Göm menyn

Information till dig som är student vid LiTH

På den här sidan har vi samlat information som du har nytta av som student vid Tekniska högskolan, LiU, allt för att du lättare ska kunna hitta rätt bland den information som finns. Vi tar vanliga frågor och svar som kommer till oss - så innan du frågar titta här om du kan hitta svaret direkt!

 

Studievägledningen

Kursanmälan

För att vara säker att du får en plats på den kurs du vill läsa inom ditt program under nästkommande termin så behöver du göra en kursanmälan. 

Studieinfo

Registrering

 

Vad är studievägledningen?

Studievägledarna är samtalspartner för studenter vid vägledning och hjälp i studie- och livssituationer. Vi hjälper till med stort som smått, från hur hög antagningspoängen är till om utbildningen egentligen passar för dig. Vi är stödpersoner, coacher, bollplank och vägledare; personer som lyssnar, som du kan prata med när du tvekar eller är orolig inför studierna.

Vi har tystnadsplikt och företräder studenternas intressen!

Vad kan studievägledningen hjälpa med?

 • Samtal kring studiesituationen och studieplanering
 • Ge dig vägledning vad gäller ditt utbildningsval
 • Ge dig tips om studieteknik
 • Studievägledaren kan ge dig information och svara på frågor om ex. kurser, kursanmälan, examenskrav, exjobb, olika regelverk osv.

Vilka frågor ska inte till studievägledningen?

Gäller din fråga komplettering av kursanmälan - se https://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv

Gäller din fråga omregistrering på kurs - se https://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv

Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska frågor som till exempel schemafrågor, terminstider och eventuella ledigheter. Tänk på att det är du själv som student som i första hand har ansvaret för att ta reda på informationen. Den information som du behöver under studietiden finns på LiU:s webb så börja med att söka efter svar på dina frågor där!

Även Infocenter finns till din hjälp med generella frågor eller exempelvis intyg https://www.student.liu.se/studentstod/infocenter?l=sv.

Hur får jag kontakt med studievägledningen?

Se din utbildning på studievägledningens hemsida.

 • Öppen mottagning – för kortare frågor
 • Via mail: 7 dagars svarspolicy på studievägledning – du kan inte förvänta dig svar direkt, så var ute i god tid särskilt i kursanmälansperioden och terminsstart
 • Via telefon
 • Tidsbokning – för längre samtal: www.timecenter.com/liu

Tips inför kontakt med studievägledningen

Var ute i god tid! Under perioder när det är många som hör av dig till oss; vi har inte möjlighet att svara direkt, du kan därför inte förvänta dig ett svar redan nästa dag (exempelvis under kursanmälansperioden 1-10 oktober/1-10 april och terminsstart). Vi har som policy att svara inom 7 dagar.

Vid mailkontakt uppge namn, program, årskurs och personnummer.

Skicka inte samma mail till flera personer – lägg i så fall som kopia så att vi ser det, annars lägger flera personer sin tid på att svara på samma mail, vilket minskar tillgängligheten för dina studiekamrater.

Det hjälper inte att skicka flera mail för att påminna – vi svarar alltid så fort vi kan.

 


Kursanmälan inom programmen

OBS! På grund av byte till nytt studiedokumentationssystem (Ladok) vid LiU är funktionen för kursanmälan under konstruktion och funktionalitetsanpassning. 

Vad är kursanmälan?

Kursanmälan är något som alla LiTH-studenter måste göra för att kunna läsa sina fortsatta kurser inom programmet. På vissa program och specifika terminer sker denna kursanmälan per automatik dvs du blir direktanmäld till nästa termins kurser.

När du gör din kursanmälan visar du att du vill gå kursen och säkerställer att det finns plats på kursen. Din anmälan är även underlag för planering av kurser, schema, lärare, lokaler, budget mm och för att resurser ska läggas på rätt ställe

Inför din anmälan till t.ex. inriktningar, profiler, kandidatarbete eller examensarbete går studievägledarna ut i klasserna och berättar mer inför det kommande valet. Under anmälningsperioden brukar det vara många som kontaktar studievägledningen och av den anledningen försöker vi att utöka vår tillgänglighet med extra mottagningstider.

