studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i
teknisk fysik och elektroteknik - internationell 2016


Innehåll | Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

  Teknisk fysik och elektroteknik - internationell   Termin 1-6
Extrakurser för särskilt intresserade, termin 1-6
Termin 7 (enbart språk)
Termin 7-9, kurser gemensamma med Y-programmet

Masterprofiler (se även profilkrav antagna 2013 samt examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Teknisk fysik
Teori, modellering och visualisering
Material- och nanofysik

Huvudområde: Elektroteknik
Elektronik
Kommunikation
Mekatronik
Signal- och bildbehandling
Styr- och informationssystem
System-on-chip

Huvudområde: Tillämpad matematik
Finansiell matematik
Teknisk matematik

Huvudområde: Medicinsk teknik
Medicinsk teknik

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2017-01-10 14:55