Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Om Studievägledningen

Studievägledningen finns för att stödja och vägleda dig som student genom studie- och karriärvalen. Vi arbetar både med blivande, antagna och nuvarande studenter, ansvarar för mottagning av nya studenter och deltar i fakultetens utvecklings- och planeringsarbete.

Alla studievägledare har tystnadsplikt och vår grundsyn är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Studievägledningens funktioner är:

Enskilda samtal

Enskilda samtalStudievägledaren fungerar som samtalspartner för studenten och kan erbjuda vägledning och hjälp av både övergripande och praktisk karaktär i olika studierelaterade frågor.

Som student kan du vända dig till oss om du till exempel vill diskutera din studiesituation, hur du ska planera dina fortsatta studier, vilka val du ska göra inom din utbildning eller utlandsstudier. Studievägledningen har inga färdiga lösningar; det vägledande samtalet syftar till att ge dig som student bättre möjlighet att fatta dina egna beslut i studierelaterade frågeställningar.

Utbildningens utformning

Studievägledarna deltar aktivt i programnämndernas utvecklings- och planeringsarbete bland annat genom att regelbundet följa upp studieresultat. Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du prata med din studievägledare som har möjligheter att ta initiativ till förbättringar i utbildningsprocessen.

Mottagning och introduktion

Studievägledarna driver och ansvarar för mottagning och introduktion av nyantagna studenter under deras första läsår. För att ge de nya studenterna en så bra mottagning och studiestart som möjligt samarbetar studievägledningen med andra, till exempel studentkåren vid LiTH (LinTek), studenternas sektioner, matematiklärare, Studenthälsan med flera.

Studievägledningen ansvarar också för rekrytering och utbildning av klassföreståndare som är de första du möter när du kommer till universitetet. De är studenter från högre årskurser och anställs för varje klass i samband med studiestarten i årskurs 1. Klassföreståndarens uppgift är att stödja och hjälpa nya studenter, framförallt med information och praktiska göromål man behöver som nyantagen. De ska också stödja de nyantagna och hjälpa dem att hitta metoder för att strukturera studierna.

Information

Studievägledningen ansvarar bland annat för den information som skickas till studenterna i samband med antagning och ordnar informationstillfällen inför kursanmälan. Annan information som studievägledaren kan hjälpa till med kan vara regler för studieuppehåll, byte av kurs, uppflyttningsregler samt andra frågor som rör regelverket för de olika utbildningsprogrammen.

 

Studievägledare vid Tekniska högskolan

Följande studievägledare arbetar vid Tekniska högskolan. Om du är osäker på vem du ska kontakta, se kontaktuppgifter till studievägledningen för ditt program.
 

Per ArvidssonPorträtt Per Andersson

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:218
Telefon: 013-28 10 67. 
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00.

Program

Civilingenjör: Industriell ekonomi, Industriell ekonomi - internationell: studievagledare.il@liu.se

Master: Computer Science, Cybersecurity: studievagledare.dm@liu.se

Kandidat: Innovativ programmering: studievagledare.dm@liu.se

Asienkunskap: studievagledare.asien@liu.se

Boka tid med Per

 

Karin BjörstenKarin Björsten

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:212
Telefon: 013-28 10 04. 
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00.

Program

Civilingenjör: Design och produktutveckling, Maskinteknik: studievagledare.md@liu.se

Industriell ekonomi, Industriell ekonomi internationell: studievagledare.il@liu.se

Kandidat: Möbeldesign, Möbelsnickeri, Möbeltapetsering: studievagledare.md@liu.se

Boka tid med Karin

 

Kristin EidnerKristin Eidner

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv, rum 31:216
Telefon: 013 - 28 66 11
Program

Civilingenjör i Teknisk matematik

Kandidatprogram i matematik: studievagledare.ef@liu.se

Kandidatprogrammen i Biologi , Kemi-molekylär design, Djurpsykologi: studievagledare.kb@liu.se

Högskoleingenjörsprogram: Elektronik, Tillämpad fysik: studievagledare.ef@liu.se

Högskoleingenjör i Kemisk analysteknik: studievagledare.kb@liu.se

Masterprogram: Matematik: studievagledare.ef@liu.se

Boka tid med Kristin

 

Helen Karlsson, studievägledareHelén Karlsson

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:214
Telefon: 013-28 13 22
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00.

Program

Civilingenjör: Medicinsk teknik, Teknisk fysik och elektroteknik, Teknisk fysik och elektroteknik - internationell: studievagledare.ef@liu.se

Tekniskt-naturvetenskapligt basår (Linköping): studievagledare.kb@liu.se

Masterprogram: Biomedical Engineering, Communication Systems, Electronics Engineering, Matematik, Materials Physics for Nano and Quantum Technology: studievagledare.ef@liu.se

Boka tid med Helén

 

Anna KlippingerAnna

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:220
Telefon: 013-28 16 11
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00.

Program

Civilingenjör: Teknisk biologi, Kemisk biologi: studievagledare.kb@liu.se

Masterprogram: Chemistry, Protein Science, Applied Ethology and Animal Biology:, Ecology and Sustainable Development: studievagledare.kb@liu.se

Boka tid med Anna

 

Johanna MilstenJohanna Milsten

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:208
Telefon: 013-28 23 41
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00

Program

Högskoleingenjör i datateknik: studievagledare.dm@liu.se

Civilingenjör i datateknik, mjukvaruteknik och Informationsteknologi: studievagledare.dm@liu.se

Mottagning under läsperioder: 013-28 23 41 eller via Teams.

Boka tid med Johanna

 

Robert Nordman

Robert Nordman

Studievägledare

Besöksadress: Campus Norrköping, Täppan, plan 6, rum 6127, tisdag - fredag. Campus Valla, hus D, rum C:212, måndagar. 
Telefon: 011-36 30 39
Program

Elektronikdesign civilingenjör: studievagledare.ef@liu.se 

Medieteknik civilingenjör,

Kandidat i Grafisk design och kommunikation: studievagledare.dm@liu.se

Tekniskt-naturvetenskapligt basår (Norrköping): studievagledare.kb@liu.se

Boka tid med Robert

 

Lena-Lotta SandborgLena-Lotta Sandborg

Studievägledare

Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:210
Telefon: 013-28 11 35
Drop in på kontoret tisdagar 12.15-13.00.

Program

Maskinteknik Civilingenjör/högskoleingenjör, Civilingenjör energi - miljö -  management: studievagledare.md@liu.se

Boka tid med Lena-Lotta

 

Marie SöderholmMarie

Studievägledare

Besöksadress:

Campus Norrköping, plan 6 i hus Täppan, rum 6128.

Jämna veckor Måndagar Torsdagar samt de flesta fredagarna

Ojämna veckor på distans Måndagar

 

Campus Valla, entréplan, hus D, rum C:212.

Jämna veckor Tisdagar och Onsdagar

Ojämna veckor på distans Onsdagar

 

Drop in första veckan på läsperioden samt under kursanmälan (Se Lisam programrum för uppdaterad information)

Telefon: 013-28 11 31

Program

Kommunikation, transport och samhälle civilingenjör, Samhällets logistik, Flygtransport och logistik, masterprogrammen Intelligent Transport Systems and Logistics, Industrial Engineering and Management: studievagledare.il@liu.se

Byggnadsteknik högskoleingenjör, masterprogrammen Aeronautical Engineering, Design, Mechanical Engineering, Sustainability Engineering and Management, Digitaliserat byggande: studievagledare.md@liu.se

Boka tid med Marie

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-13