-26 Sakkunnig för ans om befordran t univ lekt i kvalitetsteknik
FSTdel 13-082 Registrator 2013-06-26 Anställning som adj univ lektor i kemi, ITN
FSTdel 13-083 Registrator 2013-06-28 Fördelning av LiU International Scholarships på masterprogram, uppföljning inför år 2
FSTdel 13-084 Registrator 2013-07-13 Anställning som professor i tillämpad fysik, IFM
FSTdel 13-085 Registrator 2013-08-12 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 13-086 Registrator 2013-08-13 Utseende av sakkunniga för anställning som bitr prof i naturvetenskapernas didaktik, ISV
FSTdel 13-087 2013-08-13 Remissvar: Förslag till nationell plan  för transportsystemet 2014-2025
FSTdel 13-088 Registrator 2013-08-16 Utseende av sakkunniga för anställning som universitetslektor i kvalitetsteknik, IEI
FSTdel 13-089 2013-08-16 Anställningsprofil för anställning som junior universitetslektor i teoretisk modellering, IFM
FSTdel 13-090 2013-08-22 Huvudstudierektorer vid LiTH
FSTdel 13-091 2013-08-23 Masterprogrammet Materials Science and Nanotechnology (MSN)
FSTdel 13-092 2013-08-26 Remissvar: Förslag till genomförande av energieffektiviseringdirektivet i Sverige
FSTdel 13-093 Registrator 2013-08-27 ALVA, Allmän visstidsanställning som univ lektor, IFM
FSTdel 13-094 2013-08-30 Antagning till programkurs som fristående kurs, ht 2013
FSTdel 13-095 Registrator 2013-09-03 Sakkunnig för docentansökan
FSTdel 13-096 2013-09-04 Anställningsprofil för junior universitetslektor i organisk elektronik, ITN
FSTdel 13-097 2013-09-04 Remissvar: Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll
FSTdel 13-098 2013-09-09 Remissvar: Delbetänkande av Patentlagsutredningen
FSTdel 13-099 2013-09-11 Remissvar: Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet
FSTdel 13-100 Registrator 2013-09-11 Förlängning av anställning som gästprofessor vid IFM
FSTdel 13-101 Registrator 2013-09-11 Förlängning av anställning som adj univ lektor vid IFM
FSTdel 13-102 2013-09-17 Anställningsprofil för anställning som bitr. univ. lektor i Regenerativ medicin vid IFM
FSTdel 13-103 2013-09-17 Anställningsprofil för universitetslektor i tillämpad matematik vid ITN
FSTdel 13-104 Registrator 2013-09-23 Sakkunnig för anst som junior u-lektorat inom medicinsk informatik vid IMT
FSTdel 13-105 Registrator 2013-09-23 Anställning som universitetslektor i byggteknik, ITN
FSTdel 13-106 2013-09-24 Huvudstudierektorer vid LiTH
FSTdel 13-107 Registrator 2013-09-25 Sakkunniga för anställning som univ lektor i bioinformatik, IFM
FSTdel 13-108 2013-09-26 Forskarutbildningsämnet Bildkodning / Informationskodning
FSTdel 13-109 Registrator 2013-09-30 Förslag till anställning som professor i reglerteknik, ISY
FSTdel 13-110 Registrator 2013-10-02 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran från Daniel Filippini, IFM
FSTdel 13-111 2013-10-09 Budgetkomplettering  fo stöd 2013, 2014
FSTdel 13-112 2013-10-16 Remissvar (komplettering till tidigare svar  2013-09-11):Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet
FSTdel 13-113 2013-10-23 Remissvar: Högskolestiftelser
FSTdel 13-114 2013-10-25 Huvudstudierektorer vid LiTH
FSTdel 13-115 Registrator 2013-10-28 Sakkunnig för anst. som Junior u-lektor i teoretisk modellering, IFM
FSTdel 13-116 2013-10-31 Anställningsprofil för anställning som univ adjunkt i byggteknik vid ITN
FSTdel 13-117 Registrator 2013-11-04 Anställning som biträdande universitetslektor i kommunikationssystem, ISY
FSTdel 13-118 2013-11-04 Näringslivsledamot i IL-nämnden
FSTdel 13-119 2013-11-05 Särskild behörighet för Masterprogram
