studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i medicinsk teknik 2016

Innehåll | Medicinsk teknik

  Medicinsk teknik   Termin 1-6
Samtliga kurser, termin 7-9

Masterprofiler (se även profilkrav samt examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Medicinsk teknik
Medicintekniska modeller
Huvudområde: Teknisk fysik
Medicintekniska material
Huvudområde: Elektroteknik
Medicinsk bildanalys och visualisering

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-10-06 17:14