Göm menyn

Om Studievägledningen

Studievägledningen finns för att stödja och vägleda dig som student genom studie- och karriärvalen. Vi arbetar både med blivande, antagna och nuvarande studenter, ansvarar för mottagning av nya studenter och deltar i fakultetens utvecklings- och planeringsarbete.

Alla studievägledare har tystnadsplikt och vår grundsyn är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Studievägledningens funktioner är:

Enskilda samtal

Enskilda samtalStudievägledaren fungerar som samtalspartner för studenten och kan erbjuda vägledning och hjälp av både övergripande och praktisk karaktär i olika studierelaterade frågor.

Som student kan du vända dig till oss om du till exempel vill diskutera din studiesituation, hur du ska planera dina fortsatta studier, vilka val du ska göra inom din utbildning eller utlandsstudier. Studievägledningen har inga färdiga lösningar; det vägledande samtalet syftar till att ge dig som student bättre möjlighet att fatta dina egna beslut i studierelaterade frågeställningar.

Utbildningens utformning

Studievägledarna deltar aktivt i programnämndernas utvecklings- och planeringsarbete bland annat genom att regelbundet följa upp studieresultat. Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du prata med din studievägledare som har möjligheter att ta initiativ till förbättringar i utbildningsprocessen.

Mottagning och introduktion

Studievägledarna driver och ansvarar för mottagning och introduktion av nyantagna studenter under deras första läsår. För att ge de nya studenterna en så bra mottagning och studiestart som möjligt samarbetar studievägledningen med andra, till exempel studentkåren vid LiTH (LinTek), studenternas sektioner, matematiklärare, Studenthälsan med flera.

Klassföreståndare är studenter från högre årskurser som jobbar för studievägledningen.

Klassföreståndarna är den första du möter när du kommer till universitetet, det anställs en för varje klass i samband med studiestarten i årskurs 1. De ska stödja och hjälpa nya studenter, framförallt med information och praktiska göromål man behöver som nyantagen. Klassföreståndarna ska också stödja de nyantagna och hjälpa dem att hitta metoder för att strukturera studierna.

Studievägledningen ansvarar för rekrytering och utbildning av klassföreståndare.

Information

Studievägledningen ansvarar bland annat för den information som skickas till studenterna i samband med antagning och ordnar informationstillfällen inför kursanmälan. Annan information som studievägledaren kan hjälpa till med kan vara regler för studieuppehåll, byte av kurs, uppflyttningsregler samt andra frågor som rör regelverket för de olika utbildningsprogrammen.

 

Studievägledare vid Tekniska högskolan

Följande studievägledare arbetar vid Tekniska högskolan. Om du är osäker på vem du ska kontakta, se kontaktuppgifter till studievägledningen för ditt program.
 

Per ArvidssonPorträtt Per Andersson

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:218
Telefon: 013 - 28 10 67
Program

Industriell ekonomi civilingenjör, Industriell ekonomi - internationell civilingenjör: studievagledare.il@liu.se

Asienkunskap: studievagledare.asien@liu.se

 

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Karin BjörstenKarin Björsten

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:212
Telefon: 013 - 28 10 04
Program

Energi-Miljö-Management civilingenjör, Design och produktutveckling civilingenjör, Maskinteknik civilingenjör, Möbeldesign, Möbelsnickeri, Möbeltapetsering: studievagledare.md@liu.se

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Marie CarlssonMarie

Studievägledare

Besöksadress:

Campus Norrköping, plan 6 i hus Täppan, rum 6128.

Campus Valla, entréplan, hus D, rum C:212.

Telefon: 013-28 11 31


Program:

Kommunikation, transport och samhälle civilingenjör, Samhällets logistik, Flygtransport: studievagledare.il@liu.se

Energi-Miljö-Management civilingenjör, Byggnadsteknik högskoleingenjör: studievagledare.md@liu.se

 

Masters:

Intelligent Transport Systems and Logistics, Industrial Engineering and Management: studievagledare.il@liu.se

Aeronautical Engineering, Design, Mechanical Engineering, Sustainability Engineering and Management: studievagledare.md@liu.se

 

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Anna KlippingerAnna

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:214
Telefon: 013 - 28 16 11
Program

Kemisk biologi civilingenjör/naturvetare, Teknisk biologi civilingenjör, Basåret i Linköping, masterprogrammen Applied Ethology and Animal Biology, Ecology and the Environment, Chemistry: studievagledare.kb@liu.se

Medicinsk teknik civilingenjör: studievagledare.ef@liu.se

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Johanna Milsten

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:208
Telefon: 013-28 23 41
Program

Högskoleingenjör i elektronik: studievagledare.ef@liu.se

Högskoleingenjör i datateknik: studievagledare.dm@liu.se

Civilingenjör i datateknik, mjukvaruteknik och Informationsteknologi: studievagledare.dm@liu.se

Mottagning under läsperioder: 013-28 23 41 eller via Teams.

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Robert Nordman

Robert Nordman

Studievägledare

Besöksadress: Campus Norrköping, Täppan, plan 6, rum 6127, tisdag - fredag. Campus Valla, hus D, rum C:212, måndagar. 
Telefon: 011 - 36 30 39
Program

Elektronikdesign civilingenjör: studievagledare.ef@liu.se 

Medieteknik civilingenjör, Grafisk design och kommunikation, Innovativ programmering, Computer Science: studievagledare.dm@liu.se

Basåret i Norrköping: studievagledare.kb@liu.se

 

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Lena-Lotta SandborgLena-Lotta Sandborg

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:210
Telefon: 013-28 11 35

Program

Maskinteknik högskoleingenjör: studievagledare.md@liu.se

Kemisk analysteknik högskoleingenjör, Biologi kandidat, Djurpsykologi kandidat, Kemi - molekylär design kandidat: studievagledare.kb@liu.se

Industriell ekonomi civilingenjör, Industriell ekonomi - internationell civilingenjör: studievagledare.il@liu.se

Matematik kandidat/master, Fysik och nanovetenskap kandidat/master: studievagledare.ef@liu.se

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

Elin ÖnstorpElin

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:220
Telefon: 013 - 28 57 54
Program

Teknisk fysik och elektroteknik, Teknisk fysik och elektroteknik - internationell, masterprogrammen Biomedical Engineering, Communication Systems, Electronics Engineering, Materials Science and Nanotechnology: studievagledare.ef@liu.se

Boka tid
Kolla in bokningstjänst från TimeCenter

 

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-12