studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i elektronikdesign 2016

Innehåll | Elektronikdesign

  Elektronikdesign
  Termin 1-6
Termin 7-9

Masterprofiler

Huvudområde: Elektroteknik

Inga specificerade masterprofiler finns inom programmet. Se programplan för termin 7-9 ovan för kurser som kan väljas för att uppfylla examenskraven i utbildningsplanen samt Spår nedan under uppbyggnad.

Spår, termin 7-9
Trådlösa system
Organisk elektronik och energisystem

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2015-09-07 10:59