studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Studiehandbok 2011


Contents | Study programmes, advanced level
 
  Master's (two years) Programmes
  Rules and regulations for Master's Programmes at LiTH

  Advanced Computer Graphics (in English)   Syllabus
Curriculum


  Applied Ethology and Animal Biology (in English)   Syllabus
Curriculum


  Biomedical Engineering (in English)   Syllabus
Curriculum


  Communication Electronics (in English)   Syllabus
Curriculum


  Communication Systems (in English)
(No admission 2011)
  Syllabus
Curriculum


  Computer Science (in English)   Syllabus
Curriculum


  Computer Systems (in English)   Syllabus
Curriculum


  Datavetenskap   Utbildningsplan
Programplan


  Ecology and the Environment (in English)   Syllabus
Curriculum


  Energy and Environmental Engineering (in English)   Syllabus
Curriculum


  Fysik och nanovetenskap   Utbildningsplan
Programplan


  Intelligent Transport Systems (in English)   Syllabus
Curriculum


  Management of Innovation and Product Development (in English)
(No admission 2011)
  Syllabus
Curriculum


  Manufacturing Management (in English)
(No admission 2011)
  Syllabus
Curriculum


  Matematik   Utbildningsplan
Programplan


  Materials Physics and Nanotechnology (in English)   Syllabus
Curriculum


  Mechanical Engineering (in English)   Syllabus
Curriculum


  Molecular Genetics and Physiology (in English)   Syllabus
Curriculum


  Organisk syntes/läkemedelskemi
(Ingen antagning 2011)
  Utbildningsplan
Programplan


  Protein Science   Utbildningsplan
Programplan


  Software Engineering and Management (in English)   Syllabus
Curriculum


  System-on-Chip (in English)   Syllabus
Curriculum


  Wireless Networks and Electronics (in English)   Syllabus
Curriculum  Master's (one year) programmes (Magisterprogram)
  Maskinteknik   Utbildningsplan
Programplan


 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2014-05-18 15:38