studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Civilingenjörsutbildning i kemisk biologi 2012

Innehåll | Kemisk biologi

  Kemisk biologi   Termin 1-2 (öppen ingång)
Termin 3-6 (inriktning civilingenjör)

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Kemisk biologi
Protein Science and Technology

Huvudområde: Teknisk biologi
Industriell bioteknik och produktion

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2011-04-27 10:16