Göm menyn

Delegationsprotokoll 2012

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FSTdel 12-001 2012-01-10 Ledamöter i styrelsen för CUL
FSTdel 12-002 2012-01-10 Ledamöter i Strategigruppen för lika villkor (SLV)
FSTdel 12-003 2012-01-10 Ledamot i styrelsen för Universitetsbiblioteket
FSTdel 12-004 2012-01-10 Utseende av programnämndsordförande för mandatperioden 2012-2014
FSTdel 12-005 2012-01-10 Utseende av ordförande i docenturnämnden vid LiTH
FSTdel 12-006 Registrator 2012-01-10 Utseende av sakkunniga för anställning som universitetslektor i fluida och mekatroniska system vid IEI
FSTdel 12-007 2012-01-12 Delegationer rörande Reell kompetens avseende särskild och grundläggande behörighet till LiTH:s utbildningsprogram 2012-01-01 -- 2012-06-30
FSTdel 12-008 2012-01-17 Utseende av personer som ska göra särskild behörighetsbedömning för Masterprogram vid LiTH 2012
FSTdel 12-009 2012-01-18 Delegationsordning för programnämnder vid LiTH
FSTdel 12-010 Registrator 2012-01-20 Anställning som bitr universitetslektor i kommunikationssystem
FSTdel 12-011 2012-01-30 Anställningsprofil för anställning som ulektor i visuellt lärande o kommunikation vid ITN
FSTdel 12-012 Registrator 2012-02-03 Sakkunniga för anställning som ulektor i hållfasthetslära vid IEI
FSTdel 12-013 Registrator 2012-02-01 Fastställande av Studiehandboken 2012
FSTdel 12-014 2012-02-13 Utseende av industrirepresentant i NSS
FSTdel 12-015 2012-02-14 Remissvar: Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet
FSTdel 12-016 2012-02-16 Stänga masterprogrammet Communication Systems
FSTdel 12-017 Registrator 2012-02-20 Anställning som universitetslektor i biosensorer och bioelektronik vid IFM
FSTdel 12-018 Registrator 2012-02-21 Anställningsprofil för anställning som ulektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 12-019 2012-02-22 Nomineringar till Lilla Polhemspriset
FSTdel 12-020 2012-02-24 Uttagningsgrupper för utlandsstudier
FSTdel 12-021 2012-02-29 Remissvar: Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor
FSTdel 12-022 Registrator 2012-03-01 Förlängning av anställning som adjungerad professor vid IFM
FSTdel 12-023 Registrator 2012-03-05 Utseende av sakkunniga för befordran till professor i teoretisk fysik
FSTdel 12-024 2012-03-05 Anställningsprofil för anställning som ulektor i analytisk kemi vid IFM
FSTdel 12-025 2012-03-06 Förslag ordinarie ledamot och suppleant till styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet
FSTdel 12-026 2012-03-06 Inställande av Masterprogram
FSTdel 12-027 Registrator 2012-03-06 Utseende av sakkunniga för befordran till professor i halvledarmaterial
FSTdel 12-028 Registrator 2012-03-06 Förlängning av anställning som adjungerad professor vid ISY
FSTdel 12-029 Registrator 2012-03-06 Anställning som adjungerad professor vid MAI
FSTdel 12-030 2012-03-12 KB-nämnd yrkeslivsrepresentant
FSTdel 12-031 2012-03-12 Budgetkomplettering 2012, FO , GU
FSTdel 12-032 2012-03-16 Hedersdoktor 2012
FSTdel 12-033 Registrator 2012-03-19 Fördelning av LiU International Scholarships
FSTdel 12-034 2012-03-19 Ledamöter i CMTS-styrelse
FSTdel 12-035 2012-03-19 Remissvar: Trafikverkets kapacitetsutredning
FSTdel 12-036 Registrator 2012-03-23 Anställningsprofil som universitetslektor i biomedicinsk instrumentteknik, IMT
FSTdel 12-037 Registrator 2012-03-23 Anställningsprofil som universitetsadjunkt i industriell ekonomi, IEI
FSTdel 12-038 2012-03-26 Budgetkomplettering 2012, GU reviderad instram
FSTdel 12-039 Registrator 2012-03-29 Anställning som gästlektor vid IMT
FSTdel 12-040 2012-03-30 Remissvar: Nationell geodatastrategi
FSTdel 12-041 2012-03-30 Remissvar: God Havsmiljö 2020 enligt Havsmiljöförordningen  (2010:1341)
FSTdel 12-042 Registrator 2012-04-03 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran
FSTdel 12-043 Registrator 2012-04-03 Utseende av sakkunniga för anställning som universitetslektor i maskinkonstruktion vid IEI
FSTdel 12-044 Registrator 2012-04-03 Utseende av sakkunniga för anställning som adj professor vid IFM
FSTdel 12-045 Registrator 2012-04-10 Anställningsprofil som universitetslektor i nanostrukturerade material, IFM
FSTdel 12-046 2012-04-11 Utseende av yrkeslivsrepresentanter i LiTHs programnämnder
FSTdel 12-047 Registrator 2012-04-16 Utseende av sakkunniga för ulekt i reglerteknik vid ISY
FSTdel 12-048 Registrator 2012-04-16 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran till bitr prof/prof
FSTdel 12-049 Registrator 2012-04-18 Utseende av sakkunniga för anställning som universitetslektor i biomedicinsk instrumentteknik, IMT
FSTdel 12-050 Registrator 2012-04-18 Utseende av sakkunnig för ansökan om anställning som universitetslektor i halvledarmaterial, IFM
FSTdel 12-051 2012-04-19 Remissvar: Förslag till ändring av föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
FSTdel 12-052 2012-04-19 MAKULERAS
FSTdel 12-053 2012-04-20 Remissvar: Nationell remiss av SKB:s Clinkansökan
FSTdel 12-054 2012-04-20 Utseende av sakkunniga för adj professor vid IDA
FSTdel 12-055 2012-04-25 Kursplan för sommarkursen ETE500
FSTdel 12-056 Registrator 2012-04-27 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 12-057 Registrator 2012-05-02 Anställningsprofil som junior universitetslektor i kvalitetsteknik vid IEI
FSTdel 12-058 Registrator 2012-05-02 Anställningsprofil som junior universitetslektor i industriell marknadsföring vid IEI
FSTdel 12-059 Registrator 2012-05-02 Anställningsprofil som universitetslektor i teknisk mekanik vid IEI
FSTdel 12-060 Registrator 2012-05-07 Anställningar som universitetslektor i matematik
FSTdel 12-061 2012-05-08 Remissvar: Energimyndigheten, forskning och innovation på energiområdet
FSTdel 12-062 Registrator 2012-05-08 Ansökan om befordran till bitr prof/prof i ingenjörsvetenskapens didaktik
FSTdel 12-063 Registrator 2012-05-10 Anställning som universitetslektor i elektroniksystem, ISY
FSTdel 12-064 Registrator 2012-05-16 Ansökan om befordran till bitr prof i matematik
FSTdel 12-065 2012-05-16 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTH:s utbytesavtal
FSTdel 12-066 Registrator 2012-05-16 Anställningsprofil för en anställning som junior universitetslektor i optimeringslära, MAI
FSTdel 12-067 Registrator 2012-05-16 Anställningsprofil för en anställning som junior universitetslektor i mekanisk värmeteori och strömningslära, IEI
FSTdel 12-068 2012-05-21 Remissvar: Djurskyddsutredningens betänkande - Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)
FSTdel 12-069 2012-05-22  Budgetkomplettering 2012 -  nedsättning anställningsnämnd
FSTdel 12-070 2012-05-22 Utbildningsuppdrag - examina inom GU 2012--15
FSTdel 12-071 2012-05-25 Antagningstal, programantagning ht 2012
FSTdel 12-072 Registrator 2012-05-25 Inställda kurser hösten 2012
FSTdel 12-073 2012-05-25 Remissvar: Doktoranders studiesociala villkor
FSTdel 12-074 2012-05-25 Anställningsprofil för en anställning som junior universitetslektor i trafiksystem, ITN
FSTdel 12-075 2012-06-01 Anställningsprofil för anställning som universitetsadjunkt i byggteknik, ITN
FSTdel 12-076 2012-06-04 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland - Förslag till nya regionala miljömål
FSTdel 12-077 2012-06-05 Remissvar: Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor
FSTdel 12-078 Registrator 2012-06-05 Anställning som universitetslektor i fluida o mekatroniska system vid IEI
FSTdel 12-079 2012-06-05 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i datorlingvistik vid IDA
FSTdel 12-080 Registrator 2012-06-05 Anställning som vik junior u-lektor optimeringslära, MAI
FSTdel 12-081 Registrator 2012-06-05 Allmän visstidsanställning junior u-lektor optimeringslära, MAI
