Göm menyn

 

 

 

 

 

 

 

Öppet Forum är en serie lunchföreläsningar för LiTH:s studenter med olika teman där olika gäster inbjuds för att föreläsa om aktuella ämnen. Nedan ser du föreläsningarna som ges denna termin.

Tiden är alltid lunchtid, 12.15-13.00 och platsen är någon sal i C-huset. Minst en gång per termin är det även Öppet forum på Campus Norrköping.

Datum våren 2019:

  • 7 februari: I huvudet på en rekryterare - ett rekryteringsföretag berättar om CV, personligt brev m.m. Sal TP56, Campus Norrköping

  • 14 februari: I huvudet på en rekryterare - ett rekryteringsföretag berättar om CV, personligt brev m.m. Sal C2, Campus Valla

  • 26 februari: What is plagiarism? Mikael Rosell från Linköpings universitetsbibliotek. Sal C3, Campus Valla

  • 28 mars: Mental träning, Fredrik Wandus från Studenthälsan. Sal C2, Campus Valla

  • 2 april: Rapportskrivning - skriftlig framställning, Maria Thunborg från Språkverkstan. Sal T1, Campus Valla

  • 4 april: Rapportskrivning - skriftlig framställning, Maria Thunborg från Språkverkstan. Sal TP56, Campus Norrköping

Muntlig framställning. Här finns Språkverkstadens presentation från ett tidigare Öppet Forum. Presentation från tillfället.

 

Ta med kall lunch och lyssna på heta frågor!

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: studievagledare.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-26