Göm menyn

Information till dig som är reservplacerad

Vad kul att du vill börja på ett av våra utbildningsprogram! På den här sidan har vi samlat information för dig som har blivit reservplacerad på ett av utbildningsprogrammen inom Tekniska högskolan, LiU.

Ska jag vara med vid något upprop?

Som reserv ska du inte vara med vid uppropet och inom Tekniska högskolan förekommer inga reservupprop. Du har ingen förtur av att vara med på uppropet istället kommer vi att ta kontakt med dig om det blir aktuellt med en plats för just dig. Reservantagningen sker helt efter den reservplacering som du blivit tilldelad. Tänk bara på att det finns flera urvalsgrupper och vi måste ta in reserver i enlighet med den fördelning av platser mellan urvalsgrupperna som finns. 

Hur får jag veta om jag får en plats?

Vi tar kontakt med dig i första hand via telefon, alternativt e-post eller brev. Det är därför viktigt att du finns att nå via telefon i samband med att utbildningen börjar eftersom vi kan behöva få ett snabb besked om du vill ha din plats. Kontrollera på antagning.se att det är rätt uppgifter som finns där. Får vi inte svar via telefon skickar vi e-post eller brev. Som regel börjar reservantagningen först när programmet börjat och därför vi vill få ett snabbt svar från dig som reserv för att du inte ska missa onödigt mycket av den första undervisningen. 

Hur stora chanser har jag att komma in?

Det går inte att svara på eftersom det beror på hur många av de antagna som tackat ja till sina platser och som påbörjar utbildningen. Det varierar mellan olika år vilket innebär att det är olika antal reserver som tas in varje år. 

Kan jag få veta vilket reservnummer jag har efter uppropet?

Vi har ingen möjlighet att ge ett svar på hur du ligger till eller hur stora dina chanser är att komma in. Det beror på att vi behöver lägga tiden på att kalla reserver samtidigt som det inte går att ge några säkra svar på den frågan. 

Hur länge pågår reservantagningen?

Undervisningen börjar dagen efter uppropet och därför är det viktigt att kunna vara med så snabbt som möjligt som nyantagen. Reservantagningen pågår i regel enbart under den första veckan, i undantagsfall kan reserver kallas även under vecka två. Har du inte hört något efter två veckor innebär det att du inte kan erbjudas någon plats det året.

Det var en person som inte kom till uppropet - innebär det att en reserv kallas?

Nej, det gör det inte. Vid antagningen gör vi ett visst överintag som innebär att vi tar in något fler personer än vad vi har platser. Det gör vi av den anledningen att alla inte kommer till uppropet samt att det kan vara en del tidiga avhopp vid en utbildning. För att vi ska börja erbjuda reserver en plats, måste vi få tillräckligt många återbud så att överintaget är borta. Det innebär att även om det var en person som saknades på uppropet tar vi inte nödvändigtvis in en reserv. Efter uppropet gör vi en bedömning av det totala antalet studenter och efter det avgörs om några reserver kommer att ringas in. 

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-01