FSTdel 12-082 Registrator 2012-06-05 Utseende av sakkunniga för anställning som ulektor i nanostrukturerade material, IFM
FSTdel 12-083 Registrator 2012-06-05 Allmän visstidsanställning universitetslektor i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 12-084 Registrator 2012-06-07 Förlängning av två anställningar som adj professor vid IFM
FSTdel 12-085 Registrator 2012-06-12 Gästprofessor i reglerteknik vid ISY
FSTdel 12-086 Registrator 2012-06-12 Gästprofessor i datorseende vid ISY
FSTdel 12-087 Registrator 2012-06-12 Förlängning av anställning som gästprofessor vid IEI
FSTdel 12-088 2012-06-13 Anställningsprofil som universitetslektor i datorgrafik och bildbehandling vid ITN
FSTdel 12-089 2012-06-13 Anställningsprofil som universitetslektor i effektelektronik och reglerteknik vid ITN
FSTdel 12-090 2012-06-13 Anställningsprofil som junior universitetslektor i ekonomiska informationssystem, IEI
FSTdel 12-091 2012-06-13 Anställningsprofil som universitetslektor (I) i industriell produktion, IEI
FSTdel 12-092 2012-06-13 Anställningsprofil som universitetslektor (II) i industriell produktion, IEI
FSTdel 12-093 2012-06-13 Anställningsprofil som junior universitetslektor (II) i industriell produktion, IEI
FSTdel 12-094 2012-06-13 Anställningsprofil som universitetslektor i konstruktionsmaterial, IEI
FSTdel 12-095 Registrator 2012-06-14 Kursklassificering 2012
FSTdel 12-096 Registrator 2012-06-14 Adjungerad univ lektor vid IMT
FSTdel 12-097 2012-06-14 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i interaktionsdesign vid IDA
FSTdel 12-098 2012-06-15 Anställningsprofil för anställning som universitetsadjunkt (II) i industriell produktion vid IEI
FSTdel 12-099 Registrator 2012-06-15 Fördelning av stipendier inför årskurs 2, till masterstuderande antagna ht 2011
FSTdel 12-100 Registrator 2012-06-19 Förlängning av anställning som gästprofessor vid MAI
FSTdel 12-101 Registrator 2012-06-19 Befordran till universitetslektor i logistik
FSTdel 12-102 2012-06-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i systemintegration vid ISY
FSTdel 12-103 2012-06-21 Budgetkomplettering, GU stöd ITN
FSTdel 12-104 Registrator 2012-06-21 Tillfällig anställning som universitetslektor vid IFM
FSTdel 12-105 Registrator 2012-08-09 Utseende av sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i kvalitetsteknik, IEI
FSTdel 12-106 Registrator 2012-08-09 Utseende av sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i mekanisk värmeteori och strömningslära, IEI
FSTdel 12-107 Registrator 2012-08-09 Utseende av sakkunniga för anställning som universitetslektor i teknisk mekanik, IEI
FSTdel 12-108 Registrator 2012-08-13 Utseende av sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i optimeringslära, MAI
FSTdel 12-112 2012-08-14 Anställningsprofil som junior universitetslektor i energisystem m inr byggnadens energisystem vid IEI
FSTdel 12-113 2012-08-14 Anställningsprofil som universitetslektor i energisystem med inriktning mot industriella energisystem vid IEI
FSTdel 12-111 Registrator 2012-08-15 Fastställande av kursplan för uppdragsutbildningskurs
FSTdel 12-115a Registrator 2012-08-15 Utseende av sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i industriell marknadsföring, IEI
FSTdel 12-116a 2012-08-16 Anställningsprofil för anställning som professor i Tillämpad fysik vid IFM
FSTdel 12-114 Registrator 2012-08-15 Utseende av sakkunnig för anställning som junior universitetslektor i trafikteknik, IEI
FSTdel 12-115 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 12-116 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som junior univ lektor i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 12-117 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i design och produktutveckling, IEI
FSTdel 12-118 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som junior univ lektor i design och produktutveckling, IEI
