Göm menyn

Information till dig som är student vid LiTH

På den här sidan har vi samlat information som du har nytta av som student vid Tekniska högskolan, LiU, allt för att du lättare ska kunna hitta rätt bland den information som finns. Vi tar vanliga frågor och svar som kommer till oss - så innan du frågar titta här om du kan hitta svaret direkt!

Studievägledningen

Kursanmälan

Beskrivning steg-för-steg av kursanmälan i Portalen

 

 

Vad är studievägledningen?

Studievägledarna är samtalspartner för studenter vid vägledning och hjälp i studie- och livssituationer. Vi hjälper till med stort som smått, från hur hög antagningspoängen är till om utbildningen egentligen passar för dig. Vi är stödpersoner, coacher, bollplank och vägledare; personer som lyssnar, som du kan prata med när du tvekar eller är orolig inför studierna.

Vi har tystnadsplikt och företräder studenternas intressen!

Vad kan studievägledningen hjälpa med?

 • Samtal kring studiesituationen och studieplanering
 • Ge dig vägledning vad gäller ditt utbildningsval
 • Ge dig tips om studieteknik
 • Studievägledaren kan ge dig information och svara på frågor om ex. kurser, kursanmälan, examenskrav, exjobb, olika regelverk osv.

Vilka frågor ska inte till studievägledningen?

Studievägledaren kan inte hjälpa till med registrering! Vänd dig då till registreringsakuten@liu.se eller Centrala Studerandeexpeditionen.

Gäller din fråga komplettering av kursanmälan - kontakta kursanmalan.lith@liu.se.

Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska frågor som till exempel schemafrågor, terminstider och eventuella ledigheter. Tänk på att det är du själv som student som i första hand har ansvaret för att ta reda på informationen. Den information som du behöver under studietiden finns på LiU:s webb så börja med att söka efter svar på dina frågor där!

Hur får jag kontakt med studievägledningen?

Se din utbildning på studievägledningens hemsida.

 • Öppen mottagning – för kortare frågor
 • Via mail: 7 dagars svarspolicy på studievägledning – du kan inte förvänta dig svar direkt, så var ute i god tid särskilt i kursanmälansperioden och terminsstart
 • Via telefon
 • Tidsbokning – för längre samtal: www.timecenter.com/liu

Tips inför kontakt med studievägledningen

Var ute i god tid! Under perioder när det är många som hör av dig till oss; vi har inte möjlighet att svara direkt, du kan därför inte förvänta dig ett svar redan nästa dag (exempelvis under kursanmälansperioden 1-10 oktober/1-10 april och terminsstart). Vi har som policy att svara inom 7 dagar.

Vid mailkontakt uppge namn, program, årskurs och personnummer.

Skicka inte samma mail till flera personer – lägg i så fall som kopia så att vi ser det, annars lägger flera personer sin tid på att svara på samma mail, vilket minskar tillgängligheten för dina studiekamrater.

Det hjälper inte att skicka flera mail för att påminna – vi svarar alltid så fort vi kan.

 


Kursanmälan inom programmen

Under perioden 1-10 april samt 1-10 oktober gör du din anmälan till kurser inför höstterminen respektive vårterminen.

Vad är kursanmälan?

Kursanmälan är något som alla LiTH-studenter måste göra för att kunna läsa sina fortsatta kurser inom programmet. På vissa program och specifika terminer sker denna kursanmälan per automatik dvs du blir direktanmäld till nästa termins kurser. Vad som gäller för just dig får du information av från studievägledningen inför respektive valomgång.

När du gör din kursanmälan visar du att du vill gå kursen och säkerställer att det finns plats på kursen. Din anmälan är även underlag för planering av kurser, schema, lärare, lokaler, budget mm och för att resurser ska läggas på rätt ställe

Inför din anmälan till t.ex. inriktningar, profiler, kandidatarbete eller examensarbete går studievägledarna ut i klasserna och berättar mer inför det kommande valet. Under anmälningsperioden brukar det vara många som kontaktar studievägledningen och av den anledningen försöker vi att utöka vår tillgänglighet med extra mottagningstider.

I samband med kursanmälan finns aktuell information samt vanliga frågor och svar på www.lith.liu.se/val samt www.lith.liu.se/studievagledning. Samtliga kurser som läses på LiTH hittar du på studieinformationssidorna liu.se/studieinfo.

