Göm menyn

Delegationsprotokoll 2011

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

ProtokollsnummerBeslutsdatumÄrende
FSTdel 11-0012011-01-10Anställningprofil - fo ass i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-0022011-01-10Anställningsprofil - fo ass i datorteknik vid ISY
FSTdel 11-0032011-01-10Anställningsprofil - fo ass i fluida och mekatroniska system vid IEI
FSTdel 11-0042011-01-10Anställningsprofil - ulekt i ind organisation vid IEI
FSTdel 11-0052011-01-10Anställningsprofil - ulekt i ind organisation vid IEI
FSTdel 11-006 Registrator2011-01-10Sakkunniga för ulekt i medicinsk informatik vid IMT
FSTdel 11-007 Registrator2011-01-10Ansökan om befordran till universitetslektor
FSTdel 11-0082011-01-10Anställningsprofil - bitr ulekt i datorteknik vid ISY
FSTdel 11-0092011-01-10Anställningsprofil - bitr ulekt i trådlös kommunikationselektronik vid ITN
FSTdel 11-010 Registrator2011-01-10Sakkunnig för bitr ulekt i fysikalisk modellering vid IFM
FSTdel 11-0112011-01-13Uttagning till studier utomlands
FSTdel 11-012 Registrator2011-01-13Sakkunniga för ulekt i teknisk mekanik vid IEI
FSTdel 11-013 Registrator2011-01-14Forskarassistent i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-014 Registrator2011-01-19Sakkunniga för adj prof vid IEI
FSTdel 11-015 Registrator2011-01-24Anställning som forskarassistent i matematik vid MAI
FSTdel 11-0162011-01-26Anställningsprofil - bitr ulekt i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-017 Registrator2011-02-02Sakkunnig för fo ass beslutsstöd vid IDA
FSTdel 11-0182011-02-03Anställningsprofil - ulekt i datalogi med inriktning mot artficiell intelligens vid IDA
FSTdel 11-0192011-02-03Anställningsprofil - ulekt i byggproduktion vid ITN
FSTdel 11-020 Registrator2011-02-07Sakkunniga för ulekt i tillämpad fysik
FSTdel 11-021 Registrator2011-02-08Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 11-0222011-02-11Extern ledamot KB-nämnden
FSTdel 11-023 Registrator2011-02-11Sakkunnig för ulekt i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 11-024 Registrator2011-02-14Sakkunniga för ulekt i matematik vid MAI
FSTdel 11-0252011-02-16Extern ledamot NSS-nämnden
FSTdel 11-0262011-02-16Remissvar - Mer innovation ur transportforskning (SOU 2010:74)
FSTdel 11-0272011-02-16Ny föreståndare och ordförande i Forskarskolan i tillämpad matematik
FSTdel 11-0282011-02-17Anställningsprofil - fo ass i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-0292011-02-17Anställningsprofil - ulekt i industriell miljöteknik vid IEI
FSTdel 11-0302011-02-17Anställningsprofil - ulekt i matematisk statistik (minst en) vid MAI
FSTdel 11-0312011-02-18m a k u l e r a s
FSTdel 11-0322011-02-18Anställningsprofil - ulekt i datalogi med inriktning mot maskininlärning
FSTdel 11-033 Registrator2011-02-21Sakkunnig för anställning som ulekt i medicinsk visualisering
FSTdel 11-034 Registrator2011-02-24Fastställande av Studiehandboken 2011
FSTdel 11-035 Registrator2011-02-28Förlängning av anställning som adj professor vid IFM
FSTdel 11-0362011-02-28Budgetkomplettering 2011 GU
FSTdel 11-037 Registrator2011-03-02Sakkunnig för anställning som adj universitetslektor i kvantitativ logistik vid ITN
FSTdel 11-0382011-03-02Anställningsprofil - ulekt i genetik vid IFM
FSTdel 11-0392011-03-02Anställningsprofil - fo ass i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-0402011-03-02Anställningsprofil - universitetslektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-0412011-03-02Anställningsprofil - universitetslektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-0422011-03-02Anställningsprofil - bitr universitetslektor i ekologi vid IFM
FSTdel 11-043 Registrator2011-03-03Forskarassistent i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-044 Registrator2011-03-03Forskarassistent i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-0452011-03-07Budgetkomplettering 2011 FO
FSTdel 11-0462011-03-08Remissvar - Guldgruvan i hälso- och sjukvården. Kvalitetsregistrens utveckling.
