Göm menyn

Mål och riktlinjer

Studievägledningen är en neutral verksamhet som i första hand företräder studenternas intressen och som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Våra samtalet ska utgå från ett helhetsperspektiv då studenternas hela livssituation påverkar studierna och är en väsentlig aspekt att ta hänsyn till för att möjliggöra relevant stöd.

Studievägledningens verksamhet bygger på fyra huvudområden:

  • Vägledningssamtal 
  • Information
  • Förebyggande arbete
  • Nämndarbete 

 

Läs våra om Mål och riktlinjer i sin helhet 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-27