Göm menyn

Delegationsprotokoll 2010

Beslut fattade av dekanus
För att få ut handlingar till protokoll där det står "Registrator" vid protokollsnumret hänvisar vi till Registrator vid Universitetsförvaltningen.
e-post: registrator@liu.se
tel: 013-28 10 03, kl 9.00-15.00 vardagar

Protokollsnummer Beslutsdatum Ärende
FSTdel 10-001 Registrator 2010-01-07 Anställning som forskarasssistent i energisystem vid IEI
FSTdel 10-002 Registrator 2010-01-11 Sakkunnig för anställning som adj univ lektor vid IEI
FSTdel 10-003 2010-01-12 Garantiplatser för studerande på tekniskt/naturvetenskapligt basår/bastermin
FSTdel 10-004 Registrator 2010-01-12 Anställning som forskarassistent i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 10-005 Registrator 2010-01-12 Anställning som adjungerad professor vid IFM
FSTdel 10-006 Registrator 2010-01-12 Anställning som adjungerad professor vid IFM
FSTdel 10-007 Registrator 2010-01-12 Anställning som adjungerad professor vid IFM
FSTdel 10-008 Registrator 2010-01-13 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i produktionsekonomi vid IEI
FSTdel 10-009 Registrator 2010-01-13 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i räddningssystem
FSTdel 10-010 Registrator 2010-01-18 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i beräkningsvetenskap vid MAI
FSTdel 10-011 Registrator 2010-01-18 Sakkunnig för anställning som forskarassistent i informationsvisualisering vid ITN
FSTdel 10-012 Registrator 2010-01-20 Komplettering till kursplan
FSTdel 10-013 Registrator 2010-01-20 Komplettering till kursplan
FSTdel 10-014 2010-01-20 Ny ledamot i Fu-nämnden
FSTdel 10-015 Registrator 2010-01-26 Sakkunniga för anställning som professor i matematisk statistik vid MAI
FSTdel 10-016 2010-01-28 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i matematisk statistik vid MAI
FSTdel 10-017 Registrator 2010-01-28 Sakkunniga för anställning som professor i tillämpad matematik vid MAI
FSTdel 10-018 Registrator 2010-01-28 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 10-019 2010-01-29 Budgetkomplettering 2010 - fördelning särartsmedel till lokaler mm
FSTdel 10-020 Registrator 2010-02-03 Anställning som forskarassistent i teoretisk fysik vid IFM
FSTdel 10-021 2010-02-05 Anställningsprofil anställning som universitetslektor i software engineering vid ITN
FSTdel 10-022 Registrator 2010-02-15 Sakkunnig för anställning som adj univ lektor vid IMT
FSTdel 10-023 Registrator 2010-02-18 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 10-024 2010-02-18 Rekryteringsmål avseende nyrekryterade lärare vid LiTH
FSTdel 10-025 Registrator 2010-02-23 Anställning som forskarassistent i grafisk teknik vid ITN
FSTdel 10-026 Registrator 2010-02-23 Anställning som forskarassistent i industriell organisation vid IEI
FSTdel 10-027 2010-03-02 Hedersdoktorer vid LiTH 2010
FSTdel 10-028 2010-03-02 Näringslivsrepresentanter IL-nämnden
FSTdel 10-029 Registrator 2010-03-03 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i datalogi vid IDA
FSTdel 10-030 2010-03-03 Budgetkomplettering - fördelning GU resultat 2009
FSTdel 10-031 Registrator 2010-03-12 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 10-032 Registrator 2010-03-15 Anställning som forskarassistent i plasma- och ytbeläggningsfysik vid IFM
FSTdel 10-033 Registrator 2010-03-15 Anställning som forskarassistent i reglerteknik vid ISY
FSTdel 10-034 2010-03-17 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i industriell marknadsföring vid IFM
FSTdel 10-035 Registrator 2010-03-17 Fastställande av Studiehandboken 2010
FSTdel 10-036 2010-03-18 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i Artificiell intelligens vid IDA
FSTdel 10-037 2010-03-18 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i Datalogi med inriktning mot datornät
FSTdel 10-038 2010-03-18 Anställning som forskarassistent i informationsvisualisering vid ITN
FSTdel 10-039 Registrator 2010-03-19 Sakkunniga för anställningar som universitetslektor i datalogi vid IDA
FSTdel 10-040 2010-03-19 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i visuellt lärande vid ITN
FSTdel 10-041 Registrator 2010-04-05 Utseende av sakkunniga för ansökan om befordran till professor vid IFM
FSTdel 10-042 2010-04-12 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i bioinformatik vid IFM
FSTdel 10-043 2010-04-12 Anställningsprofil för anställning som fo ass/bitr ulekt vid IFM
FSTdel 10-044 2010-04-12 MAKULERAS
FSTdel 10-045 2010-04-12 Ekonomiskt bidrag för studier utomlands
FSTdel 10-046 2010-04-13 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i matematik vid ITN