FSTdel 11-0472011-03-11Anställningsprofil - fo ass i datorsystem ssk programvaruverifikation vid IDA
FSTdel 11-0482011-03-11Anställningsprofil - fo ass i modellbaserad systemutveckling vid IDA
FSTdel 11-0492011-03-11Anställningsprofil - fo ass i datalogi, särskilt programspråk vid IDA
FSTdel 11-0502011-03-14Remissvar på betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)
FSTdel 11-0512011-03-14Anställningsprofil - ulekt i Flygtrafik vid ITN
FSTdel 11-0522011-03-14Anställningsprofil - ulekt i Tryckt elektronik vid ITN
FSTdel 11-0532011-03-14Anställningsprofil - fo ass i databaser och webbinformationssystem vid IDA
FSTdel 11-054 Registrator2011-03-14Fo ass i inbyggda realtidssystem vid IDA
FSTdel 11-055 Registrator2011-03-14Fo ass i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-056 Registrator2011-03-14Fo ass i fluida och mekatroniska system vid IEI
FSTdel 11-0572011-03-14Anställningsprofil - universitetslektor i produktionsekonomi vid IEI
FSTdel 11-058 Registrator2011-03-17Fördelning av stipendier för masterstuderande antagning ht2011
FSTdel 11-0592011-03-18Inställande av masterprogram
FSTdel 11-060 Registrator2011-03-21Fo ass i datorteknik vid ISY
FSTdel 11-061 Registrator2011-03-21Utseende av sakkunnig - fo ass i elektrokemiska biosensorer vid IFM
FSTdel 11-0622011-03-21Ekonomiskt bidrag för studier utomlands 2011/2012
FSTdel 11-0632011-03-22Remissvar på betänkandet av Utredningen om utsatta barn i skolan (SOU 2010:95)
FSTdel 11-0642011-03-23Budgetkomplettering 2011 - särartsmedel lokaler
FSTdel 11-065 Registrator2011-03-25Sakkunniga för befordran till anställning som professor
FSTdel 11-0662011-03-25Anställningsprofil - ulekt i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-0672011-03-28Beslut angående kursplan för Förberedande kurs i matematik, 3,5 p / 5 hp
FSTdel 11-0682011-03-28Budgetkomplettering 2011 - FO
FSTdel 11-0692011-03-28Remissvar på betänkandet Flickor pojkar individer - jämställdhet i skolan SOU 2010:99
FSTdel 11-0702011-03-30

Remissvar Näringsdepartementets promemoria "En ny lag om elcertifikat m m)

FSTdel 11-071Registrator2011-04-04Sakkunniga för två anställningar som univ lektor i ind organisation vid IEI
FSTdel 11-0722011-04-06Anställningsprofil - fo ass i datalogi, ssk databaser och webbinformationssystem IDA
FSTdel 11-073 Registrator2011-04-06Fo ass i datalogi ssk programvaruverifikation vid IDA
FSTdel 11-0742011-04-07Anställningsprofil - fo ass i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 11-0752011-04-07Anställningsprofil - ulekt i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 11-0762011-04-08Samrådsgrupp mellan LiTH och LFV
FSTdel 11-0782011-04-14Utbildningsuppdrag - antalet examina 2011-2014
FSTdel 11-079 Registrator2011-04-19Sakkunnig för anställning som ulekt vid IFM
FSTdel 11-080 Registrator2011-04-19Sakkunnig för anställning som ulekt vid IFM
FSTdel 11-081 Registrator2011-04-19Anställning som bitr ulekt vid ISY
FSTdel 11-082 Registrator2011-04-19Anställning som fo ass vid IDA
FSTdel 11-083 Registrator2011-04-19Anställning som bitr ulekt vid ITN
FSTdel 11-0842011-04-19Anställningsprofil - fo ass i autonoma flygande farkoster
FSTdel 11-085 Registrator2011-04-21Sakkunniga för anställning som ulekt vid IFM
FSTdel 11-0862011-04-27Remissvar: Svart på vitt om jämställdhet i akademien
FSTdel 11-0872011-04-28Anställningsprofil - ulekt i biosensorer o bioteknik
FSTdel 11-0882011-04-28Anställningsprofil - ulekt i fysik med inriktning mot mätteknik
FSTdel 11-0892011-04-28Anställningsprofil - fo ass i ekologi
FSTdel 11-0902011-05-02Remissvar: Promemorian "Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen."