Frågor om kursanmälan skickas till kursanmalan.lith@liu.se

När görs kursanmälan?

Kursanmälan görs i Studentportalen inför nästkommande termin, 1-10 april inför höstterminen, 1-10 oktober inför vårterminen via Studentportalen eller via direktanmälan.

Hur gör jag min kursanmälan?

Du loggar in i Studentportalen och gör din anmälan där. För att se exakt hur det ser ut och vad du ska göra se steg-för-steg-beskrivningen. Tänk på att kursanmälan på vissa program och specifika terminer sker per automatik dvs du blir direktanmäld till nästa termins kurser. Vad som gäller för just dig får du information av från studievägledningen inför respektive valomgång.

Vad händer om jag inte gör min kursanmälan?

Utan kursanmälan finns ingen garanti att det finns plats på kursen eller att du får lov att läsa den. Gör du ingen kursanmälan blir du inte uppflyttad till nästa termin och du har inga nya kurser att registrera dig på = kan bli problem med CSN.

Jag har glömt att anmäla mig till kurserna - hur gör jag?

Du får då göra en sen anmälan via vår hemsida, läs mer på Komplettering av kursanmälan. Har du frågor kring kurskomplettering kan du vända dig till kursanmalan.lith@liu.se.

Jag vill anmäla mig på en kurs som inte kommer upp som förslag i Studentportalen  - hur gör jag?

Du ska kunna söka fram en kurs i sökfunktionen och anmäla dig till den.

Det är inte samma kurser som jag kan anmäla mig till i portalen som finns i Studieinformation. Vad ska jag göra?

Skiljer sig uppgifterna i Studentportalen och på studieinformationssidorna åt är det liu.se/studieinfo som gäller.

Vad är skillnaden mellan kursanmälan och registrering?

En anmälan till kurser gör du terminen innan du ska läsa kurserna. Registrering på programmet samt kurserna som du ska läsa gör du i den terminen som du läser dem. Registreringen är en bekräftelse på vad du ska läsa.

Jag kan inte anmäla mig till kursen via portalen - vad beror det på?

Prova först att söka fram kurserna via sökmotorn! Här är de vanligaste anledningarna till att du inte kan anmäla dig via Studentportalen under kursanmälningsperioden:

 • Du har ett studieuppehåll. Du måste vara omregistrerad på terminen för att kunna göra kursanmälan. För att få hjälp med omregistreringen vänd dig till studerandeexpeditionen eller skicka ett mail till Registreringsakuten, kontaktuppgifter hittar du i Studentportalen.
 • Du är antagen på flera program i samma termin. Prova att registrera dig som vanligt. Annars kontakta din studievägledare.
 • Du är antagen till Ii/Yi och planerar att läsa termin 5 och termin 6 på LiU. Kontakta Studievägledningen för att göra en studieplan.
 • Du är antagen till ett program innan år 2007. Gäller det omregistreringar kan du ta hjälp av studerandeexpeditionen i Zenit. Behöver du registrera dig på en ny kurs kontakta in studievägledare.

Om du inte tillhör någon av dessa kategorier och behöver hjälp med din kursanmälan kan du vända dig till kursanmalan.lith@liu.se.

Kan jag läsa kurser från andra program?

Ingen antagning till fristående kurser på program görs till kurser i termin 1-6. Kurser i termin 7-9 på andra program kan sökas fram via Studentportalen. När kursen är avslutad måste en ansökan göras till nämnden för att undersöka möjligheten om kursen kan räknas in i din examen. Anmälan görs till din studievägledare via denna allmän ansökan: www.lith.liu.se/blanketter.

Hur många poäng får jag anmäla mig till totalt på en termin?

Totalt 38 hp per termin. Om du vill anmäla dig till mer än 38 hp görs en särskild bedömning om antagning kan ske när du söker till kursen via komplettering av kursanmälan. Om du vill anmäla dig till över 45 hp krävs ett särskilt beslut. Kontakta studievägledningen för mer information.


Studieinformation

Studieinformationssidorna innehåller regelverk för studenter som exempelvis utbildningsplaner, programplaner, kursplaner etc och nås via liu.se/studieinfo.

