studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Studiehandbok 2014


Innehåll | Kurskoder för examensarbeten, antagna före 1 juli 2007

Koden TEXJOB betecknar delmoment i examensarbetet, dvs närvaro vid framläggning samt opponering på annat arbete.

Examensarbete 30 hp för civilingenjörsexamen 180 p

Institution Kod
IEI TMXD20
MAI TAXD20
IMT TBXD20
IDA TDXD20
IFM TFXD20
ISY TSXD20
ITN TNXD20
TEMA TRXD20
BMF THXD20 (Biomedicinsk
forskarskola, HU)

Examensarbete 30 hp för magisterexamen i datavetenskap, 160 p

Institution Kod
IDA TDXD21

Examensarbete matematisk-naturvetenskaplig kandidat (120p) magister (160p)

Biologer
NBXC11 Examensarbete biolgi 15 hp, IFM För biologer, kandidatnivå
NBXD11 Examensarbete biologi 15 hp, IFM För biologer, magisternivå
NBXD23 Examensarbete biologi, inriktning cellbiologi och fysiologi 30 hp, IFM För biologer, magisternivå
NBXD24 Examensarbete biologi, inriktning ekologi och miljövård 30 hp, IFM För biologer, magisternivå
NBXD30 Examensarbete biologi 45 hp, IFM För biologer, magisternivå
Fysiker
NFXC11 Examensarbete fysik 15 hp, IFM För fysiker, kandidatnivå
NFXD11 Examensarbete fysik 15 hp, IFM För fysiker, magisternivå
NFXD21 Examensarbete fysik 30 hp, IFM För fysiker, magisternivå
NMXD21 Examensarbete fysik 30 hp, MAI För fysiker, magisternivå
NFXD30 Examensarbete 45 hp, IFM För fysiker, magisternivå
Kemister
NKXC10 Examensarbete kemi 15 hp, IFM För kemister, kandidatnivå
NKXD10 Examensarbete kemi 15 hp, IFM För kemister, magisternivå
NKXD20 Examensarbete kemi 30h p, IFM För kemister, magisternivå
NKXD30 Examensarbete kemi 45 hp, IFM För kemister, magisternivå
Matematiker
NMXC10 Examensarbete matematik 15 hp, MAI För matematiker, kandidatnivå
NNXC10 Examensarbete matematik 15 hp, ITN För matematiker, kandidatnivå
NMXD10 Examensarbete matematik 15 hp, MAI För matematiker, magisternivå
NNXD10 Examensarbete matematik 15 hp, ITN För matematiker, magisternivå
NMXD20 Examensarbete matematik 30 hp, MAI För matematiker, magisternivå
NPXD20 Examensarbete matematik 30 hp, IEI För matematiker, magisternivå
NMXD30 Examensarbete matematik 45 hp, MAI För matematiker, magisternivå
Biologi/kemi med matematik
NBXD22 Examensarbete biologi 30 hp, IFM För kemi/biologi med matematik, magisternivå
NBXD30 Examensarbete biologi 45 hp, IFM För kemi/biologi med matematik, magisternivå
NKXD22 Examensarbete kemi 30 hp, IFM För kemi/biologi med matematik, magisternivå
NKXD30 Examensarbete kemi 45 hp, IFM För kemi/biologi med matematik, magisternivå
Kemisk biologi - naturvetarinriktningen
NKXC11 Examensarbete kemisk biologi 15 hp, IFM För KB-nv, kandidatnivå
NKXD25 Examensarbete kemisk biologi 30 hp, IFM För KB-nv, magisternivå
NKXD33 Examensarbete kemisk biologi 45 hp, IFM För KB-nv, magisternivå

Examensarbete 15 hp för högskoleingenjörsutbildning, 120 p

Institution Kurskod
IFM TFXC10
IEI TMXC10
ISY TSXC10
IDA TDXC10
IMT TBXC10
ITN TNXC10

Examensarbete/examensprojekt övriga utbildningar

Yrkeshögskoleutbildning
Institution Kod
ITN TNXB07
IEI TMXB07

Malmstenutbildningar
Institution Kod
IEI TMXC11

Musikproducentutbildning
Institution Kod  
ITN TNXB08 Examensprojekt för yrkeshögskoleexamen
ITN TNXC12 Examensarbete för kandidatexamen


 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2014-05-22 09:12