FSTdel 11-091 Registrator2011-05-05Förlängning av anställning som adj professor vid ITN
FSTdel 11-092 Registrator2011-05-09Sakkunniga för anställningar som ulekt i mat stat vid MAI
FSTdel 11-0932011-05-10Anställningsprofil - ulekt i trafiksystem vid ITN
FSTdel 11-094 Registrator2011-05-11Sakkunnig för anställning som univ lektor vid IDA
FSTdel 11-0952011-05-11Anställningsprofil - fo ass i robotik och datorseende vid IDA
FSTdel 11-096 Registrator2011-05-11Anställning som forskarassistent i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-0972011-05-13Anställning som forskarassistent vid IDA
FSTdel 11-098 Registrator2011-05-20Sakkunnig för anställning som bitr ulekt i kommunikationssystem
FSTdel 11-0992011-05-20Anställningsprofil för anställning som uadjunkt i kinesiska
FSTdel 11-100 Registrator2011-05-20Anställning som gästprofessor vid IFM
FSTdel 11-1012011-05-24Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i kvalitetsteknik vid IEI
FSTdel 11-1022011-05-24Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i reglerteknik (I) vid ISY
FSTdel 11-1032011-05-24Budgetkomplettering 2011, fo stöd, utrustning
FSTdel 11-104 Registrator2011-05-24Inställda programkurser ht 2011
FSTdel 11-105 Registrator2011-05-25Kursklassificering 2011
FSTdel 11-1062011-05-27Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i reglerteknik (II) vid ISY
FSTdel 11-1072011-05-27Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-1082011-05-27Anställningsprofil för anställning som forskarassistent vid ISY
FSTdel 11-1092011-05-30Samrådsgruppen för lärare
FSTdel 11-110 Registrator2011-05-30Sakkunniga för anställning som universitetslektor i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 11-111 Registrator2011-05-30Anställning som forskarassistent i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-112 Registrator2011-05-30Anställning som forskarassistent i datalogi ssk programspråk vid IDA
FSTdel 11-113 Registrator2011-05-30Anställning som forskarassistent i modellbaserad systemutveckling vid IDA
FSTdel 11-114 Registrator2011-05-30Anställning som forskarassistent i datalogi ssk databaser o info system vid IDA
FSTdel 11-115 Registrator2011-06-07Fastställande av kursplan för uppdragsutbildning
FSTdel 11-116 Registrator2011-06-08Anställning som forskarassistent i elektrokemiska biosensorer vid IFM
FSTdel 11-117 Registrator2011-06-08Anställning som forskarassistent i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 11-118 Registrator2011-06-09Avbrytande av anställningsärende IEI
FSTdel 11-119 Registrator2011-06-09Avbrytande av anställningsärende IEI
FSTdel 11-1202011-06-09Anställningsprofil för univ lektor i produktionsteknik vid IEI
FSTdel 11-1212011-06-09Anställningsprofil för univ lektor i teknisk mekanik (I) vid IEI
FSTdel 11-1222011-06-09Anställningsprofil för univ lektor i fluida o mek system vid IEI
FSTdel 11-1232011-06-09Anställningsprofil för univ lektor i monteringsteknik vid IEI
FSTdel 11-1242011-06-09Anställningsprofil för univ lektor i maskinkonstruktion, ssk datorstödd konstr vid IEI
FSTdel 11-1252011-06-09Anställning som bitr universitetetslektor i ekologi vid IFM
FSTdel 11-1262011-06-09Anställningsprofil som bitr univ lektor i monteringsteknik vid IEI
FSTdel 11-1272011-06-13Inställt masterprogram i organisk syntes/läkemedelskemi
FSTdel 11-1282011-06-14Anställningsprofiler för två univ lekt i logistik vid IEI
FSTdel 11-1292011-06-14Anställningsprofiler för univ lekt i industriell marknadsföring vid IEI
FSTdel 11-1302011-06-14Anställningsprofil för univ lekt i industriell marknadsföring vid IEI
FSTdel 11-131 Registrator2011-06-15Bitr universitetslektor i ekologi vid IFM
