Göm menyn

Studieteknik

Att börja studera på universitetet innebär en stor omställning för många. Studietakten är hög, materialet omfattande och du får ta ett stort eget ansvar att själv planera din tid. Universitetstudier är krävande och skiljer sig ofta en del från exempelvis gymnasiestudier. På universitet tillgodogör du dig inte endast given kunskap utan du medverkar också till att ny kunskap skapas. Studierna på universitetet kräver en stor del eget ansvar och det är du som måste ta det ansvaret.

Här vill vi ge dig information och tips på sådant som kan vara till hjälp för dig när du tar dig an dina studier. Det finns många olika lärstilar, dvs sätt att ta in och tillgodogöra sig ny kunskap. Dessa råd är allmänna och allt stämmer inte in på just dig. Ta till dig det du tror kan passa dig och det som kan göra att du lyckas bättre med dina studier. Du är alltid välkommen att kontakta din studievägledare om du känner att du behöver prata med någon om din studiesituation.

Nytt april 2020: Studieteknik vid distansstudier

Björn LiljeqvistBjörn Liljeqvist, extern föreläsare i studieteknik, gav i april-maj 2020 fyra föreläsningar (två på svenska, två på engelska) med studietekniktips för distansstudier, exklusivt för Tekniska högskolans studenter.

Se alla filmer här!

För att kunna titta behöver du logga in med ditt LiU-id.

 

Andra länkar

 

 

 

 

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-01