studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Studiehandbok 2014


Innehåll | Matematisk/naturvetenskapliga och datavetenskapliga kandidatutbildningar

  Datavetenskap Utbildningsplan
Programplan, termin 4-6
Blockschema Vt 2014
Blockschema Ht 2014

  Biologi Utbildningsplan, antagna ht 2010 eller senare
Programplan
  Fysik och nanovetenskap Utbildningsplan
Programplan
Extrakurser för särskilt intresserade

  Kemi - molekylär design Utbildningsplan
Programplan

  Matematik Utbildningsplan
Programplan, termin 1-6
Extrakurser för särskilt intresserade
Spår:
 • Datalogi
 • Ekonomisk modellering och optimering
 • Matematik
 • Teknisk matematik
 •   Kemisk biologi Utbildningsplan
  Programplan, termin 1-2
  Programplan, termin 3-6

   

  Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

  Länk till sidans topp


  Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
  Senast ändrad: 2013-09-23 09:50