FSTdel 11-132 Registrator2011-06-15Sakkunniga för anställning som univ lektor i flygtrafik vid ITN
FSTdel 11-133 Registrator2011-06-15Forskarassistent i autonoma flygande farkoster vid IDA
FSTdel 11-1342011-06-16Anställningsprofil för fo ass i tillämpad fysik vid IFM
FSTdel 11-1352011-06-16Anställningsprofil för fo ass i molekylär ytfysik o nanoveenskap vid IFM
FSTdel 11-1362011-06-16Anställningsprofil för fo ass i molekylär ytfysik o nanoveenskap vid IFM
FSTdel 11-137 Registrator2011-06-30Fastställande av kursplaner för masterprogram
FSTdel 11-138 Registrator2011-08-04Förlängning av anställning som adj professor vid ISY
FSTdel 11-139 Registrator2011-08-04Förslag om anställning som gästprofessor vid IEI
FSTdel 11-140 Registrator2011-08-09Sakkunniga för anställning som univ lektor i kvalitetsteknik vid IEI
FSTdel 11-141 Registrator2011-08-15Sakkunnig för anställning som bitr ulekt i fysikalisk modellering vid IFM
FSTdel 11-142 Registrator2011-08-15Sakkunnig för ansökan om oavlönad docentur
FSTdel 11-143 Registrator2011-08-15Sakkunnig för fo ass i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-144 Registrator2011-08-17Anställning som forskarassistent i datalogi vid IDA
FSTdel 11-145 Registrator2011-08-17Anställning som forskarassistent i molekylär ytfysik o nanovetenskap vid IFM
FSTdel 11-146 Registrator2011-08-17Anställning som forskarassistent i datorseende vid ISY
FSTdel 11-147 Registrator2011-08-17Anställning som forskarassistent i tillämpad fysik vid IFM
FSTdel 11-148 Registrator2011-08-18Anställning som forskarassistent i robotik och datorseende vid IDA
FSTdel 11-149 Registrator2011-08-18Anställning som forskarassistent i molekylär ytfysik o nanovetenskap vid IFM
FSTdel 11-150 Registrator2011-08-18Anställning som forskarassistent i ekologi vid IFM
FSTdel 11-151 Registrator2011-08-19Anställning som forskarassistent i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-152 Registrator2011-08-19Anställning som forskarassistent i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-1532011-08-18Anställningsprofil för universitetslektorat vid ITN
FSTdel 11-1542011-08-19Utseende representant i Strategigruppen för lika villkor
FSTdel 11-155 Registrator2011-08-25Sakkunniga för anställning som universitetslektor i trafiksystem vid ISY
FSTdel 11-156 Registrator2011-08-29Sakkunniga för befordran till anställning som professor
FSTdel 11-157 Registrator2011-08-29Sakkunniga för anställning som universitetslektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 11-158 Registrator2011-08-29Sakkunniga för befordran till anställning som universitetslektor
FSTdel 11-1592011-08-31Remissvar: Miljömålberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)
FSTdel 11-1602011-09-02Anställningsprofil för ulektor i oorganisk kemi vid IFM
FSTdel 11-161 Registrator2011-09-08Anställning som forskarassistent i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-162 2011-09-12 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i ind miljöteknik vid IEI 
FSTdel 11-163 2011-09-13 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i ekon info system vid IEI 
FSTdel 11-164 Registrator 2011-09-15 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i fysik vid IFM 
FSTdel 11-165 Registrator 2011-09-26 Sakkunniga för befordran till professor i reglerteknik
FSTdel 11-166 Registrator 2011-09-26 Sakkunniga för befordran till professor i industriell miljöteknik 
FSTdel 11-167 2011-09-30 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i matematik vid MAI 
FSTdel 11-168 2011-09-30 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i trafiksystem ssk tsäk vid ITN 
FSTdel 11-1692011-09-30 Anställningsprofil för en anställlning som universietslektor i elektroniksystem vid ISY 