I samband med kursanmälan finns aktuell information i ditt programrum i Lisam. Samtliga kurser som läses på LiTH hittar du på studieinformationssidorna liu.se/studieinfo.

 

När görs kursanmälan?

Kursanmälan görs i Studentportalen inför nästkommande termin, 1-10 april inför höstterminen och 1-10 oktober inför vårterminen via Studentportalen eller via direktanmälan.

Hur gör jag min kursanmälan?

 1. Alla studenter som studerar på en utbildning på tekniska fakulteten måste under ovan tidsperiod gå in i Studentportalen och gå till fliken Val/Kursanmälan (Ladok) och därefter kommande/planerade kurser.

 2. Har du blivit automatiskt anmäld till höstterminens kurser syns de under rubriken kommande. Kontrollera då att det är rätt kurser, jämför med din programplan i www.liu.se/studieinfo  

 3. Är det rätt kurser som syns behöver du inte göra något mer förrän registreringsperioden startar vid terminsstart.

 4. Är det fel kurser som syns, mejla din studievägledare

 5. Om det under rubriken planerade studier finns en knapp där det står valmöjlighet så måste du själv göra din kursanmälan. Klicka på knappen valmöjlighet. Jämför kurserna i listan med din programplan i studieinfo för att exempelvis ta reda på vilka kurser som obligatoriska respektive valbara, schemablock etc. Gör dina val i listan, och bekräfta dina val på knappen välj. Obs det går max att anmäla sig till 38hp.

 6. Hittar du inte den kurs du vill läsa, mejla din studievägledare https://www.lith.liu.se/studievagledning?l=sv

Vad händer om jag inte gör min kursanmälan?

Utan kursanmälan finns ingen garanti att det finns plats på kursen eller att du får lov att läsa den. Gör du ingen kursanmälan blir kommer du inte ha några nya kurser att registrera dig på = kan bli problem med CSN.

Jag har glömt att anmäla mig till kurserna - hur gör jag?

Du får då göra en sen anmälan via vår hemsida, läs mer på Komplettering av kursanmälan

Det är inte samma kurser som jag kan anmäla mig till i portalen som finns i Studieinformation. Vad ska jag göra?

Kontakta sin studievägledare för hjälp.

Vad är skillnaden mellan kursanmälan och registrering?

En anmälan till kurser gör du terminen innan du ska läsa kurserna. Registrering på kurserna som du ska läsa gör du på den terminen som du läser dem. Registreringen är en bekräftelse på vad du ska läsa.

Jag kan inte anmäla mig till kursen via portalen

Om du inte kan göra din kursanmälan kontakta din studievägledare.

Kan jag läsa kurser från andra program?

Ingen antagning till fristående kurser på program görs till kurser i termin 1-6. Om du vill anmäla dig till kurser i termin 7-9 på andra program kan du göra en Komplettering av kursanmälan. När kursen är avslutad måste en ansökan göras till programnämnden för att undersöka möjligheten om kursen kan räknas in i din examen. Ansökan görs till din studievägledare via blanketten allmän ansökan: www.lith.liu.se/blanketter.

Hur många poäng får jag anmäla mig till totalt på en termin?

Totalt 38hp per termin, 30hp om du är antagen till ett masterprogram. Om du vill anmäla dig till mer än 38hp söker du till kursen via komplettering av kursanmälan. 


Studieinformation

Studieinformationssidorna innehåller regelverk för studenter som exempelvis utbildningsplaner, programplaner, kursplaner etc och nås via liu.se/studieinfo.

Där kan du finna mycket information om det mesta som rör dina studier. Olika trösklar i programmet, exempelvis gällande påbörjande av kandidatprojekt (för civilingenjör), uppflyttning till högre termin, påbörjande av examensarbete. Du hittar även examenskrav, exjobbskoder, tentamensschema och terminstider. Även regelverk kring byte av program, studieuppehåll och studieavbrott hittar du här.