FSTdel 10-047 2010-04-14 Utbildningsuppdrag - prognos över antalet examina
FSTdel 10-048 2010-04-19 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i medicinsk visualisering vid ITN
FSTdel 10-049 2010-04-19 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i ytors fysik och kemi vid IFM
FSTdel 10-050 2010-04-19 Remissvar: SNV:s förslag till Strategi för förvaltning av skogar och andra trädbärande marker m.m.
FSTdel 10-051 2010-04-21 Remissvar: Förslag till ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer
FSTdel 10-052 2010-04-22 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i ind organisation vid IEI
FSTdel 10-053 2010-04-22 Anställningsprofil för anställning som universitetsektor i produktutveckling och maskinkonstruktion vid IEI
FSTdel 10-054 Registrator 2010-04-26 Förlängning av anställning som anställning som adj professor vid IEI
FSTdel 10-055 Registrator 2010-04-28 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i datalogi med inriktning mot datornät vid IDA
FSTdel 10-056 Registrator 2010-05-03 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i komplexa polymersystem vid ITN
FSTdel 10-057 2010-05-07 Budgetkomplettering, fo stöd
FSTdel 10-058 2010-05-10 Remissvar - Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor
FSTdel 10-059 2010-05-17 Budgetkomplettering, PUG proj, prof kontrakt mm
FSTdel 10-060 2010-05-18 Examensarbete
FSTdel 10-061 2010-05-25 Remissvar - Utbildningsdepartementets PM "Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan" (U2010/1388/G)
FSTdel 10-062 2010-05-26 Budgetkomplettering - utrustningsanslag
FSTdel 10-063 Registrator 2010-05-31 Inställda programkurser ht 2010
FSTdel 10-064 Registrator 2010-05-31 Utseende av sakkunnig för ansökan om att bli antagen som docent
FSTdel 10-065 Registrator 2010-06-01 Sakkunnig för anställning som universitetslektor i halvledarmaterial
FSTdel 10-066 2010-06-07 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i kvalitetsteknik vid IEI
FSTdel 10-067 2010-06-07 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 10-068 2010-06-07 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i analytisk kemi vid IFM
FSTdel 10-069   MAKULERAS
FSTdel 10-070 Registrator 2010-06-08 Anställning som universitetslektor i komplexa polymersystem vid ITN, kompletterande beslut
FSTdel 10-071 Registrator 2010-06-09 Kursklassificering 2010
FSTdel 10-072 2010-06-10 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i konstruktionsmaterial vid IEI
FSTdel 10-073 2010-06-10 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i ekonomiska informationssystem vid IEI
FSTdel 10-074 2010-06-10 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i produktionsekonomi vid IEI
FSTdel 10-075 Registrator 2010-06-10 Anställning som adjungerad professor vid IEI
FSTdel 10-076 Registrator 2010-06-10 Anställning som universitetslektor i mobil telekommunikation - kompletterande beslut
FSTdel 10-077 2010-06-14 Budgetkomplettering - "förskott" GU, FO-medel ..
FSTdel 10-078 Registrator 2010-06-14 Ansökan om att bli antagen som oavlönad docent
FSTdel 10-079 Registrator 2010-06-14 Utseende av sakkunnig för anställning som universitetslektor i datalogi
FSTdel 10-080 2010-06-14 MAKULERAS
FSTdel 10-081 2010-06-15 Anställningsprofil för anställning som professor i produktionsekonomi vid IEI
FSTdel 10-082   MAKULERAS
FSTdel 10-083 2010-06-15 Anställningsprofil för anställning som bitr universitetslektor med inriktning mot citylogistik
FSTdel 10-084 Registrator 2010-06-17 Sakkunnig för anställning som universitetslektor i industriell organisation
FSTdel 10-085 2010-06-18 Ny föreståndare CENIIT
FSTdel 10-086 Registrator 2010-06-18 Komplettering till kursplan
FSTdel 10-087 Registrator 2010-06-22 Anställning som forskarassistent i organisk spinntronik vid IFM
FSTdel 10-088 Registrator 2010-06-23 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i medicinsk visualisering
FSTdel 10-089 Registrator 2010-06-24 Sakkunnig för anställning som bitr universitetslektor i fysikalisk modellering vid IFM
FSTdel 10-090 Registrator 2010-06-24 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i software engineering vid ITN
FSTdel 10-091 Registrator 2010-08-01 Sakkunniga ulek t i software engineering vid ITN - ändring av beslut
FSTdel 10-092 Registrator 2010-08-01 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i bioinformatik vid IFM
FSTdel 10-093 Registrator 2010-08-09 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i produktutveckling och maskinkonstruktion vid IEI
FSTdel 10-094 2010-08-16

