studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i elektronikdesign 2015

Innehåll | Elektronikdesign

  Elektronikdesign
  Termin 1-6
Termin 7-9

Masterprofiler

Huvudområde: Elektroteknik

Inga specificerade masterprofiler finns inom programmet. Se programplan för termin 7-9 ovan för kurser som kan väljas för att uppfylla examenskraven i utbildningsplanen samt Spår nedan under uppbyggnad.

Spår, termin 7-9
Trådlösa system
Solceller och effektelektronik

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2015-05-21 09:28