Göm menyn

 

 

 

 

 

 

 

Öppet Forum är en serie lunchföreläsningar för LiTH:s studenter med olika teman där olika gäster inbjuds för att föreläsa om aktuella ämnen. Nedan ser du föreläsningarna som ges denna termin.

Tiden är alltid lunchtid, 12.15-13.00 och platsen är någon sal i C-huset. Minst en gång per termin är det även Öppet forum på Campus Norrköping.

Datum för läsåret 21/22 är inte fastställda ännu. 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-16