Göm menyn

Byte av program - ansökan till senare del

Har du börjat på en utbildning men känner att du hellre vill fortsätta dina studier på en annan, liknande utbildning som finns inom Tekniska högskolan, LiU? Du kan då söka till senare del av program. Med antagning till senare del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier på programtermin 3 och högre med syfte att slutföra programmet till en examen. Möjligheten att söka till senare del av programmen är främst möjlig inför en hösttermin.

För att du ska vara aktuell att bli antagen till senare del av program gäller att du nu läser/har läst en motsvarande utbildning vid LiU eller ett annat lärosäte. Du måste också uppfylla behörighetskraven till programmet och de särskilda förkunskapskrav som ställs till respektive termin. En förutsättning för att vi ska kunna ta in studenter är att vi har lediga platser på det program som du söker till. Hur många som kan erbjudas en plats varierar mellan olika år och olika program/terminer. Det går därför inte att säga något i förväg om dina chanser att bli antagen. Program som inte har några lediga platser alls kommer inte att utannonseras via länkarna nedan och är därmed inte möjliga att ansöka till.

Antagning till senare terminer sker endast till höstterminer, undantaget termin 10 respektive termin 6 i vissa specifika fall. Ansökan inför en vårtermin är dessutom möjlig till termin 4 på kandidatprogrammet i Kemisk biologi samt termin 2 på kandidatprogrammen i Matematik samt Kemi - molekylär design. Se regelverken för fullständig information.

Till våra masterprogram är det möjligt att ansöka både höst- och vårtermin, för fullständig information se de engelska sidorna.

För antagning till senare del av utbildning som startar efter den 31 december 2022 gäller  gällandnya regler för antagning till senare del av program, du hittar regelverket under rubriken "Behörighet óch urval" nedan.

Meriter

Till din ansökan måste du styrka din behörighet. Flertalet av gymnasieskolorna och högskolorna i landet för över meriter till antagning.se vilket innebär att du inte själv behöver bifoga handlingarna. Det är ditt ansvar att kontrollera att det är korrekta uppgifter som finns inregistrerade på antagning.se, är det något som saknas måste du själv bifoga meriterna med din ansökan. Tänk på att skicka vidimerade kopior och aldrig originalhandlingarna. 

Du som läser/har läst vid ett annat lärosäte än LiU måste alltid bifoga kursplaner/kursbeskrivningar på de kurser som du har läst för att styrka din behörighet för den utbildning som du söker till. Det gäller oavsett om meriterna finns på antagning.se eller inte. Sista kompletteringsdag för att ladda upp kursplaner och kompletterande dokument på antagning.se är inför HT22 den 21 juni men gör det gärna i samband med din ansökan. Du som är LiTH-student behöver inte ladda upp kursplaner för kurser lästa här.

Komplettering

För aktuell information se antagning.se. Vid en ansökan till ett masterprogram till vårterminen är sista dag för komplettering den 5 februari. Observera att vårterminen hinner börja innan sista kompletteringsdag.  

Antagningsbesked

För aktuell information se antagning.se. Vid en ansökan till ett masterprogram till en vårtermin skickas antagningsbeskedet ut senast den 12 februari. Observera att vårterminen kan hinna börja innan antagningsbeskedet skickats.  

Behörighet och urval 

I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin. Där framgår även hur urvalet sker om vi har fler behöriga sökande än platser.

Information om grundläggande och särskild behörighet finns på antagning.se 

För antagning till senare del av utbildning som startar efter den 31 december 2022 gäller nedanstående föreskrift gällande behörighet och urval:

Studieavgifter

För dig som inte är medborgare i Sverige eller ett annat EU-land, EES-länderna eller Schweiz finns ett krav på anmälnings- och studieavgifter, för fullständig information se antagning.se

Tillgodoräknande

Det är inte förrän vi har bedömt behörigheten och vi vet om det finns platser som vi kan bedöma hur många högskolepoäng som kan bli aktuella att räkna med från dina tidigare studier. Detta innebär alltså att om du exempelvis blir antagen till termin tre inte per automatik kan ersätta det första året med dina tidigare studiemeriter, utan en motsvarandebedömning måste göras kurs för kurs. Det är med andra ord först när du blivit antagen som vi kan påbörja det arbetet och vi kan aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid kommer att bli.