FSTdel 12-119 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetsadjunkt i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 12-120 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i industriell organisation m inr mot regional utveckling och entreprenörskap, IEI
FSTdel 12-121 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i industriell organisation med inr mot organisation, strategi och ledarskap, IEI
FSTdel 12-122 2012-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 12-123 Registrator 2012-08-23 Anställning som gästlektor vid ITN
FSTdel 12-124 2012-08-23 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i industriell produktion m inr mot framtidens material, IEI
FSTdel 12-125 2012-08-23 Anställningsprofil för anställning som junior universitetslektor i industriell produktion med inriktning mot framtidens material, IEI
FSTdel 12-126 2012-08-23 Anställningsprofil för anställning som universitetsadjunkt i industriell produktion med inriktning mot framtidens material, IEI
FSTdel 12-127 2012-08-23 Utseende ny näringslivsrepresentant i IL-nämnden
FSTdel 12-128 Registrator 2012-09-03 Anställning som adj universitetslektor i kognitiva system vid IDA
FSTdel 12-128B 2012-09-05 Dekanus vidaredelegation samt anvisningar
FSTdel 12-129 Registrator 2012-09-06 Anställning som ALVA-lektor vid MAI
FSTdel 12-130 Registrator 2012-09-06 Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 12-131 2012-09-10 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i matematik, ITN
FSTdel 12-132 Registrator 2012-09-10 Förl anställning som adj universitetslektor i logistik vid IEI
FSTdel 12-133 2012-09-10 Ny ledamot NSS, Nämnden för skolsamverkan
FSTdel 12-134 2012-09-11 Anställningsprofil för anställning som junior universitetslektor i teknisk mekanik
FSTdel 12-135 Registrator 2012-09-11 Byte av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 12-136 2012-09-12 Anställningsprofil för anställning som bitr universitetslektor i fysikalisk modellering, IFM
FSTdel 12-137 Registrator 2012-09-26 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor i effektelektronik och reglerteknik, ITN
FSTdel 12-138 Registrator 2012-10-04 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor i datorgrafik och bildbehandling, ITN
FSTdel 12-139 Registrator 2012-10-04 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor (I) i industriell produktion och univ lektor (II) i industriell produktion, IEI
FSTdel 12-140 2012-10-04 Policydokument docent vid LiTH
FSTdel 12-141 Registrator 2012-10-05 Utseende av sakkunnig för adj prof i maskinkonstruktion vid IEI
FSTdel 12-142 2012-10-08 Avbrytande av anställning som univ lektor i naturvetenskapernas didaktik, ISV
FSTdel 12-143 Registrator 2012-10-09 Utseende av sakkunniga för ulekt i datorlingvistik vid IDA
FSTdel 12-144 Registrator 2012-10-10 Anställning som jun univ lektor i optimeringslära (minst en), MAI
FSTdel 12-145 Registrator 2012-10-10 Anställning som jun univ lektor i kvalitetsteknik, IEI
FSTdel 12-146 Registrator 2012-10-11 Utseende av sakkunniga för ulekt i interaktionsdesign vid IDA
FSTdel 12-147 Registrator 2012-10-12 Befordran till anställning som professor vid ITN
FSTdel 12-148 2012-10-22 Anställningsprofil för minst en anställning som univ lektor i matematisk statistik, MAI
FSTdel 12-149 Registrator 2012-10-22 Anställning som ALVA-lektor vid IFM
FSTdel 12-150 Registrator 2012-10-23 Förlängning av anställning som adj professor vid IEI
FSTdel 12-151 2012-10-25 Avbrytande av anställning som univ lektor i logistik, IEI
FSTdel 12-152 Registrator 2012-10-29 Utseende av sakkunniga för anställningar som universitetslektorer i industriell organisation, IEI
FSTdel 12-153 2012-10-29 Anställningsprofil för en anställning som junior univ lektor i medicinsk teknik, IMT