Studieinformation - vanliga frågor och svar

Vad är studieinformationssidorna och hur hittar jag dit?

Studieinformationssidorna innehåller regelverk för studenter som exempelvis utbildningsplaner, programplaner, kursplaner etc och nås via liu.se/studieinfo.

Vilken information gäller - studieinformationssidorna eller institutionens sidor?

Det är alltid studieinformationssidorna som gäller om olika information finns – så gör det till en vana att titta på studieinformationssidorna!

Vad är utbildningsplan för något?

I utbildningsplanen hittar du den mesta informationen om din utbildning som exempelvis examenskrav, programmets syfte och mål, ev. uppflyttningsregler, ev. profiler, tillåtna huvudområden för din examen m.m.

Vad är programplan för något?

I programplanen finns alla kurser med kursplaner som ingår i programmet, du kan se vad som är obligatoriskt och valbart och frivilligt samt vilka eventuella inriktningar och profiler det finns inom programmet. Du kan även hitta information om vilken termin och läsperiod som kurserna ges och i vilket schemablock de ligger.

Kan jag söka fram kursplaner i Studieinformation?

Ja, sökfunktion hittar du på förstasidan på studieinformationssidorna liu.se/studieinfo.

Hur vet jag vilka kurser som är obligatoriska för mig? Hur läser jag programplanen på studieinformationssidorna?

Det hittar du i din programplan som du når via studieinformationssidorna dvs liu.se/studieinfo. På studieinformationssidan ska du ange vilket program du läser (Steg 1) samt vilken kull du tillhör (Steg 2, fältet Antagningstillfälle) för att söka fram aktuell programplan. Med kull menas i allmänhet det år som du blev antagen. Scrolla sedan ner till den termin som kommer för att se vilka kurser som gäller för dig kommande termin. För terminer lästa före 2017 hänvisas till Studiehandboken.

Vissa valbara kurser ges bara vartannat eller var tredje år, detta framgår i så fall i respektive kursplan.

Var hittar jag mer specifik information om kursinnehåll? Förkunskapskrav, examinator, studierektor, institution, kurslitteratur, examinerande moment etc?

I kursplanen på studieinformationssidorna.


Registrering

Varje termin bekräftar du din plats på kurserna du anmält dig till genom att registrera dig. Om du inte registrerat dig är du inte berättigad till studiemedel från CSN. Det är väldigt viktigt att du gör din registrering och kontrollerar så att allt stämmer med registreringen i Portalen.


Registrering - vanliga frågor och svar

Varför ska jag registrera mig?

Varje termin bekräftar du din plats på kurserna du anmält dig till genom att registrera dig. Om du inte registrerat dig är du inte berättigad till studiemedel från CSN.

Hur registrerar jag mig?

Under fliken Registrering i Studentportalen. Du ska registrera dig på samtliga kurser som du planerar att läsa.

När kan jag registrera mig?

Från och med den dag terminen startar.

Jag kan inte registrera mig, vad gör jag då?

I första hand vänder du dig till din studievägledare. 

Om du är antagen på ett civilingenjörsprogram finns en spärr för att få registrera sig på kurser i termin 7 om 150hp kurser från termin 1-6. Uppfyller du ej detta krav ska du kontakta din studievägledare för studieplanering.

Vad är omregistrering?

Om du planerar att delta i undervisningen i en kurs som du inte slutfört från en tidigare termin så ska du omregistrera dig på kursen via Studentportalen. Om du har sökt studiemedel för kursen är det också viktigt att du omregistrerar dig. Det är dock endast möjligt att omregistrera sig på kurser som ges innevarande termin. Om du endast behöver omexamination, såsom omtentamen, redovisning av laborationer, projektuppgifter eller rapporter, och inte har sökt studiemedel för kursen ska du inte omregistrera dig.

Om du behöver omregistrera dig på en eller flera kurser fyll i formulär i servicewebben https://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv När din anmälan är hanterad så omregistrerar du dig i Studentportalen/Ladok. 

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-06