studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Linköpings tekniska högskola

Länk till universitetets hemsida


 
Studiehandbok 2014

Innehåll | SökSök bland LiTHs kurser

Använd sökmotorn och hitta just den kurs du letar efter. Du kan söka bland samtliga kurser som ges inom LiTH under 2014. Du kan söka på t.ex. kursnamn, kurskod, institution, termin, läsperiod, schemablock, huvudområde och nivå. Du kan också söka på ord i kursens namn eller i det kursinnehåll som anges i kursplanen.

Obs!
Du kan också hitta kursplaner för kurser som inte ges under året (vartannatårskurser, nyligen utgångna kurser). Använd då den fullständiga kurskoden som söknyckel. I kursplanen för nedlagda kurser anges ersättningskurs, om någon sådan finns.

Tips!
Om det övre fönstret på sidan med sökmotorn är för litet för att du ska kunna se hela sökformuläret inklusive Sök-knappen kan du pröva att flytta skiljelinjen genom att ställa markören på linjen, klicka och dra nedåt.

 
 

Linköpings tekniska högskola

Länk till sidans topp


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2014-04-09 16:33