FSTdel 11-170 2011-09-30 Anställning som fo ass vid IDA - ej tillsättning 
FSTdel 11-171 2011-10-03 Bestämmelser för val till programnämnderna 
FSTdel 11-172 2011-10-05 Särskild behörighet för Internationella masterprogram 2012 
FSTdel 11-173 2011-10-06 Budgetkomplettering 2011 div fo stöd mm 
FSTdel 11-174 Registrator 2011-10-10 Sakkunniga för ulekt i vetenskaplig visualisering vid ITN 
FSTdel 11-175 2011-10-12Anställningsprofil för anställning som universitetsadjunkt i datalogi vid IDA 
FSTdel 11-176 2011-10-13 Remissvar: Förslag till ändringar i Högskoleverkets föreskrifter om översättning av examina 
FSTdel 11-177 Registrator2011-10-19Utseende av sakkunniga för tillsättning av professor i kvalitetsteknik vid IEI
FSTdel 11-178 Registrator2011-11-02Utseende av sakkunniga för tillsättning av två ulektorer i logistik vid IEI
FSTdel 11-179 Registrator2011-11-11Anställning som bitr universitetslektor i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 11-180 Registrator2011-11-15Utseende av sakkunniga för tillsättning av två ulektorer i ind marknadsföring vid IEI
FSTdel 11-1812011-11-15Anställningsprofil för en anställning som universitetslektor i hållfasthetslära vid IEI
FSTdel 11-182 Registrator2011-11-17Sakkunniga för anställning som adj professor i beräkningsvetenskap vid MAI
FSTdel 11-183 Registrator2011-11-21Sakkunniga för anställning som universitetslektor i organisk elektronik vid ITN
FSTdel 11-1842011-11-18Remissvar: Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energistandardmm. Promemoria I: förslag avseende energideklarationer
FSTdel 11-185 Registrator2011-11-23Anställning som universitetslektor i industriell organisation
FSTdel 11-186 Registrator2011-11-23Sakkunniga för anställning som ulekt i biosensorer och bioelektronik
FSTdel 11-1872011-11-23Remissvar: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 
FSTdel 11-1882011-11-23Budgetkomplettering 2012 -  fördelning av särartsmedel till lokaler 
FSTdel 11-189 Registrator2011-11-29Förlängning av anställning som adj professor i ekonomiska informationssystem vid IEI 
FSTdel 11-190 Registrator2011-11-29Förlängning av anställning som adj professor i reglerteknik 
FSTdel 11-191 Registrator2011-11-29Sakkunniga för anställning som universitetslektor i oorganisk kemi vid IFM
FSTdel 11-1922011-11-29Beslut angående tröskelsiffror för masterprogram
FSTdel 11-193 Registrator2011-11-29Sakkunniga för anställning som universitetslektor i ekonomiska info system vid IEI
FSTdel 11-194 Registrator2011-11-30Kursklassificering 2011/2012 
FSTdel 11-195 Registrator2011-12-05Förlängning av anställning som adj professor vid ISY 
FSTdel 11-196 Registrator2011-12-05Förlängning av anställning som adj professor vid ISY 
FSTdel 11-197 Registrator2011-12-05Anställning som universitetsadjunkt i anläggningsteknik vid ITN 
FSTdel 11-1982011-12-06Remissvar om föreskrifter för områdesbehörigheter samt om meritpoäng för sökande med äldre betyg
FSTdel 11-199 Registrator2011-12-08Sakkunniga för ulekt i matematik vid MAI 
FSTdel 11-2002011-12-08Budgetkomplettering 2011
FSTdel 11-2012011-12-08Budgetkomplettering 2012 - rektors del av professorskontrakt
FSTdel 11-2022011-12-09Anställningsprofil för ulekt i reglerteknik vid ISY
FSTdel 11-2032011-12-13MAKULERAS
FSTdel 11-204 Registrator2011-12-15Sakkunniga för ulekt i ind miljöteknik vid IEI
FSTdel 11-205 Registrator2011-12-19Sakkunniga för ulekt i trafiksystem med inriktning mot trafiksäkerhet vid ITN
FSTdel 11-206 Registrator2011-12-20Sakkunniga för ulekt i elektroniksystem vid ISY
FSTdel 11-2072011-12-30Budgetkomplettering 2011 - fo lekt ITN

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-29