FSTdel 13-120 Registrator 2013-11-07 Sakkunnig för docentansökan
FSTdel 13-121 2013-11-07 Budgetkomplettering 2013
FSTdel 13-122 Registrator 2013-11-07 Förlängning av anst som adjungerad univ lektor i medicinsk informatik vid IMT
FSTdel 13-123 Registrator 2013-11-07 Förlängning av anst som adj univ lektor i biomedicinsk optik vid IMT
FSTdel 13-124 Registrator 2013-11-07 Förlängning av anst som adj univ lektor i medicinsk informatik vid IMT
FSTdel 13-125 Registrator 2013-11-07 Förlängning av anst som adj univ lektor i biomedicinsk instrumentteknik vid IMT
FSTdel 13-126 2013-11-08 Anställningsprofil för junior univ lektor i energisystem, IEI
FSTdel 13-127 Registrator 2013-11-08 Anställning som gästprofessor vid IEI
FSTdel 13-128 Registrator 2013-11-13 Förlängning av anst som adj univ lektor i kemi vid IFM
FSTdel 13-129 Registrator 2013-11-21 Förlängning av anst som adj professor i reglerteknik vid ISY
FSTdel 13-130 Registrator 2013-11-21 Förlängning av anst som adj professor i elektroniska komponenter vid ISY
FSTdel 13-131 Registrator 2013-11-21 Förlängning av anst som adj univ lektor i informationskodning vid ISY
FSTdel 13-132 Registrator 2013-11-26 Kursklassificering 2013
FSTdel 13-133 Registrator 2013-11-28 ALVA anställning som univ lektor, IEI
FSTdel 13-134 Registrator 2013-11-28 ALVA anställning som univ lektor, IEI
FSTdel 13-135 2013-11-28 Budgetkomplettering 2013, 2014
FSTdel 13-136 2013-11-28 Handlingsplan för internationalisering på LiTH 2014-2016
FSTdel 13-137 2013-12-04 Alternativt urval för antagning till kandidatprogrammet Flygtrafik och logistik ht 2014
FSTdel 13-138 Registrator 2013-12-05 Förlängning av anst som adjungerad univ lektor i reglerteknik vid ISY
FSTdel 13-139 2013-12-06 Anställningsprofil för anst som universitetslektor i matematisk statistik, MAI
FSTdel 13-140 2013-12-06 Anställningsprofil för anst som biträdande U-lektor i funktionella elektroniska material vid IFM
FSTdel 13-141 Registrator 2013-12-06 Förlängning av anst som gästlektor i datamodellring- och terminologi/ontologi, IMT
FSTdel 13-142 2013-12-09 Anställningsprofil för univ lektor i tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 13-143 2013-12-10 Styrelsen för Forskarskolan i tillämpad matematik vid MAI
FSTdel 13-144 2013-12-13 Anställningsprofil för univ lektor i plasma- o ytbeläggningsfysik, IFM
FSTdel 13-145 Registrator 2013-12-13 Sakkunnig för ansökan om befordran på IFM
FSTdel 13-146 2013-12-17 Anställningsprofil för anst som professor i industridesign m inr mot teknisk design, IEI
FSTdel 13-147 2013-12-17 Anställningsprofil för anst som professor i miljölogistik, IEI
FSTdel 13-148 2013-12-17 Budgetkomplettering 2013
FSTdel 13-149 2013-12-19 Remissvar: Förstudie om ett nationellt skogsprogram
FSTdel 13-150 2013-12-19 Anställningsprofil för anst som professor i medicinsk teknik, IMT
FSTdel 13-151 2013-12-19 Anställningsprofil för anst som univ lektor i mekanisk värmeteori o strömn lära, IEI
FSTdel 13-152 2013-12-19 Anställningsprofil för anst som univ lekt, 1-2 st, i medicinsk teknik, IMT
FSTdel 13-153 Registrator 2013-12-19 Antagning till programkurs som fristående kurs, vt 2014
FSTdel 13-154 Registrator 2013-12-20 Sakkunniga för anställning som univ lektor i tillämpad matematik, ITN
FSTdel 13-155 Registrator 2013-12-20 Sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i energisystem, IEI
FSTdel 13-156 2013-12-20 Anställningsprofil för anställning som biträdande u-lektor i halvledarmaterial, IFM

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-29