Remissvar - Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inrikt. och programfördjupn.

FSTdel 10-095 Registrator 2010-08-11 Sakkunnig för anställning som universitetslektor i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 10-096 Registrator 2010-08-12 Sakkkunniga för anställning som universitetslektor i matematik vid ITN
FSTdel 10-097 2010-08-20 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i livsvetenskapernas teknologier
FSTdel 10-098 Registrator 2010-08-27 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i konstruktionsmaterial
FSTdel 10-099 2010-08-30 Remissvar - Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till "Nationell referensram för kvalifikationer"
FSTdel 10-100 Registrator 2010-08-31 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i kvalitetsteknik
FSTdel 10-101 Registrator 2010-09-01 Anställning som adjungerad professor i medicinsk visualisering vid ITN
FSTdel 10-102 Registrator 2010-09-02 Sakkunnig för anställning som adj universitetslektor i datalogi
FSTdel 10-103 Registrator 2010-09-03 Förlängning av anställning som anställning som adj professor vid IEI
FSTdel 10-104 2010-09-06 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i produktionsekonomi vid IEI - avbrytande av ärende
FSTdel 10-105 2010-09-10 Fyllnadsval till LiTHs valberedning
FSTdel 10-106 2010-09-20 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent vid IDA
FSTdel 10-107 2010-09-22 Uttagningsgrupper för utlandsstudier
FSTdel 10-108 2010-09-22 DM-nämnden ny näringslivsrepresentant
FSTdel 10-109 Registrator 2010-09-23 Sakkunnig för anställning som adj universitetslektor vid ITN
FSTdel 10-110 Registrator 2010-09-29 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i livsvetenskapernas teknologier vid IFM
FSTdel 10-111 Registrator 2010-09-30 Sakkunniga för anställning som bitr universitetslektor i citylogistik vid IEI o ITN
FSTdel 10-112 Registrator 2010-10-05 Sakkunniga för anställning som professor i produktionsekonomi vid IEI
FSTdel 10-113 Registrator 2010-10-08 Förlängning av anställning som adjungerad universitetslektor vid IFM
FSTdel 10-114 2010-10-08 Anställningsprofil för anställning som forskarassistent i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 10-115 2010-10-08 Anställningsprofil för anställning som bitr universitetslektor i fysikalisk modellering vid IFM
FSTdel 10-116 2010-10-08 Anställningsprofil för anställning som universitetslektor i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 10-117 Registrator 2010-10-08 Sakkunniga för anställning som adj professor vid IEI
FSTdel 10-118 2010-10-11 Regler för behörighet och urval för LiTH:s utlandsprogram
FSTdel 10-119 2010-10-11 Anställningsprofil för forskarassistent i fordonssystem vid ISY
FSTdel 10-120 2010-10-11 Anställningsprofil för forskarassistent i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 10-121 2010-10-11 Anställningsprofil för universitetslektor i systemintegration vid ISY
FSTdel 10-122 Registrator 2010-10-15 Gästprofessor inom området nanotribologi vid IFM
FSTdel 10-123 Registrator 2010-10-15 Sakkunniga för anställning som universitetslektor i ekonomiska informationssystem vid IEI
FSTdel 10-124 2010-10-18 Budgetkomplettering 2010, mottagning mm
FSTdel 10-125 Registrator 2010-10-20 Förlängning av anställning som adjungerad professor
FSTdel 10-126 Registrator 2010-11-02 Docentärende IFM
FSTdel 10-127 2010-11-02 Anställningsprofil för universitetslektor i medicinsk informatik vid IMT
FSTdel 10-128 Registrator 2010-11-03 Sakkunniga för anställning som professor i interaktiv visualisering vid ITN
FSTdel 10-129 Registrator 2010-11-03 Förlängning av anställning som adj professor vid IDA
FSTdel 10-130 2010-11-04 Anställningsprofil för forskarssistent i nanostrukturerade material vid IFM
FSTdel 10-131 2010-11-04 Anställningsprofil för forskarassistent i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 10-132 2010-11-04 Anställningsprofil för forskarassistent i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 10-133 2010-11-04 Anställningsprofil för universitetslektor i tillämpad fysik vid IFM
FSTdel 10-134 2010-11-04 Anställningsprofil för universitetslektor i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 10-135 2010-11-09 Energimyndighetens rapporter om elcertifikapriser
FSTdel 10-136 2010-11-12 Regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering
FSTdel 10-137 Registrator 2010-11-15 NSI - fakultetens handlingsplaner
FSTdel 10-138 2010-11-17 Nedsättningar - delad tjänst 2011
FSTdel 10-139 2010-11-22 Remissvar - En ny elmärkningslag

FSTdel 10-140

2010-11-23 Anställningsprofil för universitetslektor i teknisk mekanik vid IEI
FSTdel 10-141 2010-11-23 Anställningsprofil för bitr universitetslektor i datorteknik vid ISY
FSTdel 10-142 2010-11-23 Anställningsprofil för bitr universitetslektor i trådlös kommunikationselektronik vid ITN
FSTdel 10-143 Registrator 2010-11-23 Förslag om anställning som gästprofessor vid ITN
FSTdel 10-144 2010-11-23 Anställningsprofil för ulekt i matematik vid MAI
FSTdel 10-145 2010-11-23 Anställningsprofil för fo ass i matematik vid MAI
FSTdel 10-146 2010-11-23 Anställningsprofil för universitetsadjunkt i matematik vid MAI
FSTdel 10-147 Registrator 2010-11-30 Förlängning av anställning som adj prof vid IEI
FSTdel 10-148 Registrator 2010-12-02 Kursklassificering 2010
FSTdel 10-149 2010-12-03 Anställningsprofil för fo ass i halvledarmaterial vid IFM
FSTdel 10-150 2010-12-03 Anställningsprofil för fo ass i biosensorer och bioelektronik vid IFM
FSTdel 10-151 Registrator 2010-12-03 Sakkunnig för anställning som fo ass i kommunikationssystem vid ISY
FSTdel 10-152 2010-12-06 Budgetkomplettering
FSTdel 10-153 2010-12-06 Remissvar - Betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)
FSTdel 10-154 Registrator 2010-12-08 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 10-155 2010-12-09 Anställningsprofil för fo ass i fluida och mekatroniska system vid IEI
FSTdel 10-156 2010-12-09 Anställningsprofil för ulekt i ind org, ssk organisation och ledarskap
FSTdel 10-157 2010-12-09 Anställningsprofil för ulekt i ind org, ssk produktutv och entreprenörskap
FSTdel 10-158 Registrator 2010-12-13 Sakkunniga för ulekt i analytisk kemi
FSTdel 10-159 Registrator 2010-12-13 Förlängning av anställning som adj professor i reglerteknik vid ISY (MN)
FSTdel 10-160 Registrator 2010-12-13 Förlängning av anställning som adj professor i reglerteknik vid ISY (AH)
FSTdel 10-161 Registrator 2010-12-13 Förlängning av anställning som adj professor i elektroniska komp vid ISY
FSTdel 10-162 Registrator 2010-12-13 Sakkunniga för ansökan om befordran till professor
FSTdel 10-163 2010-12-15 Anställningsprofil för fo ass i inbyggda realtidssystem vid IDA
FSTdel 10-164 2010-12-16 Rekryteringsmål avseende nyrekryterade lärare vid LiTH
FSTdel 10-165 Registrator 2010-12-16 Fo ass i nanostrukturerade material
FSTdel 10-166 Registrator 2010-12-16 Fo ass i tunnfilmsfysik
FSTdel 10-167 Registrator 2010-12-16 Fo ass i reglerteknik
FSTdel 10-168 Registrator 2010-12-20 Fo ass i fordonssystem med laborativ inriktning vid ISY
FSTdel 10-169 Registrator 2010-12-20 Fo ass i tunnfilmsfysik vid IFM
FSTdel 10-170 Registator 2010-12-20 Utseende av sakkunnig för bitr ulekt i fysikalisk modellering
FSTdel 10-171 2010-12-21 Forskarutbildningsnämnden 2011-01-01 -- 2011-12-31
FSTdel 10-172 2010-12-21 Högskoleingenjörsutbildning i Byggnadsteknik start ht 2011

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-13