studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i maskinteknik 2015

Innehåll | Maskinteknik

  Maskinteknik   Termin 1-6
Termin 7-9, samtliga kurser

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Maskinteknik
Energisystem och miljöteknik (endast termin 8-9 2015)
Energi- och miljöteknik (endast termin 7 ht 2015)
Flygteknik
Produktutveckling (endast termin 8-9 2015)
Konstruktionsteknik och produktutveckling (endast termin 7 2015)
Teknisk mekanik (endast termin 8-9 2015)
Mekatronik (endast termin 7 2015)
Tillämpad mekanik (endast termin 7 2015)
Industriell produktion

Huvudområde: Industriell ekonomi
Industriell produktion (endast termin 8-9 2015)
Logistik

Huvudområde: Elektroteknik
Reglerteknik (endast termin 8-9 2015)
Mekatronik (endast termin 7 2015)

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2015-05-21 09:32