FSTdel 12-154 Registrator 2012-10-30 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor i energisystem m inr mot industriella energisystem, IEI
FSTdel 12-155 Registrator 2012-10-30 Utseende av sakkunniga för anställning som jun univ lektor i energisystem m inr mot byggnadens energisystem, IEI
FSTdel 12-156 Registrator 2012-10-30 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor i konstruktionsmaterial, IEI
FSTdel 12-157 2012-10-31 Anställningsprofil för anställning som bitr univ lektor i molekylär fysik, särskilt biologisk ytfysik, IFM
FSTdel 12-158 2012-10-31 Anställningsprofil för anställning som univ lektor i teknikens didaktik med inr mot grundskola och förskola, ISV
FSTdel 12-159 Registrator 2012-10-31 Byte av sakkunnig för ulekt i effektelektronik och reglerteknik, ITN
FSTdel 12-160 Registrator 2012-11-05 Anställning som junior univ lektor i trafiksystem, ITN
FSTdel 12-161 2012-11-05 Avbrytande av anställning som junior univ lektor i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 12-162 2012-11-05 Avbrytande av anställning som univ lektor i maskinkonstruktion, IEI
FSTdel 12-163 Registrator 2012-11-07 Antagning som docent i analytisk kemi m inr mot forensisk vetenskap
FSTdel 12-164 Registrator 2012-11-07 Utseende av sakkunnig för docentansökan
FSTdel 12-165 2012-11-12 Budgetkomplettering 2012, Fo stöd sam fin rektor, extra GU stöd
FSTdel 12-166 Registrator 2012-11-15 Utseende av sakkunig för anställning som junior univ lektor i teknisk mekanik, IEI
FSTdel 12-167 Registrator 2012-11-15 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran till bitr prof  i organisk kemi
FSTdel 12-168 Registrator 2012-11-15 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran till bitr prof i optimeringslära
FSTdel 12-169 2012-11-20 Terminstider LiTH läsåret 2013-2014
FSTdel 12-170 2012-11-21 Budgetkomplettering 2012, ersättning HSV utvärdering
FSTdel 12-171 2012-11-21 Budgetkomplettering 2013, PUG projekt
FSTdel 12-172 2012-11-15 Handlingsplan LiTH NSI 2012
FSTdel 12-173 Registrator 2012-11-22 Anställning som bitr univ lektor i fysikalisk modellering, IFM
FSTdel 12-174 2012-11-22 Medel för PUG projekt
FSTdel 12-175 Registrator 2012-11-22 Utseende av sakkunniga för anställning som professor i industriell ekologi
FSTdel 12-176 Registrator 2012-11-22 Utseende av sakkunniga för anställning som univ lektor i design o produktutveckling
FSTdel 12-177 Registrator 2012-11-28 Förlängning av anställning som ALVA-lektor vid IFM
FSTdel 12-178 Registrator 2012-12-03 Kursklassificering 2012
FSTdel 12-179 Registrator 2012-12-04 Utseende av sakkunnig för anställning som jun univ lektor i design och produktutveckling, IEI
FSTdel 12-180 Registrator 2012-12-04 Anställning som junior univ lektor i mekanisk värmeteori o strömningslära, IEI
FSTdel 12-181 Registrator 2012-12-05 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran till bitr prof i tillämpad matematik
FSTdel 12-182 2012-12-05 Budgetkomplettering 2012, 2013  (fo stöd)
FSTdel 12-183 2012-12-07 Anställningsprofil för anställning som univ lektor i tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 12-184 2012-12-07 Anställningsprofil för anställning som univ lektor i tunnfilmsfysik, IFM
FSTdel 12-185 2012-12-07 Budgetkomplettering 2012, 2013 (fo stöd)
FSTdel 12-186 Registrator 2012-12-10 Utseende av sakkunnig för anställning som jun univ lektor i medicinsk teknik, IMT
FSTdel 12-187 Registrator 2012-12-11 Utseende av sakkunnig för ansökan om befordran till bitr professor vid IFM
FSTdel 12-188 Registrator 2012-12-11 Anställning som gästprofessor em
FSTdel 12-189 2012-12-11 Utseende ledamöter i Styrelse för Forskarskolan i tillämpad matematik vid MAI
FSTdel 12-190 Registrator 2012-12-13 Anställning som adjungerad adjunkt vid IEI
FSTdel 12-191 2012-12-17 Budgetkomplettering 2013 (kvin doc)

 

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-10