Ansökan

Du gör din ansökan via antagning.se genom respektive länk nedan senast den 15 april inför höstterminen, för aktuell information se antagning.se. Undantagen är till kandidatprogrammet i kemisk biologi där du för ansökan kontaktar studievägledaren för programmet samt masterutbildningarna som du söker till på särskild blankett senast den 15 april. Vi tar tidigast emot din ansökan från och med den 15 mars.

Inför vårterminen är det möjligt att söka in till termin 2 på kandidatprogrammen i Matematik samt i Kemi - molekylär design. Du gör din ansökan via antagning.se genom respektive länk nedan senast den 15 oktober, för aktuell information se antagning.se. För ansökan till en av masterutbildningarna använder du en särskild blankett senast den 15 november. Vi tar tidigast emot din ansökan från och med den 15 oktober.

Till vårterminen går det i vissa specifika fall att ansöka till den sista terminen på en del utbildningar. Se regelverken för fullständig information. Det finns även en möjlighet att ansöka till termin 4 på kandidatprogrammet i Kemisk biologi. För ansökan kontakta studievägledaren för utbildningen.

Nedanstående program är de som är möjliga att söka till senare del av inför HT22 via antagning.se. Du söker genom att klicka på respektive länk nedan (observera att du behöver vara inloggad på antagning.se innan du klickar på länken, alternativt kopiera in länken i URL-fältet när du är inloggad).

 

60100 6CDDD Senare del, Civilingenjör i datateknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60100

 

60107 6CKEB Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60107

 

60108 6CMMM Senare del, Civilingenjör i maskinteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60108

 

60109 6CTBI Senare del, Civilingenjör i teknisk biologi (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60109

 

60112 6CIEN Senare del, Civilingenjör i elektronikdesign (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60112

 

60113 6CKTS Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60113

 

60114 6CMEN Senare del, Civilingenjör i medieteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60114

 

60116 6CYYY Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60116

 

60128 6IBYG Senare del, Högskoleingenjör i byggnadsteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60128

 

60129 6IDAT Senare del, Högskoleingenjör i datateknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60129

 

60134 6IELK Senare del, Högskoleingenjör i elektronik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60134

 

60136 6IKEA Senare del, Högskoleingenjör i kemisk analysteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60136

 

60137 6IMAS Senare del, Högskoleingenjör i maskinteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60137

 

60152 6KBIO Senare del, Kandidatprogram i biologi (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60152

 

60155 6KKEM Senare del, Kandidatprogram i kemi - molekylär design (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60155

 

60156 6KMAT Senare del, Kandidatprogram i matematik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60156

 

60170 6KLOG Senare del, Kandidatprogram i samhällets logistik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60170

 

60171 6KIPR Senare del, Kandidatprogram i innovativ programmering (ej åk 1

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60171

 

60178 6CMED Senare del, Civilingenjör i medicinsk teknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60178

 

60180 6CMJU Senare del, Civilingenjör i mjukvaruteknik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60180

 

60181 6KFTL Senare del, Kandidatprogram i flygtransport och logistik (ej åk 1)

https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2022&applCode=LIU-60181

 

 

Frågor?

Du kan vända dig till studievägledaren för den utbildning som du vill söka till för mer information om programmet eller om de särskilda förkunskapskraven som gäller till en viss programtermin, se kontaktuppgifter på Studievägledningens hemsida. Har du frågor om ansökan och den grundläggande eller särskilda behörigheten (gymnasiemeriterna), kontakta Antagningen

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-28