Där kan du finna mycket information om det mesta som rör dina studier. Olika trösklar i programmet, exempelvis gällande påbörjande av kandidatprojekt (för civilingenjör), uppflyttning till högre termin, påbörjande av examensarbete. Du hittar även examenskrav, exjobbskoder, tentamensschema och terminstider. Även regelverk kring byte av program, studieuppehåll och studieavbrott hittar du här.


Studieinformation - vanliga frågor och svar

Vad är studieinformationssidorna och hur hittar jag dit?

Studieinformationssidorna innehåller regelverk för studenter som exempelvis utbildningsplaner, programplaner, kursplaner etc och nås via liu.se/studieinfo.

Vilken information gäller - studieinformationssidorna eller institutionens sidor?

Det är alltid studieinformationssidorna som gäller om olika information finns – så gör det till en vana att titta på studieinformationssidorna!

Vad är utbildningsplan för något?

I utbildningsplanen hittar du den mesta informationen om din utbildning som exempelvis examenskrav, programmets syfte och mål, ev. uppflyttningsregler, ev. profiler, tillåtna huvudområden för din examen m.m.

Vad är programplan för något?

I programplanen finns alla kurser med kursplaner som ingår i programmet, du kan se vad som är obligatoriskt och valbart och frivilligt samt vilka eventuella inriktningar och profiler det finns inom programmet. Du kan även hitta information om vilken termin och läsperiod som kurserna ges och i vilket schemablock de ligger.

Kan jag söka fram kursplaner i Studieinformation?

Ja, sökfunktion hittar du på förstasidan på studieinformationssidorna liu.se/studieinfo.

Hur vet jag vilka kurser som är obligatoriska för mig? Hur läser jag programplanen på studieinformationssidorna?

Det hittar du i din programplan som du når via studieinformationssidorna dvs liu.se/studieinfo. På studieinformationssidan ska du ange vilket program du läser (Steg 1) samt vilken kull du tillhör (Steg 2, fältet Antagningstillfälle) för att söka fram aktuell programplan. Med kull menas i allmänhet det år som du blev antagen. Scrolla sedan ner till den termin som kommer för att se vilka kurser som gäller för dig kommande termin. För terminer lästa före 2017 hänvisas till Studiehandboken.

Vissa valbara kurser ges bara vartannat eller var tredje år, detta framgår i så fall i respektive kursplan.

Var hittar jag mer specifik information om kursinnehåll? Förkunskapskrav, examinator, studierektor, institution, kurslitteratur, examinerande moment etc?

I kursplanen på studieinformationssidorna.


Registrering

Varje termin bekräftar du din plats på kurserna du anmält dig till genom att registrera dig. Om du inte registrerat dig är du inte berättigad till studiemedel från CSN. Det är väldigt viktigt att du gör din registrering och kontrollerar så att allt stämmer med registreringen i Portalen.

 


Registrering - vanliga frågor och svar

Varför ska jag registrera mig?

Varje termin bekräftar du din plats på kurserna du anmält dig till genom att registrera dig. Om du inte registrerat dig är du inte berättigad till studiemedel från CSN.

Hur registrerar jag mig?

Under fliken Registrering i Studentportalen. Observera att du måste registrera dig både på programmet och på kurserna du vill läsa varje termin. Se steg-för-steg-beskrivning av registreringen.

När kan jag registrera mig?

Från och med den dag terminen startar och fram till terminen slutar.

Jag kan inte registrera mig, vad gör jag då?

I första hand vänder du dig till registreringsakuten@liu.se

Om du är antagen på ett civilingenjörsprogram finns en spärr för uppflyttning till termin 7 om 150hp kurser från termin 1-6. Uppfyller du ej detta krav ska du kontakta din studievägledare för studieplanering.

Vad är omregistrering?

Om du har oavslutade kurser du vill avsluta ska du vara omregistrerad på de kurserna. Dina oavslutade kurser hittar du om du registrerar dig på programmet och sedan klickar på den gulmarkerade meningen ”för omregistrering av kurs inom detta program, klicka här”. Se sid 5 i steg-för-steg-beskrivningen.

 


Sidansvarig: studievagledare.lith@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 02 11:27:24 CEST 2017