Göm menyn

Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten

Den här sidans information har flyttats till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-tekfak-fakultetsstyrelse.aspx

eller på vår externa webb: https://liu.se/organisation/liu/lith/fakultetsstyrelsen-vid-tekniska-